Продукти

Изпрати статията по email

Искове по несъстоятелност

Искове по несъстоятелност

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВЕДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ИСКОВЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Цена: Индивидуална оферта

С услугата "Искове по несъстоятелност" се предоставя регулярна информация за заведените в търговските отделения на окръжните съдилища искове за несъстоятелност, както и за тези, за които се чака произнасянето на съда и няма обявяване.


 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Услугата "Искове по несъстоятелност" се заплаща като годишен абонамент, съгласно Общите условия.
Клиентите получават данните по електронна поща два пъти дневно (в HTML и MS Excel формат). Първият мейл съдържа обновената информация от предишния ден, а вторият - пълна актуализация с развитие по исковите молби.
За допълнителна информация и оферта: тел. 02 903 0000, имейл: ciela@ciela.com.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Клиентите, абонирани за услугата "Искове за несъстоятелност", получават като входящи данни: дата на подаването на иска и окръжен съд, който ще го разглежда, кои юридически лица са ищци и ответници по търговския спор (БУЛСТАТ или ЕИК, наименование, седалище). Информацията се актуализира според развитието на иска, включително датата на оттегляне на молбата или на определението за отказ.
Мейлите съдържат и данни за краткосрочна ликвидност за бърза оценка на длъжника.
Тази предварителна информация за всички постъпили искови молби за обявяване на процедура по несъстоятелност на територията на страната са инструмент за планиране на бизнес операции и превенция на възможни търговски и кредитни рискове.
Информацията е и средство за оценка на стопанската адекватност на доставчици, търговски партньори и клиенти.
Наличието на молба от кредитор (дори при отказ на компетентния съд да открие процедура по несъстоятелност) дава сигнал за временни или продължителни финансови затруднения на юридическото лице. Те са и основен показател при оценка на краткосрочната ликвидност на фирмите.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките