Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Практика

Сиела Практика

Правно-информационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособени в структури, и удобни средства за достъп до тях.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Практика на Конституционния съд
 • Тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища (ВС, ВКС и ВАС)
 • Съдебна практика на Върховния касационен съд с обособени структури с решенията по уеднаквяване на практика, практика на ВКС, допускаща касационно обжалване, решения по дела с изключителна значимост и интерес
 • Съдебна практика на Върховния административен съд и на административните съдилища
 • Съдебна практика на районните, окръжните и апелативните съдилища
 • Съдебна практика на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд
 • Съдебна практика на военните съдилища
 • Практика на АС при БТПП
 • Решения на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз
 • Практика на комисии
 • Статии и коментари

 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Различни видове търсения:

 • разширено търсене по различни критерии - вид, номер, дата, година на документа, вид, номер и година на делото
 • търсене в резултат от търсене/филтриране
 • контролирано търсене чрез абревиатури на документи
 • търсене в списък от документи
 • търсене в отворен документ
 • Евристично търсене - ползва евристични подходи, разчитащи на това, че потребителят при търсене изписва определени термини, но очакването му е в резултата да получи документи, които съдържат не само точната формулировка на неговото търсене

 

Достъп от бутон – чрез бутон пред съответния член от нормативен акт, бърз достъп до списък на съдебната практика по съответния текст от нормативния документ. Релевантно сортиране на списъка от съдебна практика и възможност за промяна в сортирането и търсене в списъка.

Филтриране на съдебната практика - по зададен филтър (член/параграф, алинея, буква) ще достигнете само до тези съдебни актове, които ви интересуват или са ви необходими в конкретна ситуация. Можете да филтрирате съдебна практика, касаеща едновременно няколко нормативни акта или разпоредби от тях, а също и да прегледате само анотираните документи в резултатния списък

Близки съдебни решения - за намиране на документи от съдебна практика, които са в юридическа близост помежду си. Когато достигнете до практика, която се отнася до вашия казус, функционалността ви позволява чрез натискането на един бутон да достигнете до друга съдебна практика, разглеждаща аналогичен казус.

Хипервръзки (препратки) между документи - с един клик ще достигнете до съдържанието на интересуваща ви разпоредба или документ, цитирани в текста на друг документ

Сортиране на резултатните списъци от търсене и филтриране по значимост на документите

Нагоре