Продукти

Изпрати статията по email

Ciela Law

ISSN: 2815-4452

Ciela Law

 

Българското законодателство и актове на международното публично право, преведени на английски език.

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 1070,00 лв.

Двуезичната правноинформационна система Ciela Law съдържа специализирана колекция нормативи – най-важните действащи и отменени актове на българското законодателство (включително правилници за прилагане на закони, наредби, тарифи) в превод на английски език.


Абонамент  Ценова Листа   Поръчай

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.


СЪДЪРЖАНИЕ:

В Ciela Law са публикувани над 1400 български нормативни акта в превод на английски език, групирани по вид – конституция, кодекси, закони, правилници, наредби, тарифи и т. н.
Достъпни са актове на международното публично право, включително спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, Решения на Конституционния съд и др.
Могат да се правят справки и със старите редакции на нормативните актове.
Публикувани са статии по юридически проблеми, процедури, приложими за чуждестранни граждани в отношенията им с българските власти.
Клиентите могат да ползват и Английско-български юридически речник.
Преводите на английски език на изменените кодекси и закони се актуализират в кратки срокове.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:
Автоматично преминаване от българския текст към английски превод и обратно на редакцията и на разпоредбата, на която е отворен актът
Поддръжка на текстовете на старите редакции на нормативната уредба
Модерен интерфейс с възможност за смяна на стила
Възможност за отваряне на документи в двуезичен вид
Бележник с календар и възможност за напомняне
Отваряне на документи директно във Word или в PDF
Сравнение на текстовете от различни редакции на акта с оцветяване на разликите
Бързодействащо глобално търсене в базата. Локално търсене в структура от актове или в отворен акт
Хипервръзки и препратки при препращащи норми и между логически свързаните документи
Създаване на лични потребителски структури, в които потребителят с копиране подрежда необходими документи
Копиране и печат на текстове

 

"Ciela Law" се ползва от европейски и международни институции, дипломатически представителства на чужди държави в България, международни компании с бизнес у нас, български институции.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките