Продукти

Изпрати статията по email

 • Сиела Дневник

  Сиела Дневник е модерна уеб базирана платформа, предназначена за директори, учители, родители и административен персонал в училищата.

  Според Наредба 8 на МОН от 2016 г. изискването това да се случи, е реквизитите в електронните му раздели да са съвместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).

   

  Повече
 • GDPR Справочник

  От 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Абонирайте се за новия правно-информационен продукт на Сиела "GDPR Справочник и защита на данните", за да бъдете максимално подготвени!

  Повече
 • Сиела Практика

  Правно-информационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособени в структури, и удобни средства за достъп до тях.

  Повече
 • Сиела Здравеопазване

  Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, пациенти и други лица.

  Повече
 • Профил на купувача

  Законът за обществените поръчки (обн., ДВ бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) продължава и разширява застъпеното в предишния ЗОП изискване за придаване на публичност на определени документи чрез Профил на купувача.

  Софтуерната уеб услуга "Профил на купувача", достъпна на http://profilnakupuvacha.com/, е "друг интернет адрес, за който е осигурена публичност", чрез който възложителите могат да публикуват документи по чл. 42 от ЗОП.

  Повече
 • Сиела Норми

  ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

  Българското законодателство. Актуални текстове и стари редакции на нормативите, прилежащи поднормативни актове и документи.

  Повече
 • Сиела Евро

  ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

  Европейското законодателство в превод на български език. Пълна информационна двуезична система с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.

  Повече
 • Сиела Процедури

  ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

  Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданскоправни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни правоотношения.

  Повече
 • Сиела Инфо

  ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

  Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

   

  Повече
 • Сиела Счетоводство

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

  Всичко необходимо за счетоводителя, събрано на едно място.
  Водещ информационен продукт, предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които проявяват интерес към счетоводството.

  Повече
 • Сиела ЕвроСчетоводител

  Сиела ЕвроСчетоводител - Експертно приложение на продукта Сиела Счетоводтво.
  Европейските счетоводни норми.
  Препоръчваме ви като най-добро решение – пакет Сиела Счетоводство + Сиела Евросчетоводител

  Повече
 • Сиела Строител

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

  Нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията

  Повече
 • Сиела Енергетика и Околна среда

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

  Информационен продукт, предназначен за лица, заети в секторите енергетика и опазване на околната среда. Винаги актуална нормативна база, ведомствена практика - становища, указания и разяснения на институциите, важна справочна и статистическа информация. Подбрана съдебна практика и актове на Европейския съюз.

  Повече
 • Ciela Law

  ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
  Българското законодателство и актове на международното публично право, преведени на английски език.

  Повече
 • Сиела Образование

  Нормативна информация и документи, касаещи образователния процес

   

  Сиела Образование Директор е специализирана информационна система, която подпомага ежедневната работа на директори, помощник-директори, секретари и други административни длъжности в системата на образованието.

  Повече
 • сп. Норма

  СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЮРИДИЧЕСКО ИЗДАНИЕ

  Месечно издание в областта на правото. За юристите с успешна делова практика.

  Повече
 • Notarius Futurum

  СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ВОДЕНЕ НА СЛУЖЕБЕН АРХИВ НА НОТАРИУСИ И НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

  Повече
 • Майкрософт софтуер

  Обемно лицензиране за малък и среден бизнес и големи организации

  Повече