Продукти

Изпрати статията по email

GDPR Пакет

GDPR Пакет

"Сиела GDPR пакет" включва продукта "GDPR Справочник и защита на данните",  както и десктоп приложението "GDPR Помощник".
"GDPR Справочник и защита на данните" се обновява с изданията на "Държавен вестник". Той се предлага и като самостоятелен продукт.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"GDPR Помощник" се състои от структура с 4 регистъра съгласно Общия регламент за защита на данните, както и структура "Моите документи". Регистрите се водят като списъци със записи, създадени от потребителите. Записът се създава чрез зареждане на динамична бланка, в която се попълва информация. Регистрите са индивидуални за всеки потребител. Потребителите виждат единствено регистрите, до които имат право на достъп. Записите в регистрите може да се преименуват, редактират и/или изтриват и да се подреждат по азбучен или по хронологичен ред. Към записите може да се прикачват файлове, които се визуализират след заглавието и датата на всеки запис. Потребителските документи може да се свалят и изтриват.

Правата на всеки потребител/потребителско име се управляват чрез администриране на правата им.

По подразбиране съществуват четири потребителски роли: администратор (admin), длъжностно лице по защита на данните (DPO), обработващ данни (user) и четец (reader):

Администраторът може да води и да чете всеки един от регистрите на останалите потребители и прикачените от тях файлове, без обаче да ги редактира/изтрива.

Длъжностното лице по подразбиране има достъп до всички регистри на всички потребители и всички качени от потребителите файлове, без никакви права да води регистър, да качва файлове или да редактира съществуващи записи в регистри и/или файлове.

Обработващият данни може да води всеки регистър, но може да вижда само записите в регистрите, които самият той води, и качените единствено от него файлове.

Четецът е ограничена версия на длъжностното лице - няма достъп до всички документи и регистри.

Клиентът има право на пет потребителски имена/потребителя.

За всеки потребител се инсталира на работното му място сертификат, който гарантира криптиране на информацията, попълвана в регистрите и съдържаща се в прикачените файлове. Файловете може да се декриптират единствено чрез сертификатите и само и единствено от клиента. По тази причина клиентът трябва да пази сертификатите и да помни паролите си. Най-важното е да се пази главният сертификат, който се инсталира за самата фирма/клиент, както и сертификатът, който се прикачва към ролята "администратор".


 
Структурата "GDPR Справочник" съдържа указанията, становищата и насоките на националните и международните органи в областта на защита на данните, както и примерни образци на документи, изисквани от Комисията за защита на личните данни. В структурата на "GDPR Справочник" детайлно и разбираемо са описани процедури, свързани с Регламента, както и формуляри, попълвани от лицата, които работят с лични данни.


Софтуерът "Сиела GDPR пакет" е създаден в резултат от приемането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година) и включва европейската и национална правна рамка.

Нагоре