За нас

Изпрати статията по email

История

Сиела Норма АД

 

 

 

 

 

 

2020

"Сиела Норма" АД става собственик на най-голямата книжна борса в България - Борса "Искър" в гр. София. Договорът за придобиване на собствеността беше подписан от изпълнителния директор Веселин Тодоров на 11.06.2020 г. Модерната сграда се използва от близо 50 от най-големите издателства и търговци на книжния пазар у нас.


2019

В началото на 2019 г. "Сиела Норма" АД представи най-новия си продукт - "Сиела Дневник", разработен със съдействието на експерти в сферата на образованието. "Сиела Дневник" е модерна уеб базирана платформа за управление на учебния процес, предназначена за директори, учители, родители, ученици и административен персонал в училищата. Това е първият електронен дневник, който от месец май 2020 г. бе интегриран към лицензираната от Министерството на образованието и науката платформа за дистанционно обучение Microsoft Teams.

За произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент през месец май "Сиела Норма" АД е избрана за пети път да бъде изпълнител на обществена поръчка с предмет машинно електронно гласуване на 3000 специализирани устройства с инсталиран софтуер. Машините за гласуване са произведени и програмирани спрямо правилата на Изборния кодекс на Република България. Партньор е нидерландската компания "Смартматик", която е световно призната за една от най-добрите в производството, доставката и поддръжката на машини за гласуване. Проектът включва логистично осигуряване на техника до 2000 секционните избирателни комисии в страната, обслужване, както и организиране на обучение за работа с устройствата.


2018

"GDPR Справочник и защита на данните" е новият продукт на "Сиела Норма", създаден по повод приемането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година). Той съдържа европейската и национална правна рамка, бланки и формуляри за всички процедури, коментари и разяснения.

Два месеца по-късно "Сиела Норма" започва предлагането на "GDPR Помощник", който включва функционалностите на "GDPR Справочник и защита на данните", както и допълнителна структура с 4 регистъра, и структура "Моите документи".

"Сиела Норма" АД е одобрена от министъра на правосъдието организация за обучение на медиатори и е вписана в регистъра на обучителните организации по медиация към Министерството на правосъдието.


2017

В края на септември 2017 година специализираната информационна система "Сиела Норми и Практики" се разделя на два отделни продукта - "Сиела Норми" и "Сиела Практика", които продължават да се развиват и допълват с актуална информация, актове и бланки в услуга на клиентите.


2016

 

На президентските избори в края на годината машинното гласуване вече не е експериментално, а реална алтернатива на традиционния вот с хартиени бюлетини. Екипът на "Сиела Норма" обслужи и обезпечи технически 500 избирателни секции, избрани от Централната избирателна комисия. По официални данни подадените гласове от машинното гласуване са 45 869.2015
 
"Сиела Норма" АД осигурява машини за електронно гласуване в 50 секции за местните избори в България.

На 15 септември компанията открива електронен магазин за онлайн поръчки на правно-информационен софтуер - e-ciela.net. Магазинът предлага различни опции за плащане, като активирането на продуктите става в няколко лесни стъпки.


2014

На "Сиела Норма" АД е възложено за първи път изпълнението на проект за експериментално машинно гласуване - в 100 избирателни секции на изборите за членове на Европейския парламент и в 300 секции на парламентарните избори. Партньор на дружеството по договора за разработка на софтуер и доставка на устройства за гласуване е международната компания Smartmatic.


"Сиела Норма" АД пуска на пазара "Профил на купувача" - информационна система за обществени поръчки. Това е единствената тогава система, предоставяща комплексно модули за публикуване, управление и нотификации по процедури на възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Софтуерното приложение представлява уеб портал с вход както за възложители, така и за изпълнители. Продуктът дава възможност за търсене на обществени поръчки, сваляне на тръжни документи и изпълнение на всички нормативни изисквания съгласно ЗОП.2010

"Сиела Софт енд Паблишинг" АД се обединява със софтуерната компания "Норма" АД - така се ражда "Сиела Норма" АД. Новото дружество продължава да се развива в разработването на правно-информационен софтуер, печат, издаване и разпространение на широк спектър литературни издания.


2009

"Сиела" купува нова модерна сграда на бул. "Владимир Вазов" № 9. Офис пространството се споделя от софтуерните разработчици, продуктови мениджъри, търговски екип, екипът на издателство "Сиела", юрисконсулти и мениджъри проекти.


2008

 

IT екипът на "Сиела", съвместно с учените от Българската академия на науките, разработват система за "Гласово разпознаване на българския език".

Компанията е ангажирана с всички големи проекти на Българското електронно правителство, в това число и с Интеграционната система за електронно правителство, Портала на Националния търговски регистър, дигиталното въвеждане на Националния търговски регистър, портал и база данни, отнасящи се до решения на българските съдилища, Система за мениджмънт на човешките ресурси, Система за съдиите и др.


2006

"Сиела" създава "Национален образователен портал" по задание на Министерството на образованието.

В същата година компанията започва да развива бъдещата верига книжарници, както и верига от специализирани юридически книжарници в най-големите български градове. Дружеството става официален партньор на веригата "Publicworld". Днес книжарниците са разположени предимно в големите търговски центрове за по-голяма достъпност и повече удобство на клиентите. "Сиела" е партньор и изключителен доставчик на книги в търговски вериги, бензиностанции и хипермаркети, разположени на територията на цялата страна.


2004

"Сиела" става Microsoft Certified Partner. Като член на партньорската програма на "Майкрософт" през 2014 г. придобива "Златна компетенция" в обемното лицензиране и няколко сребърни компетенции. Това е голямо признание за професионализма на софтуерните специалисти на компанията.


2001

В компанията е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2001, а през 2013 г. - система за управление на информационна сигурност по международен стандарт ISO/IEC 27001:2005, както и система за управление на информационни технологии, управление на услуги  ISO/IEC 20000-1:2011. До днес "Сиела Норма" АД продължава да поддържа три международни системи за управление по последни версии на международните стандарти: система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013, както и ISO 20000-1:2018 - система за управление на IT услугите. Успешно се защитават и поддържат системите за управление през годините, което гарантира качество на услугите и обслужването на клиентите на дружеството.


2000

"Сиела" започва да развива още едно направление на бизнеса - събитиен мениджмънт. Днес компанията се гордее с дългогодишен опит в организирането на повече от 500 конференции, семинари и обучения с юридическа и икономическа тематика, както и на такива, предназначени за служителите на държавната администрация.

"Сиела" притежава запазената марка "Национална юридическа конференция". До момента са проведени 22 форума, на които български и чуждестранни специалисти в различните области разясняват и дискутират важни проблеми от правната област.


1998

Компанията разработва специализиран софтуер за водене на служебен архив на нотариуси и нотариални кантори, създаден под наименованието "Нота Регистър". През юли 2009 г. продуктът става собственост на Нотариалната камара на Република България и вече е популярен с името "Нотариус Футурум". Днес той се предоставя безплатно на нотариусите за безсрочно ползване, а фирма "Сиела Норма" АД осигурява техническата му поддръжка вече повече от 20 години.


1997

"Сиела" започва да произвежда правно-информационен софтуер за бърз и лесен достъп до нормативи и документи в областта на българското и европейско право, счетоводство, данъци, осигуряване, външнотърговски и митнически режим. Обработената и предоставена в електронен вид информация позволява преглед и сравняване на актуални и архивни данни, извличане на бързи справки и проследяване на нормативни и процедурни промени. Продуктите се предлагат като десктоп приложение след инсталация с диск. Днес правно-информационните системи по-често се използват в интернет - CielaNet, с вход от корпоративния сайт, както и чрез приложението WebServer.


1991

"Сиела" е регистрирана през месец януари като бизнес-консултантска компания и издателска къща на юридически издания, наръчници и монографии в областта на правото. Днес в каталога на издателството са над 3000 заглавия от българската и световна литература. В продължение на повече от 20 години (до 2016 г.) разполага със собствена печатна база.  


1985

"Норма" е една от първите софтуерни фирми в България. Стартира като специализирано предприятие за програмно осигуряване и създава първата у нас правно-информационна система с българското законодателство, наречена "Българското право". През 1999 г. "Норма" е приватизирана от работническо-мениджърски колектив. През годините дружеството дава старт и възможности за професионално развитие на десетки IT специалисти.