За нас

Изпрати статията по email

История

Сиела Норма АД

 

 

 

 

 

 

СИЕЛА НОРМА АД

 

Сиела и Норма се сливат в едно дружество

На 17.11. 2010 г. се сливат най-старата с най-голямата фирма производителки на правни и справочно информационни системи – „Норма” АД и „Сиела софт енд паблишинг” АД. От 10 юни 2011 г. Сливането на Сиела и Норма вече официално е вписано в публичните регистри.

В Търговския регистър новото, обединено дружество е вписано с името Сиела Норма АД.

 

С това сливане на двете големи фирми, Сиела придобива най-ценния ресурс към активите си, а именно дългогодишната история и опит на най-старата действаща софтуерна фирма в България – Норма.

Новото дружество Сиела Норма АД продължава да дейността си, като произвежда продукти с търговската марка Сиела.

Сиела Норма извършва дейност в следните направления:

  • Разработване, внедряване, разпространение и поддръжка на софтуер за правни и специализирани информационни системи и други експертни, документни системи и системи за управление.
  • Провеждане на семинари и тренинги
  • Дейности по  осъществяването на възложени публични проекти, свързани с разработки на електронното правителство и други софтуерни решения, предоставящи обработени бази данни
  • Издателска дейност - www.ciela.bg
  • Верига книжарници Сиела, е-книжарница: www.ciela.com

 

 

Норма

Норма е една от първите софтуерни фирми в България. Основана е на 13.02.1985 г. със заповед на Огнян Дойнов, Министър на машиностроенето. Стартира като специализирано предприятие за програмно осигуряване и като такава създава първата за България правно-информационна система с българското законодателство.

 

През 1999 год. Норма АД е приватизирана от колектив от работещите в нея служители. Името Норма се превръща в нарицателно справочна и правна информационна система на българския пазар. През годините дружеството е инкубатор на кадрите в тази сфера.

 

 

Сиела

Регистрирана през януари 1991 г. като бизнес-консултантска компания и издателска къща на водещи юридически издания. Сиела е компания вече с почти 25-годишна история. Сега е утвърдена като едно от водещите издателства и разработчик на информационни системи в областта на правото и бизнеса.

 

Издателство Сиела разполага със собствена печатница и публикува над 250 нови заглавия годишно в областта на правото, икономика, публицистика, здраве, популярна психология, учебници, справочници, енциклопедии, художествена и нехудожествена литература и др. Сиела Норма е най-големия издател на български автори и на академична литература.

 

Сиела е националния лидер в областта на правни и справочни информационни системи, които се ползват от всички държавни и административни структури, както и голяма част от фирмите и лицата от частния сектор.

 

Сиела има разработени 15 информационни продукта, поддържащи актуални и в архив нормативни документи и текстовете на българското законодателство, административни процедури, европейско законодателство, българското законодателство в превод на английски и руски език, както и продукти специализирани в отделни области – информационно обслужване със законодателните рамки, регламентиращи областите образование, енергетика, строителство, счетоводство, външнотърговски режим, медии и новини. Вариантите за ползване на информационните системи предлагат най-удобния и достъпен начин за потребителя да достигне бързо до необходимата информация, чрез инсталация на личния компютър, ползване на информацията директно в интернет или от сървър на Сиела, работа директно от всеки компютър от флаш памет или с десктоп-инсталация на системите.

 

От 2006 г. Сиела Норма става производител и доставчик на софтуерни услуги. 2006 – 2007 г. компанията създава “Национален Образователен Портал” под шапката на МОН. През 2007 г. Сиела успешно изпълнява проект “Развиване и опериране на главната интеграционна система на електронния сектор” като част от създаването на електронно правителство в Република България. През 2008 г. система за “Гласово разпознаване на българския език” е разработена съвместно от Сиела с учените от БАН.

 

Сиела Норма е ангажирана с всички големи проекти на Българското електронно правителство, в това число и с Интеграционната система за Електронно правителство, порталът на Националния Търговски регистър, дигитално въвеждане на Националния Търговски регистър, Портал и база данни, отнасящи се до решения на Българските съдилища, Система за мениджмънт на човешките ресурси, Система за съдиите и др.

 

Сиела Норма поддържа верига от специализирани юридически книжарници в най-големите български градове. През 2006 г. слага основите на най-голямата в България верига от големи универсални книжарници, Сиела стана и официален партньор на веригата Publicworld.