Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Сигнали

Сиела Норми

 

СОФТУЕР ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

 

 

"Сиела Сигнали" е сигурен и функционален софтуер за сигнализиране за нарушения, който позволява на Вашите служители и контрагенти да докладват за неправомерно поведение като корупция, злоупотреба с власт и дискриминация, преди жалбите да станат публични и да доведат до финансови загуби, както и репутационни щети. С помощта на този продукт ще спазите нормативните изисквания за защита на личните данни и осигурете поверителност съгласно Директивата на ЕС за сигнализиране за нарушения.


 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

 

До 30 ноември 2023 г. продуктът е в промоционален период и може да бъде активиран безплатно. От 1 декември 2023 г. абонаментът е с минимален срок от 1 година. За срока на абонамента получавате поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия.

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в сайта на продукта.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:


"Сиела Сигнали" е иновативна система, която Ви предоставя надежден начин да докладвате за неправомерно поведение във Вашата компания и в организации и институции, с които имате взаимоотношения.
Нашият софтуер гарантира сигурен и напълно поверителен канал за докладване. С леснодостъпен интерфейс Ви предоставяме регистър, в който можете да управлявате следната информация:
- Лицето, което е приело сигнала
- Датата на подаване на сигнала
- Засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала
- Обобщени данни за нарушението, включително място и период на извършване, описание на деянието и други обстоятелства
- Връзката на подадения сигнал с други сигнали, която може да бъде установена по време на обработката
- Информацията, предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ
- Предприетите последващи действия
- Резултатите от проверката по сигнала
- Периодът на съхранение на сигнала

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

 

Чрез "Сиела Сигнали" можете да управлявате регистъра на постъпилите сигнали със следните елементи:
- лицето, което е приело сигнала
- датата на подаване на сигнала
- засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала
- обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено
- връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала
- информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ
- предприетите последващи действия
- резултатите от проверката по сигнала
- периода на съхраняване на сигнала
- възможност за проследяване текущите и приключените сигнали в една централна система за управление на сигналите

Нагоре
Промени настройката на бисквитките