Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Документи

Сиела Норми

 

БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗЗЛПСПОИН

 

 

"Сиела Документи" представлява комплект бланки на документи, които са специално създадени, за да отговарят на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.) и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Тези бланки са съобразени със законодателството на ЕС и българското законодателство и са предназначени за употреба във вашата организация. Независимо дали сте малък бизнес, средно предприятие или голяма корпорация, "Сиела Документи" ви осигурява необходимите инструменти, за да се справите с изискванията за документация и да поддържате съответствие с релевантното законодателство.
ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в сайта на продукта. Поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Бланки на документи, които са в съответствие с директивата на ЕС за подаването на сигнали за нередности.
В този комплект ще намерите широка гама от бланки на документи, които включват, но не се ограничават до формуляр за подаване на сигнал за нередност, вътрешни правила и др.
Онлайн обучения с практическо съдържание: входящи и опреснителни онлайн обучения за служителите, които отговарят за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали във Вашата организация.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

- Лесно Интегриране: Съчетайте ги със Сиела Сигнали или ги използвайте самостоятелно.
- Спестяване на Време и Ресурси: Не се притеснявайте за съставянето на документи - ние сме го направили за вас.
- Съответствие с Регулации: Всички документи отговарят на изискванията на директивата на ЕС и са съобразени с българското законодателство.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките