Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Образование Директор

Сиела Образование Директор

Нормативна информация и документи, касаещи образователния процес

 

Сиела Образование Директор е специализирана информационна система, която подпомага ежедневната работа на директори, помощник-директори, секретари и други административни длъжности в системата на образованието.


  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

-        Цялата българска нормативна уредба, свързана с образованието;

-        Процедури и бланки на документи;

-        Голям брой директорски заповеди, въведени след 2017 г., подредени тематично;

-        Указания на МОН и РУО;

-        Актуални длъжностни характеристики, съобразени с новото законодателство в сферата на образованието, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

-        Трудово-правни документи;

-        Ежемесечна информация за новите документи в продукта, както и за всички настъпили изменения на нормативни актове.

 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 

-        прецизно и лесно търсене;

-        актуализация на нормативните актове след всеки брой на "Държавен вестник";

-        хипервръзки и препратки между документите;

-        експортиране на текстовете директно в Word и PDF;

-        лична потребителска структура от избрани актове;

-        календар на сроковете и тематични календари;

-        осигурена защита срещу нерегламентиран достъп.

 


За повече информация и абонамент може да ни потърсите

 

Абонамент Ценова Листа Поръчай

Нагоре