Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Образование

Сиела Образование

                                                          Нормативна информация и документикасаещи образователния процес

 

Сиела Образование Директор е специализирана информационна система, която е предназначена за нуждите на/или която подпомага/ ежедневната работа на директори, помощник-директори, секретари и други административни длъжности в системата на образованието.


  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

-        цялата българска нормативна уредба, свързана с образованието;

-        процедури и бланки на документи

-        голям брой директорски заповеди, въведени след 2017 г., подредени тематично

-        указания на МОН и РУО

-        актуални длъжностни характеристики

-        трудово-правни документи

-        текуща актуализация - списък с всички актове, актуализирани през изминалата седмица + нови документи, вкарани в базата на Сиела Образование

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 

-        прецизно и лесно търсене

-        актуализация на нормативните актове - след всеки брой на Държавен вестник

-        хипервръзки и препратки между документите

-        експортиране на текстовете директно в Word

-        лична потребителска структура от избрани актове

-        календар на сроковете и тематични календари

-        осигурена защита срещу нерегламентиран достъп

 Сиела Образование Финанси:

 • Съдържанието на модула е създадено да подпомага адми¬нистра¬тивно-¬финансовото управление в училища и е структурирано по папки както следва:
 • Нормативна уредба (вкл. на английски): кодекси, закони, правилници…
 • Процедури и бланки: административно-финансови практики – процедури, примерни договори, заповеди и други готови бланки (Фиг. 2)
 • Авторски коментари по бюджет и финанси, данъци, трудови правоотношения и осигуряване
 • Писма и указания на министерства и ведомства: писма, заповеди, разпореждания, инструкции, пояснения на МОН, МФ, НАП,  МТСП и НОИ
 • Съдебна практика: решения и определения на съда
 • Практики на учебни заведения: практики на учебни заведения в помощ на системата за финансово управление и контрол, илюстрирани с примерни документи и образци
 • Справочна информация: национална класификация на професиите и длъжностите, параграфи от ЕБК, бюджет, осигуряване, данъци, трудови правоотношения


Функционални възможности:

 • Настройки на интерфейса
 • Търсене и използване на разнообразни филтри при работа
 • Извличане, обработки и разпечатки на предложенията в системата
 • Запис на документите (включително на бланки) във формат на MS Word
 • Перманентна автоматична актуализация на системата чрез Internet
 • Календар на сроковете и тематични, специализирани календари
 • Потребителски (клиентски) бележки за напомняне
 • Отвореност и адаптивност – непрекъснато допълнение и разширение на системата и на информацията в системата
 • Осигурена защита срещу нерегламентиран достъп.В случай, че се нуждаете от съдействие или искате да получите допълнителна информация за процеса получаване на абонамент, не се колебайте да ни потърсите  >>

 

Абонамент Ценова Листа Поръчай

Нагоре