Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Образование Директор

ISSN: 2815-441X

Сиела Образование Директор

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 150,00 лв.

 

"Сиела Образование Директор" съдържа нормативни документи и информация, свързани с образователния процес.
Продуктът е в услуга на административната работа на директори, помощник-директори, служители в системата на образованието.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Образование Директор" съдържа цялата българска нормативна уредба, свързана с образованието. Достъпни са разработени процедури, образци на документи и електронни форми, директорски заповеди, въведени след 2017 г., подредени тематично, указания на МОН и РУО.
Публикувани са актуални длъжностни характеристики, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В услуга на администрирането на процесите са включени и трудово-правни документи.


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:
• прецизно и лесно търсене
• актуализация на нормативните актове
• хипервръзки и препратки между документите
• експортиране на текстовете директно във Word и в PDF
• лична потребителска структура от избрани актове
• календар на сроковете и тематични календари
• осигурена защита срещу нерегламентиран достъп

Нагоре
Промени настройката на бисквитките