Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Образование

Сиела Образование

Нормативна информация и документи, касаещи образователния процес

 

Сиела Образование Директор е специализирана информационна система, която подпомага ежедневната работа на директори, помощник-директори, секретари и други административни длъжности в системата на образованието.


  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

-        цялата българска нормативна уредба, свързана с образованието;

-        процедури и бланки на документи;

-        голям брой директорски заповеди, въведени след 2017 г., подредени тематично;

-        указания на МОН и РУО;

-        актуални длъжностни характеристики - съобразени с новото законодателство в сферата на образованието – Закона за училищното и предучилищното образование (ЗУПО), Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и др.

-        трудово-правни документи;

-        текуща актуализация - списък с всички актове, актуализирани през изминалата седмица + нови документи, вкарани в базата на Сиела Образование.

 

 

НОВО В ПРОДУКТА

 

Пълен набор от актуалните длъжностни характеристики за детските градини и училищата, съобразени с последните изменения в НКПД-2011 със съответните кодове и атрибути, обхващащи следните групи длъжности:

 

-        Ръководни длъжностни

-        Педагогически специалисти

-        Непедагогически персонал

 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 

-        прецизно и лесно търсене;

-        актуализация на нормативните актове - след всеки брой на Държавен вестник;

-        хипервръзки и препратки между документите;

-        експортиране на текстовете директно в Word;

-        лична потребителска структура от избрани актове;

-        календар на сроковете и тематични календари;

-        осигурена защита срещу нерегламентиран достъп.

 Сиела Образование Финанси - допълнителен отделен модул

 

Съдържанието на модула е създадено да подпомага административно-финансовото управление в училища и е структурирано по папки както следва:

 

 • Нормативна уредба (вкл. на английски): кодекси, закони, правилници и др.
 • Процедури и бланки: административно-финансови практики – процедури, примерни договори, заповеди и други готови бланки (Фиг. 2);
 • Авторски коментари по бюджет и финанси, данъци, трудови правоотношения и осигуряване;
 • Писма и указания на министерства и ведомства: писма, заповеди, разпореждания, инструкции, пояснения на МОН, МФ, НАП, МТСП и НОИ;
 • Съдебна практика: решения и определения на съда;
 • Практики на учебни заведения: практики на учебни заведения в помощ на системата за финансово управление и контрол, илюстрирани с примерни документи и образци;
 • Справочна информация: национална класификация на професиите и длъжностите, параграфи от ЕБК, бюджет, осигуряване, данъци, трудови правоотношения.


Функционални възможности

 

 • Настройки на интерфейса;
 • Търсене и използване на разнообразни филтри при работа;
 • Извличане, обработки и разпечатки на предложенията в системата;
 • Запис на документите (включително на бланки) във формат на MS Word;
 • Перманентна автоматична актуализация на системата чрез Internet;
 • Календар на сроковете и тематични, специализирани календари;
 • Потребителски (клиентски) бележки за напомняне;
 • Отвореност и адаптивност – непрекъснато допълнение и разширение на системата и на информацията в системата;
 • Осигурена защита срещу нерегламентиран достъп.За повече информация и абонамент, не се колебайте да ни потърсите

 

Абонамент Ценова Листа Поръчай

Нагоре