Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Образование Директор

Сиела Образование Директор

Нормативна информация и документи, свързани с образователния процес

 

"Сиела Образование Директор" е специализирана информационна система, която подпомага административната работа на директори, помощник-директори и други в системата на образованието.


  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

-        Цялата българска нормативна уредба, свързана с образованието;
-        Процедури и бланки на документи;
-        Голям брой директорски заповеди, въведени след 2017 г., подредени тематично;
-        Указания на МОН и РУО;
-        Актуални длъжностни характеристики, съобразени с новото законодателство в сферата на образованието, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
-        Трудово-правни документи;
-        Ежемесечна информация за новите документи в продукта, както и за всички настъпили изменения на нормативни актове.

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 

-        прецизно и лесно търсене;
-        актуализация на нормативните актове;
-        хипервръзки и препратки между документите;
-        експортиране на текстовете директно в Word и PDF;
-        лична потребителска структура от избрани актове;
-        календар на сроковете и тематични календари;
-        осигурена защита срещу нерегламентиран достъп.

 

 


За повече информация и абонамент: тел. 02 903 00 00. 

 

Абонамент Ценова Листа Поръчай

Нагоре