Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Образование Директор

Сиела Образование Директор

Нормативна информация и документи, касаещи образователния процес

 

Сиела Образование Директор е специализирана информационна система, която подпомага ежедневната работа на директори, помощник-директори, секретари и други административни длъжности в системата на образованието.


  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

-        цялата българска нормативна уредба, свързана с образованието;

-        процедури и бланки на документи;

-        голям брой директорски заповеди, въведени след 2017 г., подредени тематично;

-        указания на МОН и РУО;

-        актуални длъжностни характеристики - съобразени с новото законодателство в сферата на образованието – Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

-        трудово-правни документи;

-        текуща актуализация - списък с всички актове, актуализирани през изминалата седмица + нови документи, вкарани в базата на Сиела Образование.

 

 

НОВО В ПРОДУКТА

 

Пълен набор от актуалните длъжностни характеристики за детските градини и училищата, обхващащи следните групи длъжности:

 

-        Ръководни длъжностни

-        Педагогически специалисти

-        Непедагогически персонал

 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 

-        прецизно и лесно търсене

-        актуализация на нормативните актове - след всеки брой на Държавен вестник

-        хипервръзки и препратки между документите

-        експортиране на текстовете директно в Word и PDF

-        лична потребителска структура от избрани актове

-        календар на сроковете и тематични календари

-        осигурена защита срещу нерегламентиран достъп

 


За повече информация и абонамент, не се колебайте да ни потърсите

 

Абонамент Ценова Листа Поръчай

Нагоре