Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Здравеопазване

ISSN: 2815-4436

Сиела Здравеопазване

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ 

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 230,00 лв.

 

Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, пациенти и други лица.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.

СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Здравеопазване" съдържа два вида професионална информация – правна и медицинска.
Правноинформационната система включва българската нормативна уредба, която улеснява администрирането на дейности в сферата на здравеопазването и социалните дейности: кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, медицински стандарти, методики, инструкции, рамкови договори, тарифи, други. Актовете съдържат актуално съдържание и стари редакции.
В продукта се подържат и международноправни актове: договори, спогодби, конвенции и други, европейско законодателство: регламенти, директиви, решения, препоръки на европейските структури, актове от вторичното право на ЕС.
В "Сиела Здравеопазване" ползвате документи на институции и организации в здравния сектор: Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция "Медицински надзор", както и на други ведомства. Това са заповеди, инструкции, важни методически указания, ръководства, писма, разяснения, критерии, правила, методи, доклади, планове, устави, етични кодекси, методики, правилници и др.
В услуга на потребителите са разработени:
ПРОЦЕДУРИ – актуални и последователни практически описания на нормативните изисквания, етапите и действията по осъществяване на процедурите в здравеопазването.
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ – Образците и формулярите са с опции за попълване, разпечатване, редактиране и подписване с електронен подпис - за да обменяте важна информация по електронен път.

В правноинформационната система ще откриете още:
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ - авторски материали на известни експерти, доказани професионалисти в областта.
ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ - национални програми, концепции, стратегии, планове за действие към стратегиите, насоки и др.
АМЕРИКАНСКА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВЕН СЪД НА САЩ И ПРАКТИКА НА ЩАТСКИТЕ СЪДИЛИЩА – подбрани са хиляди значими съдебни решения, от които могат да бъдат взети примери и идеи за развитието на здравното и фармацевтично законодателство. Делата са по съществени проблеми и са систематизирани тематично на фармацевтични и медицински продукти, професионално поведение, медицинска небрежност, информирано съгласие, застраховка професионална отговорност, съдебна медицина, защита на репутация и др.
ПОЛЕЗНИ КАЛКУЛАТОРИ – изчислителни бланки с вградени контроли, с които медицинските лица бързо и лесно могат да изчислят ИТМ, термин, изчислителен график, платежно нареждане здравно осигуряване, календар работни и почивни дни и др.
ТЕМАТИЧЕН КЛАСИФИКАТОР - съдържа подструктури, които представляват обособени справочници по всички медицински специалности.
СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ – структурата съдържа актуални регистри на лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, лечебни заведения, служби по трудова медицина, разрешените за употреба лекарствени продукти, търговци и производители, търговци на едро с активни вещества, медицински изделия и др.
РЕЧНИЦИ - Речник на юридическите термини в здравеопазването; Речник на кодовете на МКБ 10; Речник на добавките в храните и др.
СПРАВОЧНИК, който съдържа богата справочна и статистическа информация, подбрана от различни източници, относно регистрираните заболявания в страната, структурата на населението, международни конгреси и конференции, международни бази с медицинска информация, полезни линкове на български и международни организации и др.


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:
• Бързо и удобно търсене по релевантност на зададената фраза
• Избор и сравнение на редакция на нормативен акт или юридическа процедура – сравняване на актуално съдържание с предишните редакции
• Изчислителни модули, с които без затруднение ще автоматизирате процесите
• Хипервръзки и препратки между документите
• Възможност за следене на измененията на актовете (сигнализиране за промени в избран нормативен акт)
• Експорт на документи в PDF и Word формат
• Структуриране и систематизация в различни структури за максимално улесняване достъпа до тях

 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките