Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

ISSN: 2815-4401

Сиела Инфо

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


Абонамент  Ценова Листа  Поръчай

 

 

 

 

 

 

 

"Сиела Инфо" включва различни информационни продукти за анализ и оценка на риска:

 

Досие на ЮЛ
История на промените
Име, правна форма, седалище, контактна информация, предмет на дейност, собственици, идентификатор на лицата, разпределение на капитала, управляващи, представляващи, информация за клонове, прехвърляне на търговско предприятие и преобразуване на дружества или преустройство на кооперация и много други.
Актуално състояние Информация от Търговски регистър и Регистър "Булстат". Архивна информация от НИС "Делфи". Свързани лица в Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Актуална и съществувала свързаност в времето.
Регистрация по ДДС Данни за регистрацията по Закона за ДДС, пълна история на регистрациите на юридическите лица.
Счетоводни документи за икономическата дейност Годишни финансови отчети, Отчети на приходите и разходите, баланси. Аналитични и сравнителни показатели. Пазарни прогнози.
Осигурени лица, данъчно задължени лица Брой на осигурените лица според данните от НОИ за всеки месец от 2005 г. Данъчно задължени лица. Осигурителни задължения.

 

За кого са предназначени продуктите?

"Сиела инфо" е инструмент за бизнес анализи и прогнози, за оценка на пазарните възможности и сравнение с конкурентите. Като софтуер за задълбочени бизнес анализи е подходящ за всяка компания, независимо от нейния предмет на дейност. Всеки експерт в своята област може да проверява всекидневно динамиката на бизнеса на юридическите лица в България, да следи икономическото развитие на партньори и клиенти, като навреме се информира за възникнали проблеми, включително и започнали съдебни процедури, с цел превенция на търговски и /или кредитен риск. Най-често продуктите се използват от управители на фирми, ръководители на отдели, финансисти, икономически анализатори, кредитни консултанти, маркетолози.

Повече...

 

 

 

Консолидирана информация за бизнеса в България от много източници

Продуктът съдържа интегрирана информация и пълна история за промените от: Търговски регистър, Регистър "Булстат", Регистър на НАП по ДДС регистрация, месечни извлечения на НОИ за осигурените лица от 2005 г., както и финансови показатели за всички фирми от създаването им (с детайлна информация от 2008 г.).

Всяко ново вписване или промяна в Търговския регистър се отразява в пълния си обем. Информацията се допълва с данни за акционери, съдружници и техните дялове, икономически данни, седалище, адрес за кореспонденция и много други данни.

Чрез продуктите "Сиела Инфо" може да проверите всички свързани юридически и физически лица, тъй като софтуерът позволява откриване и на непряка свързаност между лица и/или фирми (ползва едновременно Търговски регистър и Регистър Булстат). Проследява връзки между две лица, две фирми, физическо лице и фирма, включително и през връзки с участието на трети лица и фирми.

Повече...

 

 

Досиета на всяко юридическо лице с история на промените

Информационната система актуализира всекидневно данните за юридическите лица, като същевременно предоставя достъп и до всички регистрирани промени в бизнес историята на икономическите субекти. Продуктите предоставят възможност за бързи справки относно актуално състояние, управляващи лица, собственици на бизнеса, брой служители регистрирани в НОИ, данъчни задължения, свързани фирми и лица, процедури по несъстоятелност и други.

Всяко досие съдържа освен актуалното състояние на компаниите, детайлна информация за всяка регистрирана промяна в управлението от първоначалната регистрация до днес, всички обстоятелства, свързани с упражняваната дейност през годините, история на ДДС регистрация и др.

Повече...

 

 

Инструмент, с който да прогнозирате бизнеса си

23 натурални и над 85 аналитични и сравнителни показатели от официални и достоверни източници са инструмент за икономически прогнози и превенция на търговски рискове, свързани с надеждността на потенциални бизнес партньори, доставчици, клиенти.

Продуктите "Сиела инфо" предлагат пълен браншови и икономически сравнителен анализ, чрез който всяка фирма да сравни своите резултати с тези на конкурентите и да установи на каква позиция се намира спрямо тях.

Аналитичната информация, извличана по ключови показатели, може да даде аргументация за много стратегически и оперативни решения на мениджмънта. Тя може да повиши значително достоверността на прогнозите за бъдещи икономически резултати, както и да обоснове причините за неуспехите. За целите на бизнес анализите се събират и обработват данни за всички фирми в България, отчели дейност за последните 9 години.

За ползването на тази услуга не се изисква доплащане.

 

 

 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките