Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Счетоводство

ISSN: 2815-4428

Сиела счетоводство

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 290,00 лв.

 

"Сиела Счетоводство" е специализирана правноинформационна система, която съдържа нормативна база в областта на счетоводството, осигуряването, финансите, данъците и други.
Софтуерът е предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които трябва да следят актуалната нормативна база и да я ползват в работата си.


ПРЕДИМСТВОТО ДА ПОЛЗВАШ ЕДИН ПРОДУКТ С УНИКАЛНА СЪВКУПНОСТ ДОКУМЕНТИ

 

Винаги актуална нормативна база, националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, писма и указания на институциите, съдебна практика.

Разполагате с над 1500 типови бланки и формуляри, които можете да попълвате и разпечатвате.

Изчислителни модули – автоматизирани бланки, чиито функции са съобразени с нормативния регламент.
Разработени са изчислителни модули със всички заложени изисквания на нормативната база, което предпазва потребителите от неволна грешка.

 

ЦЯЛОСТНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Всичко необходимо за счетоводителя, събрано на едно място.
Всеобхватен информационен  продукт, който в рамките на своя модул събира съвкупността от всички нормативи, документи, информация, бланки, изчислителни модули и друга необходима счетоводна информация.

 

ЕДИН ПРОДУКТ

Ползвате пълната съвкупност счетоводна информация и документи, обединени в съдържанието на един продукт – Сиела Счетоводство.

Не разпилявайте своите ресурси в търсене на различни типове счетоводни и финансови справки, които ще намерите от различни източници.

 

ЕДНА ЦЕНА

Плащате един абонамент и получавате пълна информационна обезпеченост в областта на счетоводството.

 

УНИКАЛНА СЪВКУПНОСТ  ДОКУМЕНТИ

Сиела Счетоводство изчерпателно обединява точните информационни материали и документи, които не може да се намерят в такъв подробен обхват в сходните информационни източници.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

в обхвата на Сиела Счетоводство

 • Нормативна уредба – всички необходими нормативни актове в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото право и социалното осигуряване
 • Ведомствена практика – инструкции, официални указания, становища, писма и разяснения на МФ, НАП, НОИ, МТСП и др. за правилното прилагане на нормативните актове
 • Авторски коментари на известни експерти
 • Длъжностни характеристики
 • Речници – български-английски-български – юридически, одит, счетоводство, данъци,  финанси, право
 • МСФО – консолидирана версия
 • Информация за статута на МСФО в ЕС
 • Актове на ЕС
 • Акценти в съдържанието – в рубриката се публикуват настъпилите новости в съдържанието
 • Информационен бюлетин – издава се всеки месец
 • Новини

 

Най-често използвани модули

 • Платежни нареждания, с който бързо и лесно могат да се подготвят документите за разплащане с институциите
 • Хонорари, включващ сметка за изплатени суми; разходен касов ордер, изготвян автоматично с информация от сметката; калкулатор за изчисляване на осигурителния доход на лица, получаващи доходи на повече от едно основания и други.

 

Как изчислителните модули улесняват работата на счетоводителя?

 • Автоматизират рутинните задачи.
 • Вградени контроли не допускат грешно попълване на формуляра – към вградените контроли са прикачени помощни менюта, позволяващи на счетоводителите да направят бърза справка. 
 • Премахват необходимостта от досадно губене на време, за да се направи справка за статистическа информация. Например: банковата сметка на ТД на НАП “Х”, вграждайки я във функциите на бланката
 • Следят за съответствието между нормативната база и информацията, попълвана във формуляра. 
 • Позволят на хора, които нямат достатъчно опит да изпълняват по-сложни задачи, съдържайки ноу-хау.

Ciela Schetovodstvo screenshot нормативна уредба регламентираща счетоводството, данъците, осигуряването, трудово право

ЕКСПЕРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сиела ЕвроСчетоводител - Европейските счетоводни норми

 

 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките