Контакти

Изпрати статията по email

Сиела Норма АД

 • Веселин Тодоров

  Изпълнителен директор

  Телефон: 02 90 300 90

  E-mail: vtodorov@ciela.com

 • Албена Никова

  Финансов директор
  Телефон: 02 90 300 21
  E-mail: albena.nikova@ciela.com

 • Константин Йорданов

  Директор ПИС

  Телефон: 02 90 300 90
  E-mail: kiordanov@ciela.com

 • Кремена Панев

  Търговски директор

  Мениджър качество

  Телефон: 02/903 00 10

  E-mail: kremena.panev@ciela.com

 • Здравка Георгиева

  Мениджър човешки ресурси

  Телефон: 02 90 300 13
  E-mail: rosica.markova@ciela.com

 • Елеонора Вълова

  Ръководител отдел Проекти

  Телефон: 02/9030020

  E-mail: eleonora.valova@ciela.com

 • Ваня Тодорова

  Ръководител отдел Конференции и семинари

  Телефон: 02/903 00 11

  E-mail: vania.todorova@ciela.com

 • Христо Филипов

  ИТ Директор

  Телефон: 02/903 00 93

  E-mail: hristo.filipov@ciela.com

 • Елена Кулева

  Маркетинг директор
  Телефон: 02 90 300 69
  E-mail: elena.kuleva@ciela.com

 • Петя Господинова

  Директор Книгоиздаване

  Телефон: 02 90 300 28
  E-mail: petya.gospodinova@ciela.com

 • Иван Ласков

  Директор Книжарници

  Телефон: 02 872 56 42 
  E-mail: ilaskov@ciela.com