Контакти

Изпрати статията по email

Сиела Норма АД

 • Веселин Тодоров

  Изпълнителен директор

  Телефон: 02 90 300 90

  E-mail: vtodorov@ciela.com

 • Владимир Димитров

  Финансов директор

  Телефон: 02 90 300 90

  E-mail: vdimitrov@ciela.com

   

 • Константин Йорданов

  Директор ПИС

  Телефон: 02 90 300 90
  E-mail: kiordanov@ciela.com

 • Кремена Допчева

  Търговски директор

  Мениджър качество

  Телефон: 02/903 00 10

  E-mail: kremena.dopcheva@ciela.com

 • Росица Дичева-Маркова

  Мениджър човешки ресурси

  Телефон: 02 90 300 13
  E-mail: rosica.markova@ciela.com

 • Елеонора Вълова

  Ръководител отдел Проекти

  Телефон: 02/9030020

  E-mail: eleonora.valova@ciela.com

 • Ваня Тодорова

  Ръководител отдел Конференции и семинари

  Телефон: 02/903 00 11

  E-mail: vania.todorova@ciela.com

 • Христо Филипов

  ИТ Директор

  Телефон: 02/903 00 93

  E-mail: hristo.filipov@ciela.com

 • Наталия Кьосева

  Списание "Норма"
  Телефон: 02 90300 36
  E-mail: n.kyoseva@ciela.com

 • Константин Йорданов

  Директор Книгоиздаване

  Телефон: 02 90 300 90
  E-mail: kiordanov@ciela.com

 • Иван Ласков

  Директор Книжарници

  Телефон: 02 872 56 42 
  E-mail: ilaskov@ciela.com