Обучения

Изпрати статията по email

12 мерки за избягване санкции за нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)

  • 22 февруари 2018 - 23 февруари 2018
  • "Сиела Норма", зала "Партер"

Уважаеми клиенти, местата за семинара за 22 февруари са вече заети. Всяка нова заявка за участие е за следващата дата - 23 февруари.

 

 

"Сиела Норма" организира семинар на тема:

12 МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 - ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

Лектор на семинара:

адв. д-р Цветослав Митев

- вписан в Холандската адвокатска колегия в Брюксел (NOAB)

- с дългогодишен опит в областта на ИТ право, защита на данните, конкурентно право, корпоративно и търговско право и др.

- преподавател по право на ЕС в УНСС

 

КОГА?

22.02.2018 (четвъртък) / 23.02.2018 (петък)

КЪДЕ?

гр. София

бул. "Владимир Вазов" 9

офис "Сиела Норма", зала "Партер"

 

ПРОГРАМА

09:00 - 09:30 Регистрация

09:30 - 10:45 Работна сесия - Панел I

Практически мерки при въвеждането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

10:45 - 11:15 Кафе-пауза

11:15 - 12:30 Работна сесия - Панел II

Перспектива и допълнителни въпроси, касаещи прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

12:30 - 12:45 Почивка

12:45 - 13:30 Работна сесия - Дискусия

 

Такса за участие: 80 лв. (без ДДС) / 96 лв. (с ДДС)

(вкл. работни материали и кафе-пауза)

 

Банкова сметка на "Сиела Норма" АД в лева
УниКредит Булбанк
IBAN: BG 86 UNCR 9660 1060 7110 10
BIC: UNCRBGSF

 

Заявката за присъствие е задължителна.

Моля, попълнете коректно всички ваши данни в регистрационната форма.

Не забравяйте да посочите Булстат номер / ЕИК / ЕГН (за физически лица), за да ви издадем фактура.

 

 

СИЕЛА ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС:

  • Общ анализ на процесите и нивото на риска при обработка на лични данни;
  • Задълбочен анализ на процесите и нивото на риска при обработка на лични данни.
Промени настройката на бисквитките