Обучения

Изпрати статията по email

12 мерки за избягване санкции за нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)

  • 11 май 2018 - 11 май 2018
  • гр. София, бул. Владимир Вазов 9, Бизнес сграда Сиела, зала Партер

„Сиела Норма” АД организира семинар на тема:

 

12 МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

(в сила от 25.05.2018 г.)*

 

* Практически мерки при въвеждането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Лектор:

  • адв. д-р Цветослав Митев

-         вписан в Холандската адвокатска колегия в Брюксел (NOAB);

-         с дългогодишен опит в областта на ИТ право, защита на данните, конкурентно право, корпоративно и търговско право и др.;

-         преподавател по Право на ЕС в УНСС.

 

11.05.2018 г. (петък)

гр. София, бул. Владимир Вазов 9, Бизнес сграда Сиела, зала Партер

 

ПРОГРАМА

 

08:30 – 09:00 - Регистрация

09:00 – 10:15 - Работна сесия – Панел I

Практически мерки при въвеждането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

10:15 – 10:45 - Кафе-пауза

10:45 – 12:00 - Работна сесия – Панел II

Перспектива и допълнителни въпроси (вкл. т.нар. „бисквитки“, електронни удостоверителни услуги и др.), касаещи прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

12:00 – 12:15 - Почивка

12:15 – 12:45 - Представяне на новия GDPR продукт на Сиела

12:45 – 13:15 - Работна сесия – Дискусия

 

Такса за участие:

80.00 лв. (без ДДС)/96.00 лв. (с ДДС).

(вкл. работни материали, сертификат за посещение, кафе-пауза и кетъринг)

 

Банкова сметка на „Сиела Норма” АД в лева:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG 86 UNCR 9660 1060 7110 10
BIC: UNCRBGSF

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ:

> > По електронната поща: seminar@ciela.com
> > На нашата страница, чрез формата за регистрация:
       www.ciela.net/projects-and-trainings/seminars/
> > На посочените телефони за контакт:
       +359 2 90 30 000; +359 884 599 994                    
           
Заявката за присъствие е задължителна!

Моля, попълнете коректно всички ваши данни в регистрационната форма или имейл.

Не забравяйте да посочите Булстат номер (ЕИК)/ЕГН (за физическите лица), за да ви издадем фактура.**

 

** „Сиела Норма” АД е вписана в регистъра на Администраторите на лични данни към Комисия за защита на личните данни.

 

С уважение,
Екипът на „Сиела Норма” АД 

 

 

Промени настройката на бисквитките