Обучения

Изпрати статията по email

Как да предотвратим дискриминацията на работното място? Ефективни подходи и практики. Защита на работодателя срещу злоупотреби с правото на равно третиране

  • 10 декември 2018 - 10 декември 2018
  • гр. София, ул. "Бисер" 2

Фондация "Либра", "Сиела Норма" АД и Адвокатска кантора "Костадинова и партньори"

Имат удоволствието да ви поканят на семинар:

"КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО? ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ. ЗАЩИТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБИ С ПРАВОТО НА РАВНО ТРЕТИРАНЕ"

На 10.12.2018 г. от 9:00 до 15:00 ч. в гр. София, кв. "Лозенец", ул. "Бисер" № 2, срещу музей "Земята и хората" и метростанция "Европейски съюз"

Лектори:
д-р Благой Делиев – хоноруван преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Александър Агопов – държавен експерт в Комисия за защита от дискриминация
Радослав Първанов – юрисконсулт в Комисия за защита от дискриминация
Сузана Георгиева – ръководител продукт GDPR Справочник и Помощник, представител на "Сиела Норма" АД

 

ПРОГРАМА

 

09:00 – 09:30 Регистрация на участниците

09:30 – 09:45 Откриване

09:45 – 10:30 Въведение в превенцията на и защитата от дискриминация.
Сред темите в лекцията:

•    Видове дискриминация (пряка и непряка дискриминация, тормоз, сексуален тормоз, преследване). Дискриминационни признаци.
•    Кои са контролиращите органи и какви са техните правомощия?
•    Кога и при какви условия работодателят може да понесе отговорност?
•    Как може да се защити работодателят (оправдаване на различното отношение спрямо отделни работници)?

Лектор: д-р Благой Делиев – хоноруван преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

10:30 – 10:50 Кафе–пауза

10:50 – 11:30    Негативни задължения по Глава Втора, Раздел Първи от Закона за защита от дискриминация или от какви действия работодателят трябва да се въздържа в отношенията си с работниците?
Сред темите в лекцията:

•    Наемане на работници - подбор на кадри и определяне на професионални изисквания за заемане на длъжността. Как изборът на работодателя да бъде неоспорим от недоволните кандидати?
•    Принципът "равен труд – равно заплащане". Как би могъл работодателят да е сигурен, че няма да бъде обвинен за неговото нарушаване?
•    Налагане на дисциплинарни наказания и прекратяване на трудовия договор. Правилният подход при съкращаване на щата.

Лектор: Александър Агопов – държавен експерт в Комисията за защита от дискриминация

11:30 – 12:00    Представяне на Сиела GDPR Справочник и Помощник

12:00 – 13:00    Обяд

13:00 – 13:45    Позитивни задължения по Глава Втора, Раздел Първи от Закона за защита от дискриминация или какви действия трябва да предприеме работодателят, за да спази нормативните изисквания?
Сред темите в лекцията:

•    Наемане на хора с увреждания и приспособяване на работната среда в зависимост от увреждането.
•    Предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на тормоза на работното място.
•    Предоставяне на служебна информация на работници, считащи себе си за жертви на дискриминация.
•    Оповестяване на текста на Закона за защита от дискриминация и кореспондиращите му вътрешни правила.

Лектор: Радослав Първанов – юрисконсулт в Комисията за защита от дискриминация

13:45 – 14:45    Практическо занимание

14:45 – 15:00    Връчване на сертификати

 


 

Таксата за участие е в размер на 144 лв. с ДДС за един участник.
Срокът за заплащане на таксата за участие е до 7 дни от получаване на проформа-фактура, но не по-късно от 3 декември 2018 г.

Таксата за участие в семинара включва: презентационни материали по посочените теми; възможност за разглеждане и решаване на казуси; кафе-пауза (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки); обяд-кетъринг; пособия за писане и канцеларски принадлежности; сертификат за участие в семинара

 

Банкова сметка на "Сиела Норма" АД в лева:
"УниКредит Булбанк" АД
IBAN: BG 86 UNCR 9660 1060 7110 10
BIC: UNCRBGSF

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ:
>> По електронната поща: steliyana.kostadinova@ciela.com
>> На нашата страница, чрез формата за регистрация:
      www.ciela.net/projects-and-trainings/seminars/
>> На посочените телефони за контакт:
       +359 897 457 737

Заявката за присъствие е задължителна!

Моля, попълнете коректно всички ваши данни в регистрационната форма или имейл.
Не забравяйте да посочите Булстат номер (ЕИК)/ЕГН (за физическите лица), за да ви издадем фактура.

Промени настройката на бисквитките