Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Норми

ISSN: 2815-4339

Сиела Норми

 

БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 270,00 лв.

 

"Сиела Норми" е една от най-ползваните правноинформационни системи от юристи, управленски персонал, служители в държавна и общинска администрация.
Продуктът съдържа актуалното българско законодателство и е разработен в услуга на експертите, които ползват всекидневно нормативна база.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Норми" предоставя достъп до актуалното българско законодателство. Системата се актуализира след всеки брой на "Държавен вестник".
За коректното и точно съдържание на консолидираните текстове се прави четворна проверка.
С продукта работят: държавната администрация - министерства, агенции, комисии, органи на местно самоуправление, дружества, адвокати и адвокатски кантори, съдилища, счетоводители, експерти в различни области.

Съдържа:
• Нормативни актове – кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, инструкции, тарифи, методики и др. – действащи и отменени, стари редакции на целите документи и редакции на отделните елементи (членове, алинеи, точки, приложения). Хипервръзки между документите
• Законопроекти и стенограми на Народното събрание. Хипервръзки към източника на документа и към цитираната нормативна уредба
• Обществени консултации (проекти на нормативни актове, включително наредби, правилници). Възможност да се информирате за очаквани изменения в нормативната уредба
Ведомствени актове на министерствата, кореспонденция на Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, актове на Столичен общински съвет, както и на други министерства и ведомства
• Класификация на документите според органа, издал документа, което улеснява работата с програмата
Класификация на документите според принадлежността им по правни отрасли (юридическа структура на документите)
• Модул Срокове - кратки анотации на срокове, дефинирани в нормативната уредба, и възможност да се визуализират под формата на календар. Общ календар на сроковете и тематични календари, включително и Църковен календар
• Статии и анотации на статии по правни въпроси
• Библиография на издавана правна литература
• Множество речници: Речник на легалните дефиниции, Английско-български юридически речник, Римско право - речник на основните термини, Терминологичен юридически речникФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

• Възможност за смяна на стила, настройките на размер и шрифт на текста, разположение на бутони за работа с приложението
• Функционалности за работа с нормативен документ: избор на редакция, сравнение на редакции, изглед с предишна редакция. Класификатор по структура. Карта на документа
• Функционалност за следене за изменения в нормативен документ и сигнализиране за настъпила промяна
• Стари редакции на нормативните актове и на всяка отделна разпоредба
• Календар със сроковете, посочени в законодателството. Възможност за автоматично напомняне при стартиране на приложението
• Експортиране на текстовете във Word или в PDF формат
• Евристично търсене: текстово търсене с функционалност, подобна на търсене в Google
• Различни видове търсения, специфични за продукта: разширено търсене по различни критерии, контролирано търсене чрез абревиатури на документи, търсене в списък от документи, търсене в отворен документ
• Хипервръзки и препратки между документи
• Работа с потребителска структура: създаване на структури и подредба с избрани от потребителя документи
• Потребителски бележки към документите. Възможност за добавяне на напомняне към бележките
• Възможност за връщане към вече отваряни документи или предходно търсене (история на търсенето)
• Копиране и разпечатване на цели документи и отделни маркирани пасажи от тях
• Влизащи в сила и губещи действие актове за периода време, през който не е отваряна системата
• Функционалности за работа с наличните речници

 

 

 

 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките