Продукти

Изпрати статията по email

Сиела ЕвроСчетоводител

ISSN: 2815-4479

Сиела Евросчетоводител

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 200,00 лв.

 

"Сиела ЕвроСчетоводител" е приложение на продукта "Сиела Счетоводство", което включва европейските счетоводни норми. Предлага се и като самостоятелен продукт.


Абонамент  Ценова Листа  Поръчай

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела ЕвроСчетоводител" включва актовете на европейските институции във финансовата сфера, Решения на Съда на Европейския съюз, консолидирана версия на български и английски език на Международните счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Добавени са европроцедури, коментари и резюмета, новини и друга информация от Европейска комисия и органи към или свързани с нея, Съвета за Международни счетоводни стандарти (IASB), Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане, Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Европейската федерация на счетоводителите.

Можете да поръчате пакет "Счетоводство", който включва "Сиела Счетоводство" и "Сиела ЕвроСчетоводител".

Нагоре
Промени настройката на бисквитките