Продукти

Изпрати статията по email

Сиела ЕвроСчетоводител

ISSN: 2815-4479

Сиела Евросчетоводител

 

Сиела ЕвроСчетоводител - Експертно приложение на продукта Сиела Счетоводтво.
Европейските счетоводни норми.
Препоръчваме ви като най-добро решение – пакет Сиела Счетоводство + Сиела Евросчетоводител


Абонамент  Ценова Листа  Поръчай

 


Съдържание:
 

 • Актове ЕС

 • Решения на Съда на ЕС

 • МСС и МСФО – консолидирана версия на български и английски език

 • Статут на МСФО в ЕС

 • Европроцедури

 • Коментари и резюмета на известни експерти

 • Новини и важна информация от следните източници:

- Европейска комисия и органи към или свързани с нея;
- Съвет за Международни счетоводни стандарти (IASB);
- Комитет за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане;
- Международна федерация на счетоводителите (IFAC)
- Европейска федерация на счетоводителите; 

 • ДДС в Европейския Съюз

 • Избягване на двойното данъчно облагане

 • Конвергенция на счетоводните практики

 • Анализи

 • Сертификационни програми и обучения

 • Справочник
Нагоре
Промени настройката на бисквитките