Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


Абонамент  Ценова Листа  Поръчай

 

 

 

 

Интегриране в единна система на информация от много източници

Източници: Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи за история на регистрацията, НОИ за персонала, НАП за ДДС регистрация и много други

Информационната система, в която намирате актуална информация относно действащите търговски фирми, пълна история на промените на всички фирми и субекти на стопанския и обществения живот в България, правите справки за вашите бъдещи и настоящи търговски партньори - актуално състояние, управляващи, собственици, бизнес показатели, брой служители регистрирани в НОИ, данъчни задължения, свързани с фирми и лица, процедури по несъстоятелност и други.


Сиела Инфо дава интегрирана информация от всички използвани бази данни, които се съдържат в системата. При търсене на определен субект, програмата извежда информация от всички източници, съдържащи се в нея и по този начин ползвате максимално подробна информация или да подберете изночника, който ви интересува. 

Базите си комуникират! – всяка липсваща информация в един регистър се допълва, когато фигурира в друг, като се обменя информация между различните регистри.

Здравно и социално осигурени лица - информацията се интегрира всеки месец към досиетата. 


ПОЛЕЗНО! Консолидирани досиета – виждате пълното и вече обновено състояние на търговското дружество след всяка промяна, същевременно може да проследите естестоте на промяна между две или повече промени, да ползвате историята на промените по всяко едно обстоятелство, примерно промените в управлението през годините.

УНИКАЛНО! Историята на ДДС регистрацията – Единствено в Сиела Инфо можете да намерите историята на регистрираните по ЗДДС търговци от първата им регистрация.  


 ? Желаете ли да имате бърза и лесна възможност:

• Да провеждате планирани целенасочени кампании до потребителски групи, които отговарят на точно дефинирани показатели? 
•  Да намирате актуална информация относно действащите търговски фирми? 
•   Да правите справки за вашите бъдещи и настоящи търговски партньори - актуално състояние, управляващи, капитал, брой служители регистрирани в НОИ, данъчни задължения и други?

- Тогава ползвайте Сиела Инфо:

  • Актуална информация за лицата, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България часове след вписването им в регистрите и месеци преди публикуването в ДВ и бюлетините на държавните институции.
  • Свързани юридически и физически лица.
  • История на фирмите от регистрацията им.
  • Актуална и много по-пълна от първоизточника информация за вписванията в Търговския регистър.
  • Генериране на списъци с актуалните данни на действащи фирми, селектирани по точно определен признак вид, предмет на дейност, големина на предприятията, по населено място, брой служители регистрирани в НОИ и др.
  • Изследвате на потребителски списъци с фирми или физически лица, динамичен анализ на съотвествията с последваща възможност за извличане в файлове на пълната информация за търсените, чрез потребителски списъчни заявки фирми, организации или лица.
Нагоре