Продукти

Изпрати статията по email

Ciela Law

ISSN: 2815-4452

Ciela Law

 

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Българското законодателство и актове на международното публично право, преведени на английски език.


Абонамент  Ценова Листа   Поръчай

 

 

 

 

Обхват:

Специализирана колекция нормативи – най-важните действащи и отменени актове на българското законодателство в превод на английски език.
Преводи на български нормативни актове, включително стари редакции на актовете, правилници за прилагане на закони, наредби, тарифи и т.н.
Статии по юридически проблеми, процедури, касаещи чужди граждани в отношенията им с българските власти.
Седмична актуализация – информацията се актуализира всяка седмица с измененията в нормативната уредба и се допълва с нови преводи.Съдържание:

 • Над 1400 български нормативни акта в превод на английски език, групирани по вид – конституция, кодекси, закони, правилници, наредби, тарифи и т.н.;
 • Актове на международното публично право, включително спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • Отменени актове и предишни редакции на действащите нормативни актове;
 • Решения на Конституционния съд;
 • Английско-български юридически речник;

 

Функционалности:

 • Автоматично преминаване от българския текст към английски превод и обратно на редакцията и на члена/параграфа, на който е отворен акта;
 • Поддръжка на текстовете на старите редакции на нормативната уредба;
 • Модерен интерфейс с възможност за смяна на стила;
 • Възможност за отваряне на документи в двуезичен вид;
 • Бележник с календар и възможност за напомняне;
 • Отваряне на документи директно в Word или PDF;
 • Сравнение на текстовете от различни редакции на акта с оцветяване на разликите;
 • Бързодействащо глобално търсене в базата. Локално търсене в структура от актове или в отворен акт;
 • Хипервръзки и препратки при препращащи норми и между логически свързаните документи;
 • Създаване на лични потребителски структури, в които потребителят с копиране подрежда необходими документи;
 • Копиране и печат на текстове.

 

Важно:
Преводите на английски език на изменените кодекси и закони се актуализират в кратки срокове. Новите нормативни актове се превеждат и качват в програмата.
Актуализацията на нормативните актове в превод на английски език се осъществява поне веднъж седмично с измененията и допълненията, публикувани в „Държавен вестник“.


Продуктът Ciela Law е доказал своите възможности и функционалност през годините и е високо ценен от нашите клиенти, сред които са:


Редица  европейски и международни институции:
Библиотека на Европейският парламент - European Parliament Library
Център за преводи към органите на Европейския съюз – библиотека
Европейски Парламент, Правен отдел - Legal Service, European Parliament
Court of Justice of the European Union – Library
Европейска Комисия - Център за преводи DGT
Представителство на Европейската Комисия в България
Европейска банка за възстановяване и развитие
Представителство на Международния валутен фонд

Български институции:
Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий"
Ръководство въздушно движение
Върховен административен съд (ВАС)

Международни компании:
"Лукойл - Москва" 
"Лукойл - България" ЕООД
"Банка ДСК" ЕАД
"Солвей Соди"

Чуждестранни дипломатически представителства:
Посолство на САЩ – US Embassy Sofia Bulgaria
Посолство на Република Германия
Гръцки бизнес съвет в България (HBCB)
Посолство на Кралство Нидерландия
Посолство на Великобритания
Посолство на Япония
Търговска служба към Посолството на Испания

 

 

Успешното и дългогодишно партньорство с нашите клиенти мотивира екипът на "Сиела Норма" да поддържаме и развиваме качеството на справочните системи. 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките