Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Практика

ISSN: 2815-4460

Сиела Практика

 

АКТОВЕ НА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 245,00 лв. 

 

"Сиела Практика" е правноинформационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособена в структури.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.

 


СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Практика" включва: практика на Конституционния съд, тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища, съдебните решения на всички съдилища и други юрисдикции в Република България.

Съдебната практика на Върховния касационен съд е разпределена в структура по години и по отделения. Освен тълкувателни решения и постановления са публикувани също: делата с изключителна значимост и интерес; Решения по чл. 290 от ГПК; практика, допускаща касационно обжалване; практика по граждански, търговски и наказателни дела.
Актовете на Конституционния съд са разпределени в структура по вид, по години и като общ списък.
Публикувани са актовете на районните, окръжните и апелативните съдилища, съдебната практика на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд, на военните съдилища.
Можете да ползвате решения на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз.
В самостоятелна структура "Комисии" получавате достъп до актовете на: Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

Програмата позволява различни видове търсения: разширено търсене по различни критерии (вид, номер, дата, година на документа, вид, номер и година на делото, търсене в резултат от търсене/филтриране); контролирано търсене чрез абревиатури на документи; търсене в списък от документи; търсене в отворен документ.
Удобно е търсенето, което използва евристични подходи - потребителят изписва определени термини, но очаква, че в резултата ще получи документи, които съдържат не само точната формулировка на неговото търсене.
Чрез бутон пред съответната разпоредба от нормативен акт достига до списък на съдебната практика по съответния текст.
Програмата осигурява релевантно сортиране на списъка от съдебна практика и възможност за промяна в сортирането и търсене в списъка.
Софтуерът позволява филтриране на съдебната практика - по зададен филтър (член/параграф, алинея, буква) ще достигнете само до тези съдебни актове, които Ви интересуват или са Ви необходими в конкретна ситуация.
Можете да филтрирате съдебна практика, касаеща едновременно няколко нормативни акта или разпоредби от тях, а също и да прегледате само документи в резултатния списък, които съдържат анотация.
Благодарение на хипервръзки (препратки) между документи лесно достигате до съдържанието на интересуваща Ви разпоредба или документ, цитирани в текста на решение.
Можете да сортирате резултатните списъци от търсене и да филтрирате по значимост на документите.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките