Продукти

Изпрати статията по email

GDPR Справочник

GDPR Справочник

От 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Абонирайте се за новия правно-информационен продукт на Сиела "GDPR Справочник и защита на данните", за да бъдете максимално подготвени!


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

 

Продуктът GDPR Справочник и защита на данните на Сиела Норма АД е резултат от новата уредба на ниво Европейски съюз, която е пряко приложима на територията на Република България. От 25 май 2018 година влиза в сила Общият регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година), който въвежда нови задължения за всяко дружество, всеки български работодател и най-вече за предприятията/лицата, които работят с голям обем от лични данни. За улеснение на адресатите на Регламента, екипът на  Сиела Норма предлага в пълнота необходимата информация за въвеждане на изискванията за защита на личните данни.


Благодарение на указанията, становищата и насоките на националните и международните органи в областта на защита на данните, ще разберете същината на новите изисквания и ще успеете да изберете практически най-добрия подход за Вас. Предлагаме Ви примерни образци на документи, които следва да утвърдите и представяте при проверки от Комисията за защита на личните данни. На Ваше разположение ще бъдат също детайлно и разбираемо описани процедури, които следва да се изпълняват, както и формуляри, които следва да бъдат регулярно попълвани от лицата, които боравят с лични данни.

 

 
Нагоре