Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 44 от 8.V

УКАЗ № 117 ОТ 28.04.2001 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ - КОМАНДИР НА ПЕТА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 117 ОТ 28.04.2001 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ - КОМАНДИР НА ПЕТА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Венцислав Георгиев Младенов - командир на Пета механизирана бригада, с висше военно звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 28 април 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.