Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 31.X

УКАЗ № 380 ОТ 23.10.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОРПУС "ТАКТИЧЕСКА АВИАЦИЯ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПО ПОДГОТОВКА Н

 

УКАЗ № 380 ОТ 23.10.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОРПУС "ТАКТИЧЕСКА АВИАЦИЯ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПО ПОДГОТОВКА НА ВОЙСКИТЕ

Обн. ДВ. бр.89 от 31 Октомври 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Димитър Николов Цветков от длъжността командир на корпус "Тактическа авиация".

2. Назначавам генерал-майор Димитър Николов Цветков на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили по подготовка на войските.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 23 октомври 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.