Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 6.I

УКАЗ № 424 ОТ 27.12.2005 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК БИСЕР ДЕНЧЕВ ИВАНОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПЛЕВЕН, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 424 ОТ 27.12.2005 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК БИСЕР ДЕНЧЕВ ИВАНОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПЛЕВЕН, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2006г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Бисер Денчев Иванов - директор на Регионалната дирекция на вътрешните работи - Плевен, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 27 декември 2005 г.

Подпечатан с държавния печат.