Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 16.XI

УКАЗ № 344 ОТ 01.11.2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ИВАН НИКОЛОВ ЮХНОВСКИ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

 

УКАЗ № 344 ОТ 01.11.2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ИВАН НИКОЛОВ ЮХНОВСКИ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

Обн. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам акад. Иван Николов Юхновски с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката.

Издаден в София на 1 ноември 2007 г.

Подпечатан с държавния печат.