Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 27.V

УКАЗ № 130 ОТ 10.05.2016 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОМОДОР КОСТА ГЕНОВ АНДРЕЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

УКАЗ № 130 ОТ 10.05.2016 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОМОДОР КОСТА ГЕНОВ АНДРЕЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Обн. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам комодор Коста Генов Андреев от длъжността заместник-командир на Военноморските сили.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 10 май 2016 г.

Подпечатан с държавния печат.