Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 3 и чл. 21, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по конституционни въпроси се състои от 12 народни представители и се формира на паритетен принцип - по 2 от всяка парламентарна група.

2. Избира за членове на комисията:

Радомир Петров Чолаков

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Атанас Владиславов Славов

Никола Георгиев Минчев

Златан Стоянов Златанов

Иво Георгиев Русчев

Гюнер Нихат Ахмед

Мустафа Сали Карадайъ

Мая Йорданова Димитрова

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките