Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 5 и чл. 18, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по енергетика се състои от 23 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на "ГЕРБ-СДС", 6 от Парламентарната група "Продължаваме Промяната - Демократична България", 4 от Парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 3 от Парламентарната група "Движение за права и свободи", 2 от Парламентарната група "БСП за България" и 1 от Парламентарната група на "Има Такъв Народ".

2. Избира за членове на комисията:

Александър Руменов Ненков

Делян Александров Добрев

Жечо Дончев Станков

Красен Георгиев Кръстев

Мария Щерева Белова

Росица Любенова Кирова

Теменужка Петрова Петкова

Васил Стефанов Стефанов

Венко Николов Сабрутев

Владислав Панчев Панев

Ивайло Николаев Мирчев

Калоян Тонев Икономов

Радослав Стефанов Рибарски

Искра Михайлова Михайлова

Стоян Николов Таслаков

Димитър Валентинов Гюрев

Йордан Христов Тодоров

Анджей Веселинов Джандев

Рамадан Байрам Аталай

Станислав Димитров Анастасов

Драгомир Велков Стойнев

Иван Богомилов Петков

Павела Василева Митова

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките