Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 18, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се състои от 23 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на "ГЕРБ-СДС", 6 от Парламентарната група "Продължаваме Промяната - Демократична България", 4 от Парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 3 от Парламентарната група "Движение за права и свободи", 2 от Парламентарната група "БСП за България" и 1 от Парламентарната група на "Има Такъв Народ".

2. Избира за членове на комисията:

Александър Руменов Ненков

Деница Пламенова Николова

Илтер Бейзатов Садъков

Младен Николов Шишков

Николай Нанков Нанков

Павел Алексеев Христов

Росица Любенова Кирова

Андрей Иванов Цеков

Ванина Димитрова Вецина

Йордан Ивов Терзийски

Йордан Яворов Иванов

Настимир Ананиев Ананиев

Стела Димитрова Николова

Искра Михайлова Михайлова

Коста Георгиев Стоянов

Константина Венциславова Петрова

Кръстьо Стоянов Врачев

Ешереф Кязим Ешереф

Цветан Иванов Енчев

Танер Мехмед Али

Борислав Гуцанов Гуцанов

Манол Трифонов Генов

Гроздан Спасов Караджов

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките