Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 13.VI

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМEНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА (НЕОБНАРОДВАН)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОТМEНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА (НЕОБНАРОДВАН)

Издаден от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.51 от 13 Юни 2023г.

Параграф единствен. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Института за специална техника (необнародван), издаден на 1 февруари 2007 г.Промени настройката на бисквитките