Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Строител

Сиела Строител

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията


Продуктът е предназначен за специалисти, които в своята ежедневна работа използват нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията:

 • Архитекти
 • Инженери
 • Проектанти
 • Строители
 • Консултанти
 • Мениджъри инвестиционно строителство
 • Експерти от държавните и общинските администрации

 


Повече от 12000 документа  - нормативна уредба, норми и правила за проектиране, документи на държавни ведомства, общински администрации и браншови организации, процедури, бланки, примерни договори, статии и коментари, европейски директиви, проекти, преводни актове, богат архив.

 


 Функционалности:

-          прецизно и лесно търсене

-          актуализация на нормативните актове - след всеки брой на Държавен вестник или в период избран от клиента

-          хипервръзки и препратки между документите

-          Експортиране на текстовете директно в Word лична потребителска структура - от избрани актове и др.

 


Продуктът е достъпен за ползване чрез:

 • десктоп инсталация

- с месечна актуализация на диск, изпращана по пощата

- актуализация, изпращана по е-майл след всеки брой на Държавен вестник

- автоматична интернет актуализация след всеки брой на Държавен вестник

 • Ciela Net 
 • Ciela WebServer
 • Ciela Flash 
Нагоре