Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Строител

ISSN: 2815-438X

Сиела Строител

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 330,00 лв.

 

"Сиела Строител" е специализирана правноинформационна система, която съдържа нормативната база и регламенти, свързани с проектирането, строителството и устройството на територията.


Продуктът е предназначен за специалисти, които в своята ежедневна работа използват нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията:

  • Архитекти
  • Инженери
  • Проектанти
  • Строители
  • Консултанти
  • Мениджъри инвестиционно строителство
  • Експерти от държавните и общинските администрации

 


Повече от 12000 документа  - нормативна уредба, норми и правила за проектиране, документи на държавни ведомства, общински администрации и браншови организации, процедури, бланки, примерни договори, статии и коментари, европейски директиви, проекти, преводни актове, богат архив.

 


 Функционалности:

-          прецизно и лесно търсене

-          актуализация на нормативните актове - след всеки брой на Държавен вестник или в период избран от клиента

-          хипервръзки и препратки между документите

-          Експортиране на текстовете директно в Word лична потребителска структура - от избрани актове и др.

 


Продуктът е достъпен за ползване чрез:

  • Ciela Net 
  • Ciela WebServer
Нагоре
Промени настройката на бисквитките