Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 109 от 18.XII

УКАЗ № 281 ОТ 06.12.2001 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ПЛАМЕН ИВАНОВ СТУДЕНКОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И ЗА УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 281 ОТ 06.12.2001 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ПЛАМЕН ИВАНОВ СТУДЕНКОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И ЗА УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Назначавам полковник Пламен Иванов Студенков на длъжността заместник-директор на служба "Военна информация".

2. Удостоявам полковник Пламен Иванов Студенков с висше военно звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 декември 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.