Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 16.VI

УКАЗ № 162 ОТ 12.06.2000 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СРОКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

УКАЗ № 162 ОТ 12.06.2000 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СРОКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за срока за назначаване на генерал-полковник Михо Димитров Михов на длъжността началник на Генералния щаб на Българската армия, приет от ХХХVIII Народно събрание на 1 юни 2000 г.

Издаден в София на 12 юни 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.