Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 16.VI

УКАЗ № 160 ОТ 11.06.2000 Г. ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

УКАЗ № 160 ОТ 11.06.2000 Г. ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 във връзка с чл. 75, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Продължавам с две години срока за назначаване на генерал-полковник Михо Димитров Михов на длъжността началник на Генералния щаб на Българската армия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 11 юни 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.