Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 12.V

УКАЗ № 135 ОТ 03.05.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ ПЕТЪР ПАНЧЕВ ПЕТРОВ - НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ВИЦЕАДМИРАЛ"

 

УКАЗ № 135 ОТ 03.05.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ ПЕТЪР ПАНЧЕВ ПЕТРОВ - НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ВИЦЕАДМИРАЛ"

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам контраадмирал Петър Панчев Петров - началник на Главния щаб на Военноморските сили, с висше военно звание "вицеадмирал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.