Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

УКАЗ № 369 ОТ 23.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАКАЧАНОВ

 

УКАЗ № 369 ОТ 23.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАКАЧАНОВ

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 130, т. 1 във връзка с чл. 128б, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам от кадрова военна служба генерал-майор Георги Димитров Каракачанов.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 23 декември 1999 г.