Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 5.I

УКАЗ № 438 ОТ 23.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОРИС ИВАНОВ БОНЕВ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 438 ОТ 23.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОРИС ИВАНОВ БОНЕВ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.1 от 5 Януари 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4, чл. 128, т. 3 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Борис Иванов Бонев от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 23 декември 1998 г.