Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 146 от 11.XII

УКАЗ № 415 ОТ 03.12.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РАДУЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 415 ОТ 03.12.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РАДУЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.146 от 11 Декември 1998г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам полковник Николай Стефанов Радулов от длъжността секретар на Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 3 декември 1998 г.