Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 5.IX

УКАЗ № 297 ОТ 28.08.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ЦАНКОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАНЕ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 297 ОТ 28.08.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ЦАНКОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАНЕ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.85 от 5 Септември 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Назначавам полковник Валентин Цанков Цанков на длъжността директор на Дирекция "Отбранителна политика и планиране".

2. Удостоявам полковник Валентин Цанков Цанков с висше военно звание "Бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 28 август 2002 г.