Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 14.X

УКАЗ № 447

 

УКАЗ № 447 ОТ 07.10.2003 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ЦАНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАНЕ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ"

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Валентин Цанков Цанков от длъжността директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране".

2. Назначавам бригаден генерал Валентин Цанков Цанков на длъжността директор на дирекция "Отбранително планиране и програмиране".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 октомври 2003 г.

Подпечатан с държавния печат.