Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 12.V

УКАЗ № 145 ОТ 03.05.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЙОХАН ПЪРВАНОВ ПЕТКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 2-РА ЗЕНИТНО-РАКЕТНА БРИГАДА

 

УКАЗ № 145 ОТ 03.05.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЙОХАН ПЪРВАНОВ ПЕТКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 2-РА ЗЕНИТНО-РАКЕТНА БРИГАДА

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Йохан Първанов Петков от длъжността командир на 2-ра зенитно-ракетна бригада.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 2004 г.