Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 14.VII

УКАЗ № 251 ОТ 02.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИК АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 251 ОТ 02.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИК АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам академик Ангел Симеонов Ангелов с орден "Стара планина" първа степен за изключително големите му заслуги към Република България в областта на информационните технологии, компютърната техника и автоматика, както и по повод 80 години от рождението му.

Издаден в София на 2 юли 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.