Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 31 от 15.IV

РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31 МАРТ 2011 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 22 ОТ 2010 Г.

 

Промени настройката на бисквитките