Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 26.XII

УКАЗ № 2295 ОТ 22.12.1978 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЕДАЛИЩАТА И СЪСТАВА НА ОБЩИНИТЕ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УКАЗ № 2295 ОТ 22.12.1978 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЕДАЛИЩАТА И СЪСТАВА НА ОБЩИНИТЕ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 26.12.1978 г.
Издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България

Обн. ДВ. бр.101 от 26 Декември 1978г.

Загубил значение. Виж Указ № 2704 за определяне на броя и границите на областите, общините, които се включват в тях, както и техните административни центрове - ДВ, бр. 67 от 28 Август 1987 г.


Член единствен. Определя седалищата на общините в Народна република България и населените места, които се включват в тях, както следва:


БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪГ

1. Банска община със седалище гр. Банско. В състава на Банската община се включват: гр. Банско, с. Добринище, с. Гостун, с. Кремен, с. Места, с. Обидим, с. Осеново, с. Филипово.

2. Белишка община със седалище гр. Белица. В състава на Белишката община се включват: гр. Белица, с. Дагоново, с. Краище, с. Хахньово, с. Бабяк, с. Гольово, с. Кузьово, с. Кьорово, с. Лютово, с. Орцево, с. Черешово, с. Елешница, с. Гарван.

3. Благоевградска община със седалище Благоевград. В състава на Благоевградската община се включват: Благоевград, с. Айдарово, с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Делвино, с. Дъбрава, с. Еленово, с. Марулево, с. Мошанец, с. Покровник, с. Рилци, с. Церово, с. Габрово, с. Дебочица, с. Лешко, с. Падеш, с. Бучино, с. Българчево, с. Дренково, с. Зелен дол, с. Клисура, с. Лисия, с. Обел, с. Селище, с. Станке Лисичково.

4. Гоцеделчевска община със седалище гр. Гоце Делчев. В състава на Гоцеделчевската община се включват: с. Брезница, с. Баничан, с. Борово, с. Буково, с. Господинци, гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Добротино, с. Драгостин, с. Мусомища, с. Средна, с. Корница, с. Лъжница.

5. Гърменска община със седалище с. Гърмен. В състава на Гърменската община се включват: с. Горно Дряново, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. Крушево, с. Ореше, с. Хвостяне, с. Балдево, с. Огняново, с. Скребатно, с. Осиково, с. Рибново.

6. Катунска община със седалище с. Катунци. В състава на Катунската община се включват: с. Бельово, с. Враня, с. Горно Спанчево, с. Калиманци, с. Катунци, с. Ковачево, с. Ново Ходжово, с. Пиперица, с. Пирин, с. Храсна, с. Черешница, с. Златолист, с. Голешово, с. Лехово, с. Петрово, с. Яново.

7. Кресненска община със седалище гр. Кресна. В състава на Кресненската община се включват: с. Будилци, с. Влахи, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Езерец, с. Стара Кресна, с. Сливница, с. Ощава, м. Ново село.

8. Петричка община със седалище гр. Петрич. В състава на Петричката община се включват: с. Беласица, с. Камена, с. Коларово, с. Самуилово, с. Яворница, с. Габрене, с. Ключ, с. Скрът, м. Самуилова крепост, с. Дрангово, с. Митино, гр. Петрич, с. Ръждак, с. Тополница, с. Гюргево, с. Кърналово, с. Михнево, с. Мулетарово, с. Рибник, с. Старчево, с. Долно Спанчево, с. Кулата, с. Марино поле, с. Чучулигово, с. Капатово, с. Кромидово, с. Марикостеново, с. Ново Кономлади, с. Припечене.

9. Първомайска община със седалище с. Първомай. В състава на Първомайската община се включват: с. Вишлене, с. Долна Рибница, с. Дреновица, с. Кавракирово, с. Мендово, с. Право бърдо, с. Първомай, с. Струмешница, с. Чуричени, с. Драгуш, с. Дреново, с. Занога, с. Иваново, с. Крънджилица, с. Сестрино, с. Тонско дабе, с. Яково, м. Баскалци, с. Боровичене, м. Волно, с. Гега, м. Горчево, с. Долене, с. Долна Крушица, м. Зойчене, с. Кладенци, м. Кукурахцево, с. Чурилово.

10. Разложка община със седалище гр. Разлог. В състава на Разложката община се включват: с. Бачево, с. Голдево, гр. Разлог, с. Баня, с. Добърско, с. Долно Драглище, с. Горно Драглище.

11. Санданска община със седалище гр. Сандански. В състава на Санданската община се включват: с. Дамяница, с. Левуново, с. Ново Делчево, с. Плоски, с. Белевехчево, с. Вихрен, с. Вълково, с. Голем Цалим, с. Дебрене, с. Кръстилци, с. Лешница, с. Лиляново, с. Малки Цалим, с. Поленица, гр. Сандански, с. Стожа, с. Струма, с. Лебница, с. Бождово, с. Джигурово, с. Ладарево, с. Ласкарево, с. Любовка, с. Склаве, с. Спатово, с. Долени, с. Горна Сушица, с. Виногради, с. Дзивгелия, с. Кашина, с. Кърланово, с. Лозеница, с. Любовище, гр. Мелник, с. Рожен, с. Сугарево, с. Хотово, с. Хърсово.

12. Сатовчанска община със седалище с. Сатовча. В състава на Сатовчанската община се включват: с. Боголин, с. Вълкосел, с. Бръщен, с. Ваклиново, с. Жижево, с. Кочан, с. Црънча, с. Долен, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Фъргово, с. Годешево, с. Слащен, с. Туховища.

13. Симитлийска община със седалище гр. Симитли. В състава на Симитлийската община се включват: с. Брежани, с. Мечкул, с. Полето, с. Ракитна, с. Сенокос, с. Горно Осеново, с. Градево, с. Долно Осеново, с. Кадийца, с. Крупник, с. Полена, с. Черниче, с. Брестово, с. Докатичево, с. Железница, с. Сухострел, гр. Симитли, с. Тросково.

14. Струмянинска община със седалище с. Струмяни. В състава на Струмянинската община се включват: с. Велюшец, с. Игралище, с. Махалата, с. Никудин, с. Горна Крушица, с. Драката, с. Илинденци, с. Каменица, с. Палат, с. Струмяни, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри Лаки, с. Клепало, с. Колибите, с. Кърпелево, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево.

15. Хаджидимовска община със седалище с. Хаджидимово. В състава на Хаджидимовската община се включват: с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска, с. Петрелик, с. Теплен, с. Хаджидимово, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Садово, с. Лъки, с. Тешово.

16. Якорудска община със седалище гр. Якоруда. В състава на Якорудската община се включват: гр. Якоруда, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Аврамово, с. Иланско, с. Черна Места, с. Юруково.


БУРГАСКИ ОКРЪГ

1. Айтоска община със седалище гр. Айтос. В състава на Айтоската община се вклюват: гр. Айтос, с. Лясково, с. Зетьово, с. Малка поляна, с. Съдиево, с. Мъглен, с. Дрянковец, с. Пещерско, с. Черна могила, с. Пирне, с. Карагеоргиево, с. Поляново, с. Чукарка, с. Черноград, с. Раклиново, с. Тополица, с. Рътлина, с. Караново.

2. Бургаска община със седалище гр. Бургас. В състава на Бургаската община се включват: гр. Бургас, с. Житарово, с. Лозово, с. Крайморие, с. Банево, с. Горно Езерово, минно селище Росен, с. Изворище, гр. Българово, с. Миролюбово, с. Долно Езерово, с. Братово, с. Равнец, с. Зидарово, с. Вършило, с. Габър, с. Димчево, с. Присад, с. Извор, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Маринка, с. Твърдица, гр. Камено, с. Кръстина, с. Свобода, с. Винарско, с. Росен, с. Равна гора, с. Равадиново, с. Рудник, с. Брястовец, с. Драганово, минно селище Черно море, с. Русокастро, с. Желязово, с. Ливада, с. Тръстиково, с. Дебелт, с. Новоселци, с. Полски извор, с. Черни връх, с. Трояново, с. Вратица, с. Черноморец, с. Ясна поляна, с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Созопол.

3. Грудовска община със седалище гр. Грудово. В състава на Грудовската община се включват: гр. Грудово, с. Белила, с. Росеново, с. Пънчево, с. Бистрец, с. Проход, с. Кубадин, с. Голямо Буково, с. Граничар, с. Белеврен, с. Варовник, с. Кирово, с. Богданово, с. Дюлево, с. Драчево, с. Загорци, с. Малина, с. Орханово, с. Светлина, с. Суходол, с. Желязково, с. Радойново, с. Драка, с. Сливово, с. Гранитец, с. Синьо камене, с. Факия, с. Горно Ябълково, с. Долно Ябълково, с. Вълчаново.

4. Карнобатска община със седалище гр. Карнобат. В състава на Карнобатската община се включват: гр. Карнобат, с. Искра, с. Крушево, с. Аспарухово, с. Барган, с. Черково, с. Сърнево, с. Деветак, с. Железник, с. Сан Стефано, с. Екзарх Антимово, с. Добриново, с. Драганци, с. Житосвят, с. Смолник, с. Невестино, с. Мъдрино, с. Раклица, с. Сигмен, с. Соколово, с. Глумче, с. Драгово, с. Зимен, с. Кликач, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Церковски, с. Венец, с. Деветинци, с. Крумово градище.

5. Малкотърновска община със седалище гр. Малко Търново. В състава на Малкотърновската община се включват: гр. М. Търново, с. Стоилово, с. Бръшлян, с. Сливарово, с. Граматиково, с. Визица, с. Заберново, с. Звездец, с. Близнак, с. Бяла вода, с. Евренозово, с. Калово, с. Младежко.

6. Мичуринска община със седалище гр. Мичурин. В състава на Мичуринската община се включват: гр. Мичурин, с. Българи, с. Лозенец, с. Фазаново, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Велика, гр. Ахтопол, с. Синоморец, с. Варвара, с. Резово, с. Бродилово, с. Кости, с. Приморско, с. Китен, с. Писменово.

7. Несебърска община със седалище гр. Несебър. В състава на Несебърската община се включват: гр. Несебър, с. Кошарица, с. Равда, с. Влас, с. Тънково, с. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Емона, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Паницово, с. Козница, с. Раковсково.

8. Поморийска община със седалище гр. Поморие. В състава на Поморийската община се включват: гр. Поморие, с. Ахелой, с. Каменар, с. Бата, с. Страцин, с. Емирско, с. Косовец, с. Гълъбец, с. Горица, с. Порой, гр. Каблешково, с. Александрово, с. Медово, с. Дъбник, с. Габерово, с. Лъка, с. Козичино, с. Сарафово.

9. Руенска община със седалище с. Руен. В състава на Руенската община се включват: с. Руен, с. Ябълчево, с. Преображенци, с. Вресово, с. Зайчар, с. Шиварово, с. Китка, с. Добра поляна, с. Каменяк, с. Снягово, с. Средна махала, с. Попчийско, с. Дъскотна, с. Вишна, с. Дропла, с. Заимчево, с. Планиница, с. Речица, с. Снежа, с. Ясеново, с. Люляково, с. Листец, с. Рупча, с. Скалак, с. Череша, с. Дюля, с. Звезда, с. Просеник, с. Разбойна, с. Ръжица, с. Трънак, с. Билка, с. Каравельово, с. Соколец, с. Струя, с. Добромир, с. Сини рид, с. Подгорец, с. Малък Хедиетлар, с. Рудина, с. Мрежичко, с. Рожен.

10. Сунгурларска община със седалище гр. Сунгурларе. В състава на Сунгурларската община се включват: гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Скала, с. Балабанчево, с. Бероново, с. Садово, с. Дъбовица, с. Везенково, с. Манолич, с. Велислав, с. Пчелин, с. Каменско, с. Грозден, с. Огнен, с. Терзийско, с. Лозица, с. Лозарево, с. Вълчин, с. Климаш, с. Костен, с. Подвис, с. Прилеп, с. Ведрово, с. Камчия, с. Босилково, с. Съединение, с. Завет, с. Черница, с. Есен, с. Горово.


ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ

1. Беленска община със седалище с. Бяла. В състава на Беленската община се включват: с. Бяла, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, с. Самотино.

2. Варненска община със седалище гр. Варна. В състава на Варненската община се включват: гр. Варна, с. Каменар, с. Тополи, с. Казашко, с. Звездица, гр. Девня, с. Кипра, с. Просечен, с. Чернево, с. Баново, с. Левски, с. Суворово, с. Дръндар, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Николаевска, с. Белослав, с. Езерово, с. Константиново, с. Разделна, с. Страшимирово, с. Дъбравино, с. Синдел, с. Султанци, с. Тръстиково, с. Падина, с. Бенковски, с. Близнаци, с. Болярци, с. Добри дол, с. Китка, с. Круша, с. Приселци, с. Равна гора, с. Аврен, с. Здравец, с. Казашка река, с. Садово, с. Юнак, с. Аксаково, с. Въглен, с. Доброглед, с. Зорница, с. Игнатиево, с. Изворско, с. Припек, с. Слънчево, с. Яребична, с. Водица, с. Засмяно, с. Крумово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Радево, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Кичево, с. Климентово, с. Куманово, с. Орешак, с. Осеново, с. Ботево.

3. Ветринска община със седалище с. Ветрино. В състава на Ветринската община се включват: с. Ветрино, с. Габърница, с. Момчилово, с. Неофит Рилски, с. Петров дол, с. Средно село, с. Староселец, с. Доброплодно, с. Млада гвардия, с. Венчан, с. Златина, с. Невша, с. Белоградец, с. Ягнило.

4. Вълчидолска община със седалище гр. Вълчи дол. В състава на Вълчидолската община се включват: с. Брестак, с. Метличина, с. Калоян, с. Есеница, с. Добротич, с. Искър, с. Кракра, с. Михалич, с. Бояна, с. Генерал Киселово, с. Звънец, с. Оборище, с. Страхил, с. Генерал Колево, с. Изворник, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Караманите, с. Червенци, с. Войводино, с. Щипско, гр. Вълчидол.

5. Георгитрайковска община със седалище гр. Георги Трайков. В състава на Георгитрайковската община се включват: с. Венелин, с. Горен чифлик, гр. Георги Трайков, с. Кривини, с. Пчелник, с. Солник, с. Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Гроздьово, с. Нова Шипка, с. Детелина, с. Ново Оряхово, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, с. Рудник, с. Юнец.

6. Дългополска община със седалище гр. Дългопол. В състава на Дългополската община се включват: с. Аспарухово, с. Боряна, с. Камен дял, гр. Дългопол, с. Комунари, с. Красимир, с. Рояк, с. Сава, с. Сладка вода, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Партизани, с. Поляците, с. Величково, с. Цонево.

7. Провадийска община със седалище гр. Провадия. В състава на Провадийската община се включват: с. Градинарово, с. Славейково, с. Снежина, с. Черноок, с. Блъсково, с. Китен, с. Комарево, с. Храброво, с. Добрина, с. Житница, с. Манастир, с. Бозвелийско, с. Бързица, с. Кривня, гр. Провадия, с. Тутраканци, с. Чайка, с. Неново, с. Овчага, с. Равна, с. Черковна.


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪГ

1. Великотърновска община със седалище гр. Велико Търново. Във Великотърновската община се включват: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, с. Арбанаси, с. Беляковец, с. Буковец, с. Леденик, с. Малки чифлик, с. Момин сбор, с. Присово, с. Пушево, с. Шереметя, с. Балван, с. Ветринци, с. Емен, с. Ново село, с. Ресен, с. Никюп, с. Дичин, с. Водолей, с. Самоводене, с. Хотница, с. Русаля, с. Церова кория, с. Пчелище, с. Миндя, с. Капиново.

2. Горнооряховска община със седалище гр. Горна Оряховица. В Горнооряховската община се включват: гр. Горна Оряховица, с. Правда, с. Първомайци, гр. Долна Оряховица, с. Писарево, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш, с. Драганово, с. Горски горен Тръмбеш, с. Стрелец, с. Поликраище, с. Крушето, с. Янтра.

3. Еленска община със седалище гр. Елена. В състава на Еленската община се включват: гр. Елена, с. Бадевци, м. Баевци, м. Балуци, м. Берковци, с. Блъсковци, м. Бръчковци, к. Велювци, м. Вълчовци, м. Вързилковци, к. Големани, м. Гърдевци, м. Донковци, м. Драгановсковци, к. Дърлевци, м. Илювци, к. Марафелци, м. Махалници, к. Недялковци, к. Николовци, с. Раювци, м. Ребревци, с. Руховци, с. Средни колиби, м. Стойчевци, к. Титевци, к. Търкашени, с. Харваловци, м. Христовци, к. Червенковци, с. Шилковци, с. Яковци, с. Беброво, м. Богданско, м. Босевци, м. Брезово, м. Бялковци, к. Валето, м. Ганев дол, к. Горска, с. Граматици, с. Давери, м. Дайновци, с. Дебели рът, с. Долни Марян, к. Зеленик, м. Иванивановци, м. Каменари, с. Колари, с. Костел, с. Марян, м. Миневци, с. Палици, м. Петковци, м. Попрусевци, с. Попска, м. Радовци, м. Стояновци, к. Събковци, с. Тумбевци, м. Тънки рът, м. Чавдарци, с. Чакали, м. Черни дял, с. Буйновци, м. Аплаци, м. Багалевци, м. Баждари, м. Бейковци, м. Велковци, м. Веселина, м. Високовци, м. Габрака, с. Горни край, м. Горни Танчевци, м. Добревци, м. Долни Танчевци, к. Драгановци, м. Драгийци, м. Драгневци, с. Дрента, м. Дуковци, с. Игнатовци, с. Илаков рът, к. Кантари, м. Караиванци, м. Карандили, м. Киревци, м. Кожлювци, м. Косевци, м. Котуци, м. Крильовци, с. Лазарци, м. Мариновци, с. Мийковци, м. Мирчовци, к. Мъртвината, с. Нешевци, м. Николчовци, м. Ничовци, м. Нюшковци, м. Папратлива, м. Пейковци, м. Райновци, м. Ралиновци, м. Султани, с. Тодювци, м. Топузи, м. Трънковци, с. Угорялковци, м. Хъневци, к. Цвеклювци, к. Шиливери, м. Шубеци, с. Константин, с. Бойковци, с. Вълчовци, с. Глоговец, м. Козя река, м. Крумчевци, м. Лесиче, м. Майско, с. Светославци, м. Томбето.

4. Златаришка община със седалище гр. Златарица. В състава на Златаришката община се включват: гр. Златарица, м. Горна Хаджийска, м. Горно Шивачево, м. Горско Писарево, с. Дедина, с. Дединци, с. Долно Шивачево, м. Дуровци, с. Дълги припек, с. Калайджии, м. Новогорци, м. Овощна, с. Равново, с. Разсоха, с. Резач, м. Рекичка, с. Родина, с. Росно, с. Средно село, м. Чистово, м. Чуката, с. Горско новосело, с. Сливовица, с. Чешма, м. Делова махала.

5. Килифаревска община със седалище гр. Килифарево. В състава на Килифаревската община се включват: гр. Килифарево, м. Бойчеви колиби, с. Велчево, к. Върлинка, с. Габровци, с. Големаните, к. Горен Еневец, к. Деветаците, к. Димитровци, к. Долен Еневец, к. Куцаровци, к. Малчовци, с. Нацовци, с Плаково, к. Пъровци, к. Шодековци, с. Ялово, к. Белчевци, к. Бижовци, к. Бойчовци, к. Бочковци, к. Бояновци, к. Бранковци, к. Виларе, с. Войнежа, с. Вонеща вода, с. Въглевци, к. Гащевци, к. Горановци, к. Дечковци, к. Димовци, к. Дойновци, к. Долни Дамяновци, м. Дунавци, к. Ивановци, к. Илевци, к. Йовчевци, к. Кисьовци, с. Кладни дял, к. Клъшка река, к. Лагерите, к. Марговци, к. Грамадливо, к. Осенарите, к. Пирамидата, м. Пожерник, к. Поповци, к. Продановци, с. Радковци, с. Райковци, к. Рашевци, к. Русковци, к. Самсиите, к. Сърненци, м. Терзиите, м. Тодоровци, к. Ушевци, к. Цепераните, к. Цонковци.

6. Лясковска община със седалище гр. Лясковец. В състава на Лясковската община се включват: гр. Лясковец, с. Драгижево, с. Козаревец, с. Мерданд, с. Добри дял, с. Джулюница.

7. Павликенска община със седалище гр. Павликени. В състава на Павликенската община се включват: гр. Павликени, с. Патреш, гр. Бяла черква, с. Вишовград, с. Росица, с. Бутово, с. Върбовка, с. Димча, с. Горна Липница, с. Дъскот, с. Паскалевец, с. Михалци, с. Лесичери, с. Мусина, с. Стамболово, с. Недан, с. Караисен, с. Батак, с. Сломер.

8. Полскотръмбешка община със седалище гр. Полски Тръмбеш. В състава на Полскотръмбешката община се включват: гр. Полски Тръмбеш, с. Каранци, с. Орловец, с. Раданово, с. Долна Липница, с. Масларево, с. Вързулица, с. Обединение, с. Иванча, с. Павел, с. Полски Сеновец, с. Градина, с. Сашево, с. Куцина, с. Страхилово.

9. Свищовска община със седалище гр. Свищов. В състава на Свищовската община се включват: гр. Свищов, с. Царевец, с. Алеково, с. Българско Сливово, с. Вардим, с. Драгомирово, с. Козловец, с. Морава, с. Деяновци, с. Ореш, с. Хаджидимитрово, с. Совата, с. Овча могила, с. Червена, с. Горна Студена, с. Александрово.

10. Стражишка община със седалище гр. Стражица. В състава на Стражишката община се включват: гр. Стражица, с. Благоево, с. Владислав, с. Чапаево, с. Бряговица, с. Асеново, с. Любенци, с. Мирово, с. Ново градище, с. Виноград, с. Паисий, с. Горски Сеновец, с. Камен, с. Лозен, с. Николаево, с. Нова Върбовка, с. Бойка, с. Балканци, с. Водно, с. Железарци, с. Кавлак, с. Кесарево, с. Теменуга, с. Сушица.

11. Сухиндолска община със седалище гр. Сухиндол. В състава на Сухиндолската община се включват: гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Коевци, с. Красно Градище.


ВИДИНСКИ ОКРЪГ

1. Белоградчишка община със седалище гр. Белоградчик. В състава на Белоградчишката община се включват: гр. Белоградчик, с. Салаш, с. Боровица, с. Гранитово, с. Прауджа, с. Дъбравка, с. Чифлик, с. Вещица, с. Струин дол, с. Пролазница, с. Граничак, с. Сливовник, с. Рабиша, с. Раяновци, с. Ошане, с. Върба, с. Стакевци, с. Крачимир.

2. Бойнишка община със седалище с. Бойница. В състава на Бойнишката община се включват: с. Бойница, м. Халовски колиби, с. Шишенци, с. Периловец, с. Бориловец, с. Градсковски колиби, с. Раброво, с. Каниц, м. Шипкова махала.

3. Бреговска община със седалище гр. Брегово. В състава на Бреговската община се включват: гр. Брегово, с. Балей, с. Куделин, с. Връв, с. Косово, с. Делейна, с. Гъмзово, с. Тияновци, с. Калина.

4. Видинска община със седалище гр. Видин. В състава на Видинската община се включват: гр. Видин, с. Слана бара, с. Новоселци, с. Бела Рада, с. Войница, с. Рупци, с. Генерал Мариново, с. Дружба, с. Акациево, с. Пешаково, с. Градец, с. Динковица, с. Долни Бошняк, с. Плакудер, с. Покрайна, с. Гомотарци, с. Златен рог, с. Сланотрън, с. Кошава, с. Капитановци, с. Иново, с. Майор Узуново.

5. Грамадска община със седалище гр. Грамада. В състава на Грамадската община се включват: гр. Грамада, с. Тошевци, с. Водна, с. Срацимирово, с. Бояново, с. Бранковци.

6. Димовска община със седалище гр. Димово. В състава на Димовската община се включват: гр. Димово, с. Кладоруб, с. Острокапци, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Извор, с. Лагошевци, с. Шипот, с. Гара Орешец, с. Воднянци, с. Карбинци, с. Медовница, с. Върбовчец, с. Яньовец, с. Орешец, с. Скомля.

7. Дунавска община със седалище гр. Дунавци. В състава на Дунавската община се включват: гр. Дунавци, с. Ивановци, с. Гайтанци, с. Жеглица, с. Синаговци, с. Търняне, с. Въртоп, с. Буковец, с. Милчина лъка, с. Медешевци, с. Арчар, с. Ботево, с. Симеоново, с. Мали Дреновец, с. Владиченци, с. Държаница, с. Септемврийци, с. Ярловица.

8. Кулска община със седалище гр. Кула. В състава на Кулската община се включват: гр. Кула, с. Големаново, с. Извор махала, с. Полетковци, с. Коста Перчево, с. Царпетрово, с. Каленик, с. Тополовец, с. Чичил, с. Старопатица.

9. Макрешка община със седалище с. Макреш. В състава на Макрешката община се включват: с. Макреш, с. Шишманово, с. Толовица, с. Вълчек, с. Раковица, с. Киреево, с. Подгоре.

10. Новоселска община със седалище с. Ново село. В състава на Новоселската община се включват: с. Ново село, с. Флорентин, с. Винарово, с. Ясен, с. Неговановци.

11. Ружинска община със седалище с. Ружинци. В състава на Ружинската община се включват: с. Ружинци, с. Бяло поле, с. Черно поле, с. Дражинци, с. Роглец, с. Дреновец, с. Динково, с. Плешивец, с. Гюргич.

12. Чупренска община със седалище с. Чупрене. В състава на Чупренската община се включват: с. Чупрене, с. Върбово, с. Репляна, с. Търговище, с. Протопопинци, с. Долни Лом, с. Горни Лом, с. Средногрив, м. Бостаните.


ВРАЧАНСКИ ОКРЪГ

1. Борованска община със седалище с. Борован. В състава на Борованската община се включват: с. Борован, с. Малорад, с. Нивянин, с. Добролево, с. Сираково.

2. Врачанска община със седалище гр. Враца. В състава на Врачанската община се включват: гр. Враца, с. Веслец, с. Згориград, с. Костелево, с. Лютаджик, с. Нефела, с. Паволче, с. Челопек, с. Бистрец, с. Кулата, с. Бели извор, с. Власатица, с. Мраморен, с. Чирен, с. Баница, с. Мало Пещене, с. Оходен, с. Вировско, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Лиляче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Девене.

3. Габарска община със седалище с. Габаре. В състава на Габарската община се включват: с. Габаре, с. Върбица, с. Тлачене, с. Буковец, с. Враняк, с. Драшан, с. Бъркачево.

4. Белослатинска община със седалище гр. Бяла Слатина. В състава на Белослатинската община се включват: гр. Бяла Слатина, с. Бърдарски геран, с. Търнава, с. Търнак, с. Попица, с. Соколаре, с. Комарево, с. Галиче, с. Алтимир.

5. Кнежанска община със седалище гр. Кнежа. В състава на Кнежанската община се включват: гр. Кнежа, с. Бреница, с. Лазарово, с. Еница.

6. Козлодуйска община със седалище гр. Козлодуй. В състава на Козлодуйската община се включват: гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Бутан, с. Крива бара, с. Гложене.

7. Криводолска община със седалище гр. Криводол. В състава на Криводолската община се включват: гр. Криводол, с. Осен, с. Голямо Бабино, с. Уровене, с. Лесура, с. Фурен, с. Галатин, с. Градешница, с. Ракево, с. Баурене, с. Краводер, с. Ботуня, с. Главаци, с. Пудрия, с. Добруша.

8. Мездренска община със седалище гр. Мездра. В състава на Мездренската община се включват: гр. Мездра, с. Боденец, с. Брусен, с. Върбешница, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Дърманци, с. Крапец, с. Крета, с. Моравица, с. Ребърково, с. Руска Бела, с. Царевец, с. Старо село, с. Горна Бешовица, с. Цаконица, с. Кален, с. Типченица, с. Люти дол, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Лютиброд, с. Зверино, с. Оселна, с. Игнатица, с. Елисейна, с. Очиндол, с. Злидол.

9. Мизийска община със седалище гр. Мизия. В състава на Мизийската община се включват: гр. Мизия, с. Сараево, с. Войводово, с. Софрониево, с. Крушовица, с. Липница.

10. Оряховска община със седалище гр. Оряхово. В състава на Оряховската община се включват: гр. Оряхово, с. Лесковец, с. Остров, с. Селановци, с. Галово, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин.

11. Романска община със седалище гр. Роман. В състава на Романската община се включват: гр. Роман, с. Долна Бешовица, с. Караш, с. Средни рът, к. Марково равнище, с. Струпец, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Синьо бърдо, с. Курново.

12. Хайрединска община със седалище с. Хайредин. В състава на Хайрединската община се включват: с. Хайредин, с. Ботево, с. Манастирище, с. Михайлово, с. Рогозен, с. Бързина.


ГАБРОВСКИ ОКРЪГ

1. Габровска община със седалище гр. Габрово. В състава на Габровската община се включват: гр. Габрово, с. Жълтеш, с. Велковци, с. Дебел дял, с. Борики, с. Баланите, к. Баевци, к. Банковци, к. Богданчовци, к. Бойновци, к. Врабците, к. Геновци, к. Генчовци, к. Горнова могила, к. Джумриите, к. Драганчетата, с. Зелено дърво, к. Източник, к. Костадините, к. Малини, к. Междени, к. Мечковица, с. Мичковци, к. Моровеците, к. Попари, к. Пъртевци, к. Руйчовци, к. Старилковци, к. Стефаново, к. Стомонеците, к. Тодоровци, к. Торбалъжите, с. Тръните, к. Узуните, к. Фърговци, к. Чукилите, к. Шарани, к. Ясените, с. Кози рог, с. Здравковец, к. Бекриите, к. Бобевци, к. Бялково, к. Ветрово, к. Влайчовци, к. Гайкини, к. Гръблевци, к. Живко, к. Иванили, к. Парчовци, к. Свинарски дол, к. Седянковци, к. Сейковци, к. Солари, к. Спанци, к. Читаковци, к. Шипчените, к. Кметовци, с. Боженците, с. Орловци, к. Беломъжите, к. Болтата, к. Брънеците, к. Влаховци, к. Вълков дол, к. Иванковци, к. Калчовци, к. Копчелиите, к. Овощарци, к. Радешковци, к. Семерджиите, к. Спасовци, к. Съботковци, к. Трапесковци, к. Харачерите, к. Цвятковци, к. Черневци, с. Лесичарка, с. Донино, с. Ангелов, к. Балиновци, к. Драгомани, к. Иглика, к. Карали, к. Кметчета, к. Колишовци, к. Костенковци, к. Раховци, к. Стойчовци, к. Чукарите, с. Поповци, с. Гергини, к. Гайтаните, к. Гарван, к. Гледаци, к. Дивеци, с. Златевци, к. Киевци, к. Милковци, к. Мрахори, к. Николчовци, к. Пейовци, к. Пецовци, к. Прахали, к. Рачевци, к. Чавеи, к. Янковци, с. Враниловци, с. Армените, с. Райновци, с. Стоевци, к. Михайловци, к. Лоза, к. Петровци, с. Гъбене, с. Камещица, с. Музга, м. Борското, м. Пенковци, м. Смиловци, с. Яворец, с. Драгановци, с. Новаковци, с. Драгиевци.

2. Граднишка община със седалище с. Градница. В състава на Граднишката община се включват: с. Градница, с. Бериево, с. Дамяново, с. Душево, м. Душевски колиби, м. Корията, с. Млечево, с. Мариновци, с. Рогулят, м. Баева ливада, м. Българи, м. Дисманица, м. Малиново, с. Столът, с. Боазът, с. Дялък, с. Хирево.

3. Дряновска община със седалище гр. Дряново. В състава на Дряновската община се включват: гр. Дряново, с. Караиванца, с. Чуково, с. Геша, м. Балалея, м. Банари, м. Денчевци, м. Ритя, к. Билкини, к. Глушка, к. Големи Българени, к. Гърня, к. Игнатовци, к. Крънча, к. Кукля, к. Малки Българени, к. Муця, м. Пейна, к. Петковци, к. Плачка, к. Раданчето, с. Соколово, с. Керека, с. Маноя, с. Косарка, с. Туркинча, с. Гвоздейка, с. Длъгня, с. Катранджии, с. Каломен, с. Еленците, м. Балванците, с. Върбаново, с. Бучуковци, с. Горни Върпища, с. Долни Върпища, с. Куманите, с. Пърша, с. Радовци, с. Кумановци, к. Долни Драгойча, к. Джуровци, к. Добрените, к. Горни Драгойча, к. Доча, к. Дурча, к. Искра, к. Косилка, к. Къртипъня, к. Нейчовци, к. Русиновци, к. Станча, к. Сухолоевци, к. Сяровци, к. Шушня, с. Ганчовец, с. Зая, с. Руня, к. Саласука, к. Геня, с. Гостилица, с. Славейково, с. Буря, с. Янтра, с. Скалско.

4. Севлиевска община със седалище гр. Севлиево. В състава на Севлиевската община се включват: гр. Севлиево, с. Богатово, с. Младен, с. Крамолин, с. Агатово, с. Малки Вършец, с. Градище, с. Дебелцово, с. Добромирка, с. Идилево, с. Ловнидол, с. Търхово, с. Крушево, с. Кормянско, с. Петко Славейков, с. Ряховците, с. Сенник, с. Шумата, с. Енев рът, с. Горна Росица.

5. Стокитенска община със седалище с. Стоките. В състава на Стокитенската община се включват: с. Стоките, с. Тумбалово, с. Попска, с. Угорелец, с. Купен, м. Дрянът, с. Кръвеник, с. Войнишка, с. Табашка, с. Шопите, с. Батошево, с. Карамичевци, с. Кастел.

6. Тревненска община със седалище гр. Трявна. В състава на Тревненската община се включват: гр. Трявна, к. Престой, к. Азманите, с. Бангейци, к. Бижовци, к. Веленци, к. Войниците, к. Долни Томчевци, к. Дончовци, к. Дървари, к. Зеленика, к. Кашенци, к. Койчовци, к. Кръстеняците, к. Матешовци, к. Милевци, к. Могилите, к. Недялковци, к. Николаево, к. Околиите, к. Ошаните, к. Пещерите, к. Рачовци, к. Скорците, к. Стайновци, к. Тодореците, к. Ябълковци, к. Явор, с. Черновръх, к. Кисийците, к. Фъревци, к. Добревци, к. Христовци, к. Чакалите, к. Малки Станчовци, к. Бърдени, к. Велково, к. Владовци, к. Вълковци, к. Големи Станчовци, к. Даевци, к. Керените, к. Коевци, к. Миховци, к. Никачковци, к. Павлевци, к. Побък, к. Попгергевци, к. Попрайковци, к. Пържиграх, к. Стражата, к. Стръмци, к. Томчевци, к. Урвата, с. Белица, к. Армянковци, к. Глутниците, к. Димиевци, к. Драндарите, к. Дъскарите, к. Иван Димов, к. Маневци, к. Раевци, к. Райнушковци, с. Станчов хан, с. Кръстец, к. Конарското, к. Бахреци, к. Велчовци, к. Власатили, к. Гайдари, к. Горни Дамяновци, к. Долни Маренци, к. Донкино, к. Драгневци, к. Йововци, к. Киселковци, к. Кольо Ганев, к. Маруцековци, к. Ножерите, к. Носеите, к. Радино, к. Сечен камък, к. Брежниците, к. Бърдарите, к. Горни Маренци, к. Горни Цоневци, к. Долни Радковци, с. Енчовци, гр. Плачковци, с. Радевци, к. Горяни, к. Иринеци, к. Креслювци, к. Малчовци, к. Мръзеци, к. Неновци, к. Планинци, к. Радоевци, к. Ралевци, к. Руевци, к. Свирци, к. Сливово, к. Фъртуни, к. Горни Радковци.


КЪРДЖАЛИЙСКИ ОКРЪГ

1. Ардинска община със седалище гр. Ардино. В състава на Ардинската община се включват: гр. Ардино, с. Ахрянско, с. Бистроглед, с. Гърбище, с. Дядовци, с. Кроячево, с. Латинка, с. Менекше, с. Правдолюб, с. Родопско, с. Светулка, с. Търносливка, с. Ленище, с. Мак, с. Синчец, с. Чубрика, с. Ябълковец.

2. Белизворска община със седалище с. Бял извор. В състава на Белизворската община се включват: с. Бял извор, с. Диамандово, с. Мусево, с. Паспал, с. Срънско, с. Стояново, с. Жълтуша, с. Еньовче, с. Падина, м. Иглика.

3. Големокаменянска община със седалище с. Голямо Каменяне. В състава на Големокаменянската община се включват: с. Голямо Каменяне, с. Гулия, с. Калайджиево, с. Къклица, с. Малко Каменяне, с. Ручей, с. Храстово, с. Черничево, с. Благун, с. Горни Юруци, с. Долни Юруци, с. Синигер, с. Тинтява, с. Чукурите, с. Аврен, с. Голям Девисил, с. Девисилица, с. Девисилово, с. Лимец, с. Малък Девисил, с. Егрек.

4. Млечинска община със седалище с. Млечино. В състава на Млечинската община се включват: с. Млечино, с. Башево, с. Горно Прахово, с. Долно Прахово, с. Хромица, с. Чернигово, с. Русалско, с. Аврамово, с. Дойранци, с. Любино, с. Песнопой, с. Сполука, с. Чамдере, с. Голобрад, с. Китница, с. Кътино, с. Стар Читак, с. Сухово, с. Хаджиевци, с. Халач, м. Османци.

5. Бенковска община със седалище с. Бенковски. В състава на Бенковската община се включват: с. Бенковски, с. Веслец, с. Дрянова глава, с. Еровете, с. Загорско, с. Китна, с. Козлево, с. Медевци, с. Могиляне, с. Мъглене, с. Мъженци, с. Пеевско, с. Първенци, с. Растник, с. Чичево, с. Шипок, с. Ягнево, с. Янино, с. Драгомирци, с. Горски извор, с. Дедец, с. Здравчец, с. Каялоба, с. Пресека, с. Дрангово.

6. Джебелска община със седалище гр. Джебел. В състава на Джебелската община се включват: гр. Джебел, с. Албанци, с. Воденичарско, с. Вълкович, с. Генерал Фичево, с. Казаците, с. Каменяне, с. Папрат, с. Плазище, с. Подвръх, с. Поточе, с. Рът, с. Слънчоглед, с. Софийци, с. Телчарка, с. Тютюнче, с. Цвятово, с. Чакалци, с. Мишевско, с. Контил, с. Купците, с. Софтите, с. Търновци, с. Църквица, с. Щерна, с. Рогозче, с. Великденче, с. Душинково, с. Жълти рид, с. Илийско, с. Козица, с. Мрежичко, с. Овчево, с. Полянец, с. Ридино, с. Рогозари, с. Скалина, с. Устрен, с. Ямино, с. Припек, с. Генерал Гешево, с. Желъдово, с. Лебед, с. Добринци.

7. Ивайловградска община със седалище Ивайловград. В състава на Ивайловградската община се включват: Ивайловград, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Драбищна, с. Камилски дол, с. Ламбух, с. Орешино, с. Покрован, с. Свирачи, с. Славеево, с. Хухла, с. Мандрица, с. Белополяне, с. Горно Луково, с. Долно Луково, с. Жълти чал, с. Меден бук, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Черна черква, с. Железино, с. Брусино, с. Ленско, с. Нова ливада, с. Планинец, с. Пъстроок, с. Розино, с. Сборино, с. Соколенци, с. Черни рид, с. Гугутка, с. Бежанци, с. Бели дол, с. Ботурче, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Влечугово, с. Гнездаре, с. Горско, с. Казак, с. Пелевун, с. Железаре, с. Кобилино, с. Кондово, с. Попско, с. Белополци, с. Бубино, с. Глумово, с. Карловско, с. Конници, с. Пашкул, с. Старинско, с. Черничино, с. Чучулига, с. Пъново.

8. Кирковска община със седалище с. Кирково. В състава на Кирковската община се включват: с. Кирково, с. Бързия, с. Домище, с. Дружинци, с. Жерка, с. Завоя, с. Костерино, с. Крилатица, с. Лозенградци, с. Шумнатица, с. Чакаларово, с. Горно Къпиново, с. Джерово, с. Долно Къпиново, с. Яковица.

9. Крумовградска община със седалище Крумовград. В състава на Крумовградската община се включват: Крумовград, с. Бараци, с. Вранско, с. Горна кула, с. Джанка, с. Долна кула, с. Звънарка, с. Златолист, с. Каменка, с. Качулка, с. Ковил, с. Луличка, с. Овчари, с. Полковник Желязово, с. Скалак, с. Снеготин, с. Сърнак, с. Хисар, с. Голяма чинка, с. Кандилка, с. Малка чинка, с. Метлика, с. Рибино, с. Самовила, с. Гулийка, с. Багрилци, м. Данаилово, с. Доборско, с Дъждовник, с. Пелин, с. Перуника, с. Подрумче, с. Рогач, с. Сливарка, с. Чал, с. Чернооки, с. Поточница, с. Бойник, с. Красино, с. Морянци, с. Поточарка, с. Свирец, с. Сладкодум, с. Стари чал, с. Студен кладенец, с. Странджево, с. Бряговец, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Мече ухо, с Орешари, с. Падало, с. Сбор, с. Токачка, с. Бук, с. Гривка, с. Зиморница, с. Лещарка, с. Пашинци, с. Раличево, с. Тополка.

10. Кърджалийска община със седалище гр. Кърджали. В състава на Кърджалийската община се включват: гр. Кърджали, с. Бленика, м. Брош, с. Главатарци, с. Доброволец, с. Енчец, с. Зелениково, с. Зимзелен, с. Иванци, с. Кадънче, с. Калинка, с. Крайно село, с. Охлювец, с. Пеньово, м. Повет, с. Прилепци, м. Пропаст, с. Рани лист, с. Резбарци, м. Ридово, с. Седловина, с. Сипей, с. Скърбино, м. Снежинка, с. Солище, м. Средника, с. Старо място, с. Царевец, с. Черна скала, с. Чилик, с. Бойно, с. Велишани, с. Звъника, с. Каменарци, с. Кобиляне, с. Кокошане, с. Кьосево, с. Стражевци, с. Тополчане, с. Читашко, с. Яребица, с. Глухар, с. Айрово, с. Вишеград, с. Воловарци, с. Геново, с. Дъждино, с. Дънгово, с. Житарник, с. Лисиците, с. Лъвово, с. Македонци, с. Опълченско, с. Островица, с. Пепелище, с. Петлино, с. Соколско, с. Костино, с. Багра, м. Божак, м. Висока, м. Върбенци, м. Голяма бара, с. Дъждовница, м. Зайчино, м. Звънче, с. Илиница, м. Крушевска, м. Крушка, м. Лъвска, м. Мартино, с. Падарци, м. Севдалина, с. Скална глава, м. Ходжовци, с. Чеганци, с. Стремци, с. Бели пласт, с. Болярци, с. Горна крепост, м. Долна крепост, с. Люляково, с. Соколяне, м. Стремово, с. Три могили, с. Ястреб, с. Широко поле, м. Бялка, с. Гъсково, с. Жинзифово, с. Звезделина, с. Звезден, с. Панчево, с. Скалище, с. Орешница.

11. Момчилградска община със седалище Момчилград. В състава на Момчилградската община се включват: Момчилград, с. Багрянка, с. Балабаново, с. Бекташ, с. Горско Дюлево, с. Груево, с. Загорско, с. Летовник, с. Манчево, с. Обичник, с. Пиявец, с. Плешинци, с. Птичар, с. Садовица, с. Свобода, с. Седлари, с. Соколино, с. Сярци, с. Чомаково, с. Чуково, с. Юзбеци, с. Юнаци, с. Звездел, с. Ауста, с. Джелепско, с. Друмче, с. Карамфил, с. Конче, с. Кос, с. Лале, с. Пазарци, с. Ралица, с. Синделци, с. Чайка, с. Чакмаци, с. Седефче, с. Нановица, с. Гургулица, с. Момина сълза, с. Неофит Бозвелиево, с. Постник, с. Равен, с. Биволяне, с. Врело, с. Татул, с. Чобанка, с. Зорница.

12. Перперекска община със седалище с. Перперек. В състава на Перперекската община се включват: с. Перперек, с. Гняздово, с. Калоянци, с. Кокиче, с. Майсторово, с. Мъдрец, с. Свадбаре, с. Миладиново, с. Бяла поляна, с. Долище, с. Конево, с. Рудина, с. Сестринско, с. Страхил войвода, с. Мост, с. Бащино, м. Добриново, с. Звиница, с. Крин, с. Татково, с. Черешица, с. Черньовци, с. Чифлик, с. Висока поляна, с. Мургово.

13. Подковска община със седалище с. Подкова. В състава на Подковската община се включват: с. Подкова, с. Метличка, с. Самокитка, с. Тихомир, с. Кран, с. Кукуряк, с. Малкоч, с. Стрижба, с. Фотиново, с. Айваз, с. Върли дол, с. Дюлица, с. Загоричене, с. Кърчовско, с. Метличина, с. Робино, с. Самодива, с. Старово, с. Стоманци, с. Хаджийско, с. Чорбаджийско, с. Гривяк, с. Делвино, с. Едил, с. Кабиле, с. Нане, с. Орлица, с. Островец, с. Пенковци, с. Пловка, с. Първица, с. Секирка, с. Средско, с. Старейшино, с. Трепетлика, с. Царино, с. Чавка, с. Шопци.

14. Чернооченска община със седалище с. Черноочене. В състава на Чернооченската община се включват: с. Черноочене, с. Бели вир, м. Бедрово, м. Божурци, м. Бостанци, с. Бърза река, м. Верско, с. Водач, м. Вождово, м. Възел, с. Даскалово, с. Драганово, с. Дядовско, с. Дяконово, с. Железник, с. Житница, м. Каблешково, с. Нови пазар, с. Патица, м. Повиен, м. Пряпорец, м. Сапунаре, с. Свободиново, м. Средица, м. Среднево, с. Стражница, м. Сухино, м. Ябълчене, с. Безводно, с. Кадънка, с. Комунига, с. Бакалите, м. Беснурка, с. Богоров дол, м. Боровско, м. Босилица, м. Войново, с. Габрово, с. Женда, с. Каняк, м. Копитник, с. Куцово, м. Небеска, с. Ново селище, м. Пошево, м. Русалина, с. Соколите, м. Средска, с. Черна нива, с. Яворово, с. Ненково, с. Паничково, м. Душка, с. Йончово, м. Мурга, с. Ночево, с. Пчеларово, с. Лясково, с. Минзухар, с. Петелово.


КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪГ

1. Бобовдолска община със седалище гр. Бобов дол. В състава на Бобовдолската община се включват: гр. Бобов дол, с. Бабино, с. Бабинска река, с. Голема Фуча, с. Мала Фуча, с. Мламолово, с. Паничарево, с. Голем Върбовник, с. Мали Върбовник, с. Шатрово, с. Блато, с. Локвата, с. Коркина, с. Горна Козница, с. Новоселяне, с. Големо село, с. Долистово, с. Мало село.

2. Бобошевска община със седалище с. Бобошево. В състава на Бобошевската община се включват: с. Бобошево, с. Висока могила, с. Вуково, с. Доброво, с. Скрино, с. Слатино, с. Сопово, с. Циклово, с. Усойка, с. Бадино, с. Блажиево, с. Каменик.

3. Гюешевска община със седалище с. Гюешево. В състава на Гюешевската община се включват: с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Раненци, с. Преколница, с. Ръсово, с. Гърляно, с. Долно село, с. Бобешино, с. Гурбановци, с. Жеравино, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Леска, с. Церовица, с. Црешново, с. Цървендол.

4. Драговищенска община със седалище с. Драговищица. В състава на Драговищенската община се включват: с. Драговищица, с. Горановци, с. Стенско, с. Соволяно, с. Блатец, с. Дождевица, с. Лисец, с. Мазарачево, с. Радловци, с. Ръждавица, с. Гърбино, с. Полска Скакавица, с. Шипочано, с. Шишковци, с. Долно Уйно, с. Горно Уйно, с. Ивановци, с. Кършалево, с. Ломница, с. Полетинци, с. Режинци, с. Чудинци.

5. Кочериновска община със седалище гр. Кочериново. В състава на Кочериновската община се включват: гр. Кочериново, с. Мурсалево, с. Боровец, с. Бураново, с. Драгодан, с. Крумово, с. Цървище, с. Фролош, с. Пороминово, с. Стоб.

6. Кюстендилска община със седалище гр. Кюстендил. В състава на Кюстендилската община се включват: гр. Кюстендил, с. Богослов, с. Горна Брестница, с. Грамаждано, с. Жиленци, с. Лозно, с. Мирово, с. Ново село, с. Пиперков чифлик, с. Скриняно, с. Слокощица, с. Ябълково, с. Коняво, с. Копиловци, с. Цървеняно, с. Буново, с. Гирчевци, с. Дворище, с. Жабокрът, с. Горна Гращица, с. Долна Гращица, с. Катрище, с. Таваличево, с. Граница, с. Багренци, с. Берсин, с. Лелинци, с. Нови чифлик, с. Търновлаг, с. Търсино, с. Цървена ябълка, с. Савойски, с. Сажденик.

7. Невестинска община със седалище с. Невестино. В състава на Невестинската община се включват: с. Невестино, с. Друмохар, с. Еремия, с. Лиляч, с. Четирци, с. Долна Козница, с. Пастух, с. Ваксево, с. Тишаново, с. Църварица, с. Илия, с. Ветрен, с. Рашка Гращица, с. Длъхчево-Сабляр, с. Згурово, с. Кадровица, с. Неделкова Градища, с. Пелатиково, с. Смоличано, с. Раково, с. Страдалово, с. Чеканец, с. Мърводол.

8. Рилска община със седалище гр. Рила. В състава на Рилската община се включват: гр. Рила, с. Падала, с. Пастра, с. Смочево, Рилски манастир.

9. Станкедимитровска община със седалище гр. Станке Димитров. В състава на Станкедимитровската община се включват: гр. Станке Димитров, с. Бистрица, с. Блатино, с. Джерман, с. Крайни дол, с. Пиперево, с. Самораново, с. Яхиново, с. Баланово, с. Грамаде, с. Палатово, с. Дяково, с. Делян, с. Кременик, с. Тополница, с. Крайници, с. Червен брег, с. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово.

10. Треклянска община със седалище с. Трекляно. В състава на Треклянската община се включват: с. Трекляно, с. Габрешевци, с. Косово, с. Уши, с. Средорек, с. Бъзовица, с. Горно Кобиле, с. Долно Кобиле, с. Драгойчинци, с. Киселица, с. Метохия, с. Побит камък, с. Чешлянци, с. Злогош, с. Брест, с. Горни Коритен, с. Добри дол, с. Долни Коритен, с. Сушица.


ЛОВЕШКИ ОКРЪГ

1. Александровска община със седалище с. Александрово. В състава на Александровската община се включват: с. Александрово, с. Владиня, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Дренов, с. Йоглав, с. Тепава, с. Чавдарци.

2. Априлска община със седалище гр. Априлци. В състава на Априлската община се включват: гр. Априлци, с. Велчево, м. Джокари, с. Драшкова поляна, м. Мачковци, м. Черневото, с. Скандалото.

3. Дерманска община със седалище с. Дерманци. В състава на Дерманската община се включват: с. Бежаново, с. Дерманци, с. Лазар Станево, с. Пещерна, с. Ъглен.

4. Летнишка община със седалище гр. Летница. В състава на Летнишката община се включват: с. Горско Сливово, с. Крушуна, с. Кърпачево, гр. Летница.

5. Ловешка община със седалище гр. Ловеч. В състава на Ловешката община се включват: с. Абланица, с. Баховица, с. Брестово, с. Българене, с. Горан, с. Горно Павликени, с. Гостиня, с. Дъбрава, с. Казачево, с. Къкрина, с. Лешница, с. Лисец, гр. Ловеч, м. Изворче, с. Малиново, с. Пресяка, с. Прелом, с. Скобелево, с. Славяни, с. Слатина, с. Сливек, с. Смочан, с. Стефаново, с. Стояново, с. Умаревци, с. Хлевене.

6. Луковитска община със седалище гр. Луковит. В състава на Луковитската община се включват: с. Беленци, с. Дъбен, с. Карлуково, гр. Луковит, с. Петревене, с. Румянцево, с. Тодоричене.

7. Тетевенска община със седалище гр. Тетевен. В състава на Тетевенската община се включват: с. Бабинци, с. Български извор, с. Васильово, с. Галата, с. Голям извор, м. Голямо усое, м. Горното село, м. Дълга ливада, м. Кривина, м. Кръкожабене, м. Ореша, м. Равна, с. Глогово, с. Гложене, м. Асен, к. Зорнишки дол, к. Лозето, к. Топилище, с. Градешница, с. Малка Желязна, с. Рибарица, к. Брезово, к. Горуньово, гр. Тетевен, с. Черни Вит, с. Дивчовото.

8. Троянска община със седалище гр. Троян. В състава на Троянската община се включват: с. Балканец, с. Белиш, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Врабево, м. Долна Маргатина, с. Голяма Желязна, с. Гумощник, м. Лакарево, м. Селце, с. Дебнево, с. Добродан, с. Дълбок дол, с. Калейца, с. Ломец, с. Орешак, м. Баба Стана, м. Радоевска, с. Патрешко, с. Съево, с. Терзийско, гр. Троян, м. Габърска, м. Дрянска, м. Калчевска, м. Райковска, с. Балабанско, с. Горно трапе, с. Черни Осъм, м. Жеравица, м. Жидов дол, м. Иваншница, м. Лешко присое, м. Миленча, м. Стойновското, м. Стругът, с. Чифлик, с. Шипково.

9. Угърчинска община със седалище гр. Угърчин. В състава на Угърчинската община се включват: с. Голец, с. Драгана, с. Каленик, с. Катунец, с. Кирчево, с. Лесидрен, м. Василковска махала, с. Микре, с. Орлене, с. Славщица, с. Соколово, м. Киркова махала, с. Сопот, гр. Угърчин.

10. Ябланишка община със седалище гр. Ябланица. В състава на Ябланишката община се включват: с. Батулци, с. Дъбравата, с. Мишкарите, м. Присоето, м. Слатина, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Златна Панега, с. Малък извор, к. Мировец, с. Орешене, гр. Ябланица, м. Драгоица, м. Нановица.


МИХАЙЛОВГРАДСКИ ОКРЪГ

1. Берковска община със седалище гр. Берковица. В състава на Берковската община се включват: гр. Берковица, с. Бокиловци, с. Комарево, с. Костенци, с. Мездрея, с. Песочница, с. Бързия, с. Слатина, к. Цветкова бара, с. Ягодово, с. Гаганица, с. Бистрилица, с. Зимфирово, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Боровци, с. Балювица, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Черешовица.

2. Бойчиновска община със седалище гр. Бойчиновци. В състава на Бойчиновската община се включват: гр. Бойчиновци, с. Ерден, с. Охрид, с. Палилула, с. Портитовци, с. Владимирово, с. Мадан, с. Мърчево, с. Бели брег.

3. Брусарска община със седалище с. Брусарци. В състава на Брусарската община се включват: с. Брусарци, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, с. Киселево, с. Крива бара, с. Смирненски, с. Буковец, с. Одоровци, с. Василовци, с. Дондуково.

4. Вълчедръмска община със седалище гр. Вълчедръм. В състава на Вълчедръмската община се включват: гр. Вълчедръм, с. Черни връх, с. Септемврийци, с. Бъзовец, с. Мокреш.

5. Вършецка община със седалище гр. Вършец. В състава на Вършецката община се включват: гр. Вършец, с. Долна Бела речка, с. Горна Бела речка, Клисурски манастир, с. Спанчевци, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Стояново, с. Черкаски, с. Драганица.

6. Георгидамяновска община със седалище с. Георги Дамяново. В състава на Георгидамяновската община се включват: с. Георги Дамяново, с. Еловица, с. Меляне, с. Помеждин, с. Гаврил Геново, с. Видлица, с. Каменна Рикса, с. Чемиш, с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Копиловци, с. Главановци, с. Горно Церовене.

7. Златийска община със седалище с. Златия. В състава на Златийската община се включват: с. Златия, с. Игнатово, с. Разград, с. Ботево, с. Долни Цибър, с. Горни Цибър.

8. Лехчевска община със седалище с. Лехчево. В състава на Лехчевската община се включват: с. Лехчево, с. Бели брод, с. Громшин, с. Кобиляк.

9. Ломска община със седалище гр. Лом. В състава на Ломската община се включват: гр. Лом, с. Долно Линево, с. Замфир, с. Трайково, с. Сталийска махала, с. Сливата, с. Добри дол, с. Орсоя, с. Ковачица, с. Станево.

10. Медковска община със седалище с. Медковец. В състава на Медковската община се включват: с. Медковец, с. Сливовик, с. Расово, с. Аспарухово, с. Пишурка.

11. Михайловградска община със седалище Михайловград. В състава на Михайловградската община се включват: Михайловград, с. Долно Белотинци, с. Благово, с. Крапчене, с. Николово, с. Студено буче, с. Войници, с. Стубел, с. Липен, с. Сумер, с. Трифоново, с. Долна Вереница, с. Горна Вереница, с. Доктор Йосифово, с. Габровница, с. Безденица, с. Вирове.

12. Смоляновска община със седалище с. Смоляновци. В състава на Смоляновската община се включват: с. Смоляновци, с. Винище, с. Клисурица, с. Славотин, с. Долна Рикса, с. Белотинци.

13. Чипровска община със седалище гр. Чипровци. В състава на Чипровската община се включват: гр. Чипровци, с. Железна, с. Мартиново, с. Белимел, с. Горна Ковачица, с. Митровци, с. Равна, с. Челюстница, с. Превала, с. Горна Лука.

14. Якимовска община със седалище с. Якимово. В състава на Якимовската община се включват: с. Якимово, с. Дългоделци, с. Долно Церовене, с. Комощица.


ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪГ

1. Баташка община със седалище гр. Батак. В състава на Баташката община се включват: гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново.

2. Беловска община със седалище гр. Белово. В състава на Беловската община се включват: гр. Белово, с. Сестримо, с. Габровица, с. Момина клисура, с. Мененкьово, с. Дъбравите, с. Голямо Белово.

3. Брациговска община със седалище гр. Брацигово. В състава на Брациговската община се включват: гр. Брацигово, с. Равногор, с. Козарско, с. Исперихово, с. Бяга, с. Жребичко, с. Розово.

4. Пазарджишка община със седалище гр. Пазарджик. В състава на Пазарджишката община се включват: гр. Пазарджик, с. Драгор, с. Ивайло, с. Сарая, с. Гелеменово, с. Сбор, с. Априлци, с. Добровница, с. Величково, с. Юнаците, с. Динката, с. Щърково, с. Мало Конаре, с. Огняново, с. Хаджиево, с. Говедаре, с. Главиница, с. Црънча, с. Дебръщица, с. Паталеница, с. Ляхово, с. Звъничево, с. Мокрище, с. Синитово, с. Мирянци, с. Братаница, с. Алеко Константиново.

5. Панагюрска община със седалище гр. Панагюрище. В състава на Панагюрската община се включват: гр. Панагюрище, с. Оборище, с. Поибрене, с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Долно Левски, с. Попинци, м. Сребриново.

6. Пещерска община със седалище гр. Пещера. В състава на Пещерската община се включват: гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево.

7. Ракитовска община със седалище гр. Ракитово. В състава на Ракитоваската община се включват: гр. Ракитово, с. Дорково, с. Костандово.

8. Септемврийска община със седалище гр. Септември. В състава на Септемврийската община се включват: гр. Септември, с. Злокучене, с. Ковачево, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Ветрен, с. Аканджиево, с. Виноградец, с. Славовица, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Лесичево, с. Боримечково, с. Калугерово, с. Церово, с. Горно вършило, с. Долно вършило, с. Памидово.

9. Стрелчанска община със седалище гр. Стрелча. В състава на Стрелчанската община се включват: гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода, с. Блатница.

10. Сърнишка община със седалище с. Сърница. В състава на Сърнишката община се включват: с. Сърница, с. Медени поляни, с. Побит камък.

11. Черногорска община със седалище с. Черногорово. В състава на Черногоровската община се включват: с. Черногорово, с. Росен, с. Овчеполци, с. Тополи дол, с. Пищигово, с. Крали Марко, с. Цар Асен.

12. Велинградска община със седалище Велинград. В състава на Велинградската община се включват: Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Кандови, с. Всемирци, с. Долна Дъбева, с. Алендарова, с. Пашово, с. Цветино, с. Кръстава, с. Абланица, с. Горна Дъбева, с. Рохлева, с. Биркова, с. Враненци, с. Чолакова, с. Горна Бирково, с. Бутрева, с. Бозьова.


ПЕРНИШКИ ОКРЪГ

1. Брезнишка община със седалище гр. Брезник. В състава на Брезнишката община се включват: гр. Брезник, с. Арзан, с. Бабица, с. Видрица, с. Гоз, с. Долни Романци, с. Кошарево, с. Банище, с. Горна Секирна, с. Долна Секирна, с. Душинци, с. Ръжавец, с. Станьовци, с. Режанци, с. Билинци, с. Брезнишки извор, с. Гърло, с. Конска, с. Кривонос, с. Муртинци, с. Ребро, с. Садовик, с. Красава, с. Брусник, с. Горни Романци, с. Завала, с. Озърновци, с. Ярославци, с. Гигинци, с. Ноевци, с. Бегуновци, с. Велковци, с. Напразненци, с. Селищен дол, с. Сопица, с. Слаковци.

2. Земенска община със седалище гр. Земен. В състава на Земенската община се включват: гр. Земен, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Жабляно, с. Калотинци, с. Пещера ,с. Реянци, с. Дивля, с. Горна Глоговица, с. Долна Врабча, с. Смиров дол, с. Одраница, с. Еловдол, с. Беренде, с. Габровдол, с. Горна Врабча, с. Мурено, с. Падине, с. Чепино.

3. Радомирска община със седалище гр. Радомир. В състава на Радомирската община се включват: гр. Радомир, с. Копаница, с. Радибош, с. Червена могила, с. Борнарево, с. Николаево, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Прибой, с. Беланица, с. Поцърненци, с. Бобораци, с. Кондофрей, с. Жедна, с. Касилаг, с. Чуковец, с. Гълъбник, с. Долни Раковец, с. Стефаново, с. Дрен, с. Друган, с. Владимир, с. Старо село, с. Извор, с. Байкалско, с. Дебели лаг, с. Драгомирово, с. Колош, с. Негованци, с. Углярци, с. Егълница, с. Калище, с. Лобош, с. Ковачевци, с. Косача, с. Ракиловци, с. Светля, с. Слатино.

4. Пернишка община със седалище гр. Перник. В състава на Пернишката община се включват: гр. Перник, с. Мещица, с. Витановци, с. Расник, с. Вискяр, с. Радуй, с. Дивотино, с. Люлин, с. Голямо Бучино, с. Драгичево, с. Рударци, с. Кладница, с. Студена, с. Кралев дол, с. Боснек, с. Чуйпетлово, гр. Темелково, с. Богданов дол, с. Зидарци, с. Лясковец, с. Планиница, с. Ярджиловци.

5. Трънска община със седалище гр. Трън. В състава на Трънската община се включват: гр. Трън, с. Банкя, с. Глоговица, с. Ездимирци, с. Забел, с. Ломница, с. Туроковци, с. Вукан, м. Богоина, с. Бераинци, с. Бусинци, с. Еловица, с. Ерул, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Мрамор, с. Радово, с. Стайчовци, с. Студен извор, с. Главановци, с. Бохова, с. Джинчовци, с. Зелениград, с. Лешниковци, с. Милославци, с. Насалевци, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци, с. Стрезимировци, с. Цигриловци, с. Ярловци, с. Долна Мелна, с. Горна Мелна, с. Дълга лука, с. Къшле, с. Шипковица, с. Лева река, с. Видрар, с. Горочевци, с. Докьовци, с. Пенкьовци, с. Филиповци, с. Бутроинци, с. Велиново, с. Врабча, с. Лялинци, с. Милкьовци, с. Мракетинци, с. Неделково, с. Парамун, с. Проданча.


ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪГ

1. Беленска община със седалище гр. Белене. В състава на Беленската община се включват: гр. Белене, с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Татари, с. Петокладенци.

2. Гулянска община със седалище гр. Гулянци. В състава на Гулянската община се включват: гр. Гулянци, с. Крета, с. Шилково, с. Ленково, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит, с. Брест, с. Гиген, с. Гигенска махала, с. Загражден, с. Дъбован.

3. Долнодъбнишка община със седалище гр. Долни Дъбник. В състава на Долнодъбнишката община се включват: гр. Долни Дъбник, с. Крушовица, с. Садовец, с. Бъркач, с. Петърница, с. Градина, с. Горни Дъбник.

4. Долномитрополийска община със седалище гр. Долна Митрополия. В състава на Долномитрополийската община се включват: гр. Долна Митрополия, с. Горна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Ореховица, с. Гостиля, с. Ставерци, с. Брегаре, с. Крушовене, с. Байкал, с. Славовица.

5. Левски община със седалище гр. Левски. В състава на Левски община се включват: гр. Левски, с. Варана, с. Аспарухово, с. Асеновци, с. Градище, с. Малчика, с. Козар Белене, с. Българене, с. Стежерово, с. Божурлук, с. Трънчовица, с. Изгрев, с. Обнова.

6. Никополска община със седалище гр. Никопол. В състава на Никополската община се включват: с. Лозица, с. Любеново, с. Въбел, с. Драгаш войвода, гр. Никопол. с. Черковица, с. Евлогиево, с. Муселиево, с. Жернов, с. Дебово, с. Асеново, с. Новачене, с. Санадиново, с. Бацова махала.

7. Пеловска община със седалище гр. Пелово. В състава на Пеловската община се включват: гр. Пелово, с. Староселци, с. Долни Луковит, с. Писарово.

8. Плевенска община със седалище гр. Плевен. В състава на Плевенската община се включват: с. Коиловци, с. Бръшляница, с. Мечка, с. Гривица, с. Върбица, с. Опънец, с. Търнене, с. Буковлък, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Радишево, гр. Плевен, с. Ясен, с. Беглеж, с. Бохот, с. Тученица, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Горталово, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Пелишат, гр. Славяново.

9. Подемска община със седалище с. Подем. В състава на Подемската община се включват: с. Подем, с. Победа, с. Биволаре, с. Рибен, с. Божурица, с. Комарево.

10. Пордимска община със седалище гр. Пордим. В състава на Пордимската община се включват: с. Вълчи трън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Борислав, с. Катерица, гр. Пордим, с. Тотлебен.

11. Червенобрежка община със седалище гр. Червен бряг. В състава на Червенобрежката община се включват: гр. Червен бряг, с. Телиш, с. Ракита, с. Радомирци, с. Рупци, с. Девенци, с. Реселец, с. Бресте, с. Горник, с. Глава, гр. Койнаре, с. Чомаковци, с. Лепица, с. Сухаче.


ПЛОВДИВСКИ ОКРЪГ

1. Асеновградска община със седалище Асеновград. В състава на Асеновградската община се включват: Асеновград, с. Бачково, с. Боянци, с. Горни Воден, с. Козаново, с. Мулдава, с. Долни Воден, с. Лясково, с. Златовръх, с. Нови извор, с. Стоево, с. Избегли, с. Конуш, с. Патриарх Евтимово, с. Тополово, с. Леново, с. Новаково, с. Три могили, с. Орешец, с. Добростан, с. Мостово, с. Червен, с. Горнослав, с. Долнослав.

2. Брезовска община със седалище гр. Брезово. В състава на Брезовската община се включват: гр. Брезово, с. Тюркмен, с. Борец, с. Върбен, с. Зелениково, с. Бабек, с. Розовец, с. Златосел, с. Свежен, с. Дрангово, с. Отец Кирилово, с. Стрелци, с. Пъдарско, с. Сърнегор, с. Чехларе.

3. Калояновска община със седалище с. Калояново. В състава на Калояновската община се включват: с. Калояново, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Главатар, с. Ръжево, с. Черноземен, с. Житница, с. Бегово, с. Отец Паисиево, с. Сухозем, с. Иван Вазово, с. Горна махала, с. Долна махала, с. Песнопой.

4. Карловска община със седалище гр. Карлово. В състава на Карловската община се включват: гр. Карлово, с. Бегунци, с. Ведраре, с. Горни Домлян, с. Марино поле, с. Мраченик, с. Соколица, гр. Сопот, с. Иганово, с. Московец, с. Певците, с. Баня, с. Пролом, с. Богдан, с. Васил Левски, с. Куртово, с. Войнягово, с. Дъбене, с. Каравелово, с. Климент, с. Кърнаре, с. Столетово, с. Христо Даново, с. Розино, с. Слатина, гр. Калофер, гр. Клисура.

5. Пловдивска община със седалище гр. Пловдив. В състава на Пловдивската община се включват: гр. Пловдив, с. Труд, с. Строево, с. Царацово, с. Войводиново, с. Желязно, с. Рогош, с. Скутаре, с. Трилистник, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Ясно поле, с. Калековец, с. Динк, с. Крислово, с. Граф Игнатиево, с. Бенковски, с. Войсил, с. Костиево, с. Радиново, гр. Садово, с. Кочево, с. Поповица, с. Христо Милево, с. Богданица, с. Селци, с. Катуница, с. Караджово, с. Моминско, с. Болярци, с. Ахматово, гр. Нови Кричим, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици, гр. Кричим, гр. Перущица, с. Скобелево, с. Чурен, с. Устина, с. Брестовица, с. Първенец, с. Добралък, с. Куклен, с. Крумово, с. Ягодово, с. Злати трап, с. Кадиево, с. Оризари, с. Цалапица, с. Марково, с. Храбрино, с. Бойково, с. Дедево, с. Лилково, с. Ситово, с. Извор, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Руен, с. Яворово, гр. Раковски, с. Стряма, с. Момино село, с. Белозем, с. Шишманци, с. Болярино, с. Чалъкови.

6. Първомайска община със седалище гр. Първомай. В състава на Първомайската община се включват: гр. Първомай, с. Виница, с. Татарево, с. Брягово, с. Бяла река, с. Православен, с. Градина, с. Добри дол, с. Крушево, с. Драгойново, с. Пилашево, с. Искра, с. Жълт камък, с. Караджалово, с. Дълбок извор, с. Поройна, с. Езерово, с. Воден.

7. Съединенска община със седалище гр. Съединение. В състава на Съединенската община се включват: гр. Съединение, с. Правище, с. Голям чардак, с. Малък чардак, с. Драгомир, с. Найден Герово, с. Царимир, с. Церетелево, с. Любен, с. Неделево.

8. Хисарска община със седалище гр. Хисар. В състава на Хисарската община се включват: гр. Хисар, с. Михилци, с. Черничево, с. Старосел, с. Мътеница, с. Старо Железаре, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Беловица, с. Мало Крушево, с. Красново, с. Кръстевич.


РАЗГРАДСКИ ОКРЪГ

1. Заветска община със седалище гр. Завет. В състава на Заветската община се включват: гр. Завет, с. Веселец, с. Прелез, с. Сушево, с. Острово.

2. Исперихска община със седалище гр. Исперих. В състава на Исперихската община се включват: гр. Исперих, с. Китанчево, с. Конево, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. Яким Груево, с. Дурач, с. Голям Поровец, с. Бърдоква, с. Старо селище, с. Йонково, с. Подайва, с. Белинци, с. Духовец, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Свещари, с. Вазово, с. Иван Шишманово, с. Райнино, с. Тодорово, с. Делчево, с. Печеница.

3. Кубратска община със седалище гр. Кубрат. В състава на Кубратската община се включват: гр. Кубрат, с. Задруга, с. Савин, с. Точилари, с. Севар, с. Медовене, с. Горичево, с. Беловец, с. Брестовене, с. Тетово.

4. Лознишка община със седалище гр. Лозница. В състава на Лознишката община се включват: гр. Лозница, с. Крояч, с. Манастирци, с. Синя вода, с. Студенец, с. Трапище, с. Чудомир, с. Гороцвет, с. Веселина, с. Дуран, с. Каменар, с. Сейдол, с. Градина, с. Островче, с. Манастирско, с. Тръбач.

5. Разградска община със седалище Разград. В състава на Разградската община се включват: Разград, с. Благоево, с. Балкански, с. Дянково, с. Осенец, с. Дряновец, с. Раковски, с. Ушинци, с. Мортагоново, с. Радинград, с. Ясеновец, с. Недоклан, с. Черковна, с. Киченица, с. Липник, с. Побит камък.

6. Самуиловска община със седалище с. Самуил. В състава на Самуиловската община се включват: с. Самуил, с. Богомилци, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кривица, с. Хума, с. Хърсово, с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Владимировци, с. Здравец, с. Ножарово, с. Пчелина.

7. Сеновска община със седалище с. Сеново. В състава на Сеновската община се включват: с. Сеново, с. Кривня, с. Глоджево, с. Каменово, с. Равно, с. Просторно, с. Топчии.

8. Юперска община със седалище с. Юпер. В състава на Юперската община се включват: с. Юпер, с. Звънарци, с. Божурово, с. Черешово, с. Сеслав, с. Бисерци, с. Мъдрево, с. Тертер.

9. Хлебаровска община със седалище с. Хлеборово. В състава на Хлебаровската община се включват: с. Хлебарово, с. Костанденец, с. Езерче.


РУСЕНСКИ ОКРЪГ

1. Беленска община със седалище гр. Бяла. В състава на Беленската община се включват: гр. Бяла, с. Ботров, с. Пет кладенци, с. Стърмен, с. Босилковци, с. Пейчиново, с. Копривец, с. Бистренци, с. Дряновец, с. Полско Косово.

2. Боровска община със седалище с. Борово. В състава на Боровската община се включват: с. Борово, с. Брестовица, с. Волово, с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово, с. Батин.

3. Ветовска община със седалище гр. Ветово. В състава на Ветовската община се включват: гр. Ветово, с. Смирненски, с. Писанец, с. Бъзън.

4. Двемогилска община със седалище гр. Две могили. В състава на Двемогилската община се включват: гр. Две могили, с. Батишница, с. Пепелина, с. Широково, с. Баниска, с. Захари Стояново, с. Помен, с. Бъзовец, с. Чилнов, с. Кацелово, с. Острица, с. Каран Върбовка.

5. Ивановска община със седалище с. Иваново. В състава на Ивановската община се включват: с. Иваново, с. Божичен, с. Кошов, с. Червен, с. Табачка, с. Пиргово, с. Мечка, с. Тръстеник.

6. Новоселска община със седалище с. Ново село. В състава на Новоселската община се включват: с. Ново село, с. Долно Абланово, с. Хотанца, с. Семерджиево, с. Ястребово, с. Червена вода.

7. Русенска община със седалище гр. Русе. В състава на Русенската община се включват: гр. Русе, с. Басарбово, с. Николово, с. Мартен, с. Просена.

8. Сливополска община със седалище с. Сливо поле. В състава на Сливополската община се включват: с. Сливо поле, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, с. Кощарна, с. Юделник, с. Стамболово, с. Голямо Враново, с. Малко Враново, с. Сандрово, с. Ряхово.

9. Ценовска община със седалище с. Ценово. В състава на Ценовската община се включват: с. Ценово, с. Белцов, с. Долна Студена, с. Караманово, с. Пиперково, с. Новград, с. Беляново, с. Джулюница, с. Кривина.

10. Щръклевска община със седалище с. Щръклево. В състава на Щръклевската община се включват: с. Щръклево, с. Красен, с. Нисово, с. Сваленик, с. Церовец.


СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪГ

1. Алфатарска община със седалище гр. Алфатар. В състава на Алфатарската община се включват: гр. Алфатар, с. Васил Левски, с. Цар Асен, с. Чуковец, с. Кутловица, с. Алеково, с. Бистра.

2. Главинишка община със седалище с. Главиница. В състава на Главинишката община се включват: с. Главиница, с. Стефан Караджа, с. Осен, с. Черногор, с. Подлес, с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина, с. Звенимир, с. Листец, с. Вълкан, с. Зебил, с. Зарица.

3. Дуловска община със седалище гр. Дулово. В състава на Дуловската община се включват: гр. Дулово, с. Чернолик, с. Златоклас, с. Поройно, с. Водно, с. Черковна, с. Межден, с. Козяк, с. Върбино, с. Раздел, с. Колобър, с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Секулово, с. Прохлада, с. Скала.

4. Зафировска община със седалище с. Зафирово. В състава на Зафировската община се включват: с. Зафирово, с. Малък Преславец, с. Коларово, с. Долно Ряхово, с. Сокол, с. Бащино, с. Дичево, с. Суходол, с. Богданци, с. Косара.

5. Професориширковска община със седалище с. Професор Иширково. В състава на Професориширковската община се включват: с. Професор Иширково, с. Брадвари, с. Смилец, с. Йорданово, с. Сърпово, с. Казимир.

6. Окоршка община със седалище с. Окорш. В състава на Окоршката община се включват: с. Окорш, с. Вокил, с. Паисиево, с. Орешене, с. Долец, с. Боил, с. Руйно, с. Яребица, с. Правда, с. Овен.

7. Силистренска община със седалище гр. Силистра. В състава на Силистренската община се включват: гр. Силистра, с. Айдемир, с. Полковник Ламбриново, с. Калипетрово, с. Сребърна, с. Срацимир, с. Бабук, с. Богорово, с. Главан, с. Ветрен, с. Ценович, с. Попкралево, с. Българка.

8. Ситовска община със седалище с. Ситово. В състава на Ситовската община се включват: с. Ситово, с. Попина, с. Поляна, с. Гарван, с. Нова Попина, с. Искра, с. Слатина, с. Ястребна, с. Босна, с. Добротица, с. Ирник, с. Любен.

9. Кайнарджанска община със седалище с. Кайнарджа. В състава на Кайнарджанската община се включват: с. Средище, с. Посев, с. Давидово, с. Господиново, с. Каменци, с. Попрусаново, с. Стрелково, с. Кайнарджа, с. Войново, с. Светослав, с. Зарник, с. Полковник Чолаково, с. Голеш, с. Добруджанка, с. Краново.

10. Тутраканска община със седалище гр. Тутракан. В състава на Тутраканската община се включват: гр. Тутракан, с. Антимово, с. Нова Черна, с. Цар Самуил, с. Старо село, с. Шуменци, с. Варненци, с. Сяново, с. Белица, с. Бреница, с. Преславци, с. Пожарево, с. Дунавец, с. Търновци, с. Царев дол.


СЛИВЕНСКИ ОКРЪГ

1. Блатешка община със седалище с. Блатец. В състава на Блатешката община се включват: с. Блатец, с. Драгоданово, с. Горно Александрово, с. Трапоклово, с. Глушник, с. Аврамов, с. Седларево, с. Пъдарево.

2. Керменска община със седалище гр. Кермен. В състава на Керменската община се включват: гр. Кермен, с. Николаево, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Младово, с. Биково.

3. Котелска община със седалище гр. Котел. В състава на Котелската община се включват: гр. Котел, с. Медвен, с. Градец, с. Катунище, с. Жеравна, с. Тича, с. Радинка, с. Братан, с. Остра могила, с. Орлово, с. Филаретово, с. Малко село, с. Соколарци, с. Топузово, с. Ябланово, с. Нейково, м. Птичари, с. Кипилово, с. Боринци, м. Върлище, м. Каменна, м. Ниска поляна, с. Стрелци, с. Дъбова.

4. Млекаревска община със седалище с. Млекарево. В състава на Млекаревската община се включват: с. Млекарево, с. Бял кладенец, с. Еленово, с. Прохорово, с. Радево, с. Сокол, с. Пет могили, с. Новоселец, с. Радецки, с. Полски градец, с. Маца.

5. Новозагорска община със седалище гр. Нова Загора. В състава на Новозагорската община се включват: гр. Нова Загора, с. Ценино, с. Съдийско поле, с. Баня, с. Загорци, с. Събрано, с. Караново, с. Брястово, с. Крива круша, с. Кортен, с. Асеновец, с. Графитово, с. Омарчево, с. Питово, с. Полско Пъдарево, с. Стоил войвода, с. Дядово, с. Езеро, с. Съдиево, с. Каменово, с. Научене, с. Любенова махала, с. Богданово, с. Любенец, с. Коньово.

6. Сливенска община със седалище гр. Сливен. В състава на Сливенската община се включват: гр. Сливен, с. Сотиря, с. Ичера, с. Гавраилово, с. Бинкос, с. Голямо Чочовен, с. Малко Чочовен, с. Селиминово, с. Струпец, с. Чинтулово, с. Злати войвода, с. Старо село, с. Ковачите, с. Раково, с. Самуилово, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Мечкарево, с. Панаретовци, с. Тополчане, с. Калояново, с. Крушаре, с. Камен, с. Чокоба, с. Бяла, с. Въглен, с. Градско, с. Новачево, с. Желю войвода, с. Стара река, с. Божевци, с. Средорек, с. Ръченица, с. Зайчари, м. Козин дол, м. Мъсърлий, м. Било, с. Изгрев.

7. Твърдишка община със седалище гр. Твърдица. В състава на Твърдишката община се включват: гр. Твърдица, с. Оризари, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, с. Сборище, с. Червенаково, с. Сърцево, с. Близнец, с. Шивачево.


СМОЛЯНСКИ ОКРЪГ

1. Банска община със седалище с. Баните. В състава на Банската община се включват: с. Баните, с. Вишнево, с. Гълъбово, м. Дрянка, м. Канара, с. Оряховец, с. Сливка, м. Треве, с. Босилково, с. Давидково, с. Дебеляново, с. Стърница, м. Чифлика, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Две тополи, с. Загражден, с. Малко Крушево, с. Рибен дол.

2. Боринска община със седалище с. Борино. В състава на Боринската община се включват: с. Борино, с. Буйново, м. Кожари, с. Ягодина, с. Чала.

3. Девинска община със седалище гр. Девин. В състава на Девинската община се включват: с. Беден, с. Грохотно, гр. Девин, м. Катранци, с. Тешел, с. Брезе, м. Водни пад, м. Жребово, с. Кестен, с. Триград, с. Гьоврен.

4. Доспатска община със седалище гр. Доспат. В състава на Доспатската община се включват: гр. Доспат, с. Касък, с. Любча, с. Барутин, с. Чавдарица, с. Змеица.

5. Златоградска община със седалище Златоград. В състава на Златоградската община се включват: м. Аламовци, с. Долен, промишлено селище Ерма река, Златоград, с. Кушла, промишлено селище Лайков Чукар, м. Мързян, промишлено селище Страшимир, промишлено селище Фабрика, м. Цацаровци, с. Старцево.

6. Лъкинска община със седалище гр. Лъки. В състава на Лъкинската община се включват: м. Балкан махала, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Крушево, с. Лъкавица, гр. Лъки, с. Манастир, м. Четорка, м. Чуката, с. Югово.

7. Маданска община със седалище гр. Мадан. В състава на Маданската община се включват: м. Бориново, м. Вранинци, м. Върба, м. Въргов дол, м. Крайна, промишлено селище Крушев дол, м. Ловци, гр. Мадан, м. Митовска, м. Мъглища, м. Петров дол, м. Печинска, м. Равнища, м. Равно нивище, м. Рустан, с. Средногорци, м. Тънкото, м. Чурка, м. Шаренска, м. Арпаджик, с. Боровина, м. Борика, с. Вехтино, м. Високите, с. Върбина, м. Габрина, м. Дирало, м. Долие, м. Касапско, м. Кориите, м. Купен, м. Леска, с. Лещак, м. Ливаде, м. Миле, м. Планинци, с. Равнил, м. Стайчин дол, м. Студена, м. Цирка, с. Букова поляна, с. Буково, м. Галище, м. Уручевци.

8. Михалковска община със седалище с. Михалково. В състава на Михалковската община се включват: с. Михалково, с. Осиково, с. Петвар, с. Чуреково, с. Селча, с. Лясково, с. Стоманево.

9. Неделинска община със седалище гр. Неделино. В състава на Неделинската община се включват: с. Върли дол, с. Върлино, с. Еленка, с. Изгрев, с. Козарка, с. Кочани, гр. Неделино, м. Оградна, с. Гърнати, с. Диманово, с. Кундево, с. Средец.

10. Рудоземска община със седалище гр. Рудозем. В състава на Рудоземската община се включват: м. Боево, м. Борие, м. Бърчево, м. Бяла река, с. Войкова лъка, м. Грамаде, м. Добрева череша, м. Дъбова, м. Кокорци, с. Оглед, м. Осиката, с. Рибница, гр. Рудозем, м. Сопотот, с. Витина, с. Елховец, с. Иваново, с. Коритата, с. Мочуре, с. Пловдивци, с. Поляна, м. Бреза, м. Кокара, с. Чепинци.

11. Славейновска община със седалище с. Славейно. В състава на Славейновската община се включват: с. Виево, м. Градът, с. Кутела, с. Славейно, с. Тикале, м. Белев дол, м. Катраница, м. Кръстатица, с. Малка Арда, с. Петково.

12. Смилянска община със седалище с. Смилян. В състава на Смилянската община се включват: м. Баблон, м. Букаците, м. Вълчан, м. Горово, м. Ельово, м. Змиево, м. Кошница, м. Липец, м. Люлка, м. Марино, м. Милково, с. Равнината, с. Смилян, м. Чеплетен, м. Черналево, с. Бориково, с. Буката, м. Варад, м. Исьовци, м. Киселчово, с. Могилица, м. Потока, м. Ухловица, м. Черешките, м. Черешово, м. Черешовска река, м. Алиговска, с. Арда, м. Барутинска, м. Билянска, м. Гоздевица, м. Гудевица, м. Речани, с. Сивино, м. Средок, м. Сърнино.

13. Смолянска община със седалище гр. Смолян. В състава на Смолянската община се включват: с. Бостина, с. Влахово, с. Габрица, м. Димово, м. Доганово, с. Дунево, м. Кокорково, с. Кремене, с. Левочево, м. Лъка, м. Надарци, м. Орешица, с. Пещера, с. Писаница, с. Полковник Серафимово, м. Попрелка, гр. Смолян, м. Стража, с. Турян, с. Фатово, с. Хасковица, с. Чокманово, м. Чучур, с. Момчиловци, с. Соколовци, м. Еленска, м. Остри пазлак, м. Подвис, с. Река, м. Ровина, м. Селище, м. Требище, с. Търън, с. Мугла, к. Чамла.

14. Хвойненска община със седалище с. Хвойна. В състава на Хвойненската община се включват: с. Павелско, с. Хвойна, с. Косово, с. Нареченски бани, с. Малево, с. Орехово, с. Студенец.

15. Чепеларска община със седалище гр. Чепеларе. В състава на Чепеларската община се включват: с. Богутево, м. Дряновец, с. Зорница, м. Лилеково, м. Острица, с. Проглед, гр. Чепеларе, с. Забърдо.

16. Широколъшка община със седалище с. Широка лъка. В състава на Широколъшката община се включват: с. Върбово, с. Гела, м. Горски дол, м. Джуркалица, м. Заевите, м. Калевище, с. Кукувица, м. Магарджица, с. Бистрица, м. Сливова, м. Соломон, м. Стикъл, с. Широка лъка, м. Водата, м. Гращица, с. Стойките, с. Солища.


СОФИЯ

Столична община със седалище гр. София. В състава на Столичната община се включват: Първи Ленински район, Втори Коларовски район, Трети Димитровски район, Четвърти Благоевски район, Пети район "Васил Левски", Шести Кирковски район, Седми район "Девети септември", Осми Кремиковски район, Девети Банкянски район.


СОФИЙСКИ ОКРЪГ

1. Божурищенска община със седалище с. Божурище. В състава на Божурищенската община се включват: с. Божурище, с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, с. Хераково, с. Храбърско.

2. Ботевградска община със седалище Ботевград. В състава на Ботевградската община се включват: Ботевград, с. Врачеш, с. Литаково, с. Гурково, с. Краево, с. Радотина, с. Рашково, с. Новачене, с. Боженица, с. Еловдол, с. Липница, с. Скравена, с. Трудовец.

3. Габерска община със седалище с. Габер. В състава на Габерската община се включват: с. Габер, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Дреатин, с. Круша, с. Долна Невла, с. Вишан, с. Несла, с. Владиславци, с. Неделище, с. Чорул, с. Камбелевци, с. Табан, с. Цацаровци, с. Яблотина, с. Чеканец, с. Начево, с. Долно Ново село.

4. Годечка община със седалище гр. Годеч. В състава на Годечката община се включват: гр. Годеч, с. Букоровци, с. Връдловци, с. Връбница, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Станинци, с. Туден, с. Шума, с. Гинци, с. Бракьовци, с. Комщица, с. Бърля, с. Смолча.

5. Горномалинска община със седалище с. Горна Малина. В състава на Горномалинската община се включват: с. Горна Малина, с. Байлово, с. Белопонци, с. Априлово, с. Гайтанево, с. Долна Малина, с. Долно Камарци, с. Горно Камарци, с. Стъргел, с. Саранци, с. Макоцево, с. Негушево, с. Осоица, с. Чеканчево.

6. Долнобанска община със седалище гр. Долна баня. В състава на Долнобанската община се включват: гр. Долна баня, с. Гуцал, с. Марица, с. Подгорие, с. Очуша - м. Каменчанска, м. Кьосева, м. Кулева, м. Мартинска, м. Шатарова, м. Шехтова.

7. Драгоманска община със седалище гр. Драгоман. В състава на Драгоманската община се включват: гр. Драгоман, с. Василовци, с. Големо Малово, с. Драгоил, с. Летница, с. Мало Малово, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Цръклевци, с. Чуковезер, с. Калотина, с. Беренде, с. Беренде извор, с. Ново бърдо, с. Чепърлинци, с. Мало Бельово, с. Липинци.

8. Елинпелинска община със седалище гр. Елин Пелин. В състава на Елинпелинската община се включват: гр. Елин Пелин, с. Григорево, с. Мусачево, с. Петково, с. Столник, с. Йорданкино, с. Потоп, с. Чурек, гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Габра, с. Крушовица, с. Лесново, с. Огняново, с. Доганово, с. Богданлия, с. Караполци, с. Равно поле, с. Голема Раковица.

9. Етрополска община със седалище гр. Етрополе. В състава на Етрополската община се включват: гр. Етрополе, с. Бойковец, с. Брусен, м. Горунака, с. Лъга, с. Малки Искър, м. Оселна, к. Рибарица, с. Ямна, с. Лопян.

10. Ихтиманска община със седалище гр. Ихтиман. В състава на Ихтиманската община се включват: гр. Ихтиман, с. Бодрово, с. Белица - м. Гроздьовци, м. Средищна, м. Суевци, с. Мирово, с. Полянци, с. Черньово, с. Живково, с. Боерица, с. Борика, с. Венковец, с. Веринско, с. Вакарел, м. Бальовци, м. Банчовци, м. Богдановци, м. Брънковци, м. Бузяковци, с. Бърдо, м. Джамузовци, м. Драгиевци, м. Мечковци, м. Млечановци, м. Пановци, с. Пауново, м. Поповци, м. Ръжана, м. Селянин, м. Семковци, м. Яздирастовци, с. Мухово, м. Любница, м. Нейкьовец, м. Полиовци.

11. Копривщенска община със седалище гр. Копривщица. В състава на Копривщенската община се включва гр. Копривщица.

12. Костенецка община със седалище гр. Костенец. В състава на Костенецката община се включват: гр. Костенец, с. Голак, с. Горна Василица - м. Гледжова, м. Новата махала, м. Пердова махала, с. Долна Василица - м. Бальова махала, м. Вологарска, м. Гергичка, м. Гьола, м. Трите къщи, м. Шуманска, с. Пчелин, с. Костенец.

13. Костинбродска община със седалище гр. Костинброд. В състава на Костинбродската община се включват: гр. Костинброд, с. Драговищица, с. Голяновци, с. Чибаовци, с. Градец, с. Дреново, с. Дръмша, с. Царичина, с. Петърч, с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Опицвет, с. Понор.

14. Правешка община със седалище с. Правец. В състава на Правешката община се включват: с. Правец, с. Калугерово, с. Осиковска Лакавица, с. Правешка Лакавица, с. Разлив, с. Своде, с. Джурово, к. Бакова могила, м. Балабанска, к. Богдан, м. Буджов дол, с. Видраре, м. Гола могила, м. Гольовица, к. Градище, м. Грозьов дол, м. Драгоица, м. Дръндарска, к. Космата, м. Манаселска река, с. Осиковица, к. Пеша лъка, к. Пичор, м. Равнище, к. Раздолата, к. Свиндол, к. Смолевица, м. Череша, к. Черни връх.

15. Самоковска община със седалище гр. Самоков. В състава на Самоковската община се включват: гр. Самоков, с. Бели Искър, с. Доспей, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Ново село, с. Продановци, с. Шипочане, с. Райово, с. Широки дол, с. Белчин, с. Алино, с. Белчински бани, с. Клисура, с. Рельово, с. Ковачевци, м. Лисец, с. Поповяне, м. Яребковица, с. Ярлово, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Долни Окол, с. Горни Окол, с. Радуил.

16. Свогенска община със седалище гр. Своге. В състава на Свогенската община се включват: гр. Своге, с. Желен, с. Лесковдол, с. Редина, с. Свидня, с. Церово, с. Бов, гара Бов, с. Реброво, с. Батулия, с. Буковец, с. Томпсън, с. Церецел, с. Владо Тричков, с. Луково, с. Искрец, с. Брезе, с. Добърчин, с. Добравица, с. Завидовци, с. Манастирище, с. Меча поляна, с. Зимевица, с. Заноге, с. Заселе, с. Огоя, с. Бакьово, с. Ябланица, гара Лакатник, с. Губислав, с. Дружево, с. Лакатник, с. Миланово, с. Габровница, с. Еленов дол, с. Оплетия, с. Осеновлаг, с. Брезовдол.

17. Сливнишка община със седалище гр. Сливница. В състава на Сливнишката община се включват: гр. Сливница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Ракита, с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Братушково, с. Бърложница, с. Драготинци, м. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци.

18. Средногорска община със седалище гр. Средногорие. В състава на Средногорската община се включват: гр. Средногорие, с. Душанци, с. Карлиево, с. Антон, с. Челопеч, с. Петрич, с. Чавдар, с. Мирково, с. Бенковски, к. Брестака, с. Буново, к. Илинден, с. Каменица, к. Преспа, к. Плъзище, с. Смолско, к. Хвърчил, к. Черковище, к. Яловица.


СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪГ

1. Братядаскаловска община със седалище с. Братя Даскалови. В състава на Братядаскавовската община се включват: с. Братя Даскалови, с. Горно Белево, с. Партизанин, с. Верен, с. Голям дол, с. Кольо Мариново, с. Православ, с. Гранит, с. Марково, с. Медово, с. Славянин, с. Горно Ново село, с. Долно Ново село, с. Малко Дряново, с. Найденово, с. Мирово, с. Опълченец, с. Оризово, с. Плодовитово, с. Съединение, с. Пъстрово, с. Сърневец, с. Черна гора.

2. Гурковска община със седалище гр. Гурково. В състава на Гурковската община се включват: гр. Гурково, с. Ветрен, с. Зимница, с. Сливито, с. Златирът, с. Конаре, с. Лява река, с. Пчелиново, с. Долно Паничерево, с. Едрево, с. Милево, м. Брестова, м. Дворище, с. Димовци, м. Жерговец, м. Жълтопоп, гр. Николаево, с. Нова махала.

3. Гълъбовска община със седалище гр. Гълъбово. В състава на Гълъбовската община се включват: гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Великово, с. Мусачево, с. Разделна, с. Главан, с. Помощник, с. Медникарово, с. Искрица, с. Мъдрец, с. Обручище.

4. Дълбокишка община със седалище с. Дълбоки. В състава на Дълбокишката община се включват: с. Дълбоки, с. Братя Кунчеви, с. Оряховица, с. Подслон, с. Руманя, с. Горно Ботево, с. Плоска могила, с. Колена, с. Бенковски, с. Пшеничево, с. Стамово.

5. Калояновецка община със седалище с. Калояновец. В състава на Калояновецката община се включват: с. Калояновец, с. Борово, с. Ловец, с. Християново, с. Воденичарово, с. Козаревец, с. Михайлово, с. Самуилово, с. Арнаутито, с. Ракитница.

6. Казанлъшка община със седалище гр. Казанлък. В състава на Казанлъшката община се включват: гр. Казанлък, с. Бузовград, с. Средногорово, с. Горно Изворово, с. Долно Изворово, с. Енина, с. Средно Изворово, с. Копринка, с. Овощник, с. Черганово, с. Крън, с. Хаджи Димитрово, с. Морозово, с. Кънчево, с. Розово, с. Ръжена, с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Шейново, с. Ясеново, гр. Шипка.

7. Мъглижка община със седалище гр. Мъглиж. В състава на Мъглижката община се включват: гр. Мъглиж, с. Борущица, м. Бънзарето, с. Дъбово, м. Държавен, с. Радунци, м. Яворовец, с. Селце, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево, с. Ягода.

8. Опанска община със седалище с. Опан. В състава на Опанската община се включват: с. Опан, с. Бащино, с. Бяло поле, с. Васил Левски, с. Столетово, с. Венец, с. Кравино, с. Пъстрен, с. Разкаяне, с. Бял извор, с. Тракия, с. Средец, с. Ястребово.

9. Павелбанска община със седалище гр. Павел баня. В състава на Павелбанската община се включват: гр. Павел баня, с. Александрово, с. Габарево, с. Търничене, с. Горно Сахране, с. Долно Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. Виден, с. Турия, с. Асен, с. Скобелево, с. Тъжа.

10. Радневска община със седалище гр. Раднево. В състава на Радневската община се включват: гр. Раднево, с. Гледачево, с. Голяма детелина, с. Малка детелина, с. Българене, с. Знаменосец, с. Ковач, с. Рисиманово, с. Свободен, с. Тихомирово, с. Грудево, с. Коларово, с. Ковачево, с. Овчарци, с. Константиновец, с. Любеново, с. Бели бряг, с. Даскал Атанасово, с. Тополяне, с. Диня, с. Сърнево, с. Трояново, с. Землен, с. Трънково.

11. Старозагорска община със седалище гр. Стара Загора. В състава на Старозагорската община се включват: гр. Стара Загора, с. Богомилово, с. Лясково, с. Малка Верея, с. Бъдеще, с. Памукчии, с. Петрово, с. Стрелец, с. Загоре, с. Маджерито, с. Кирилово, с. Елхово, с. Сладък кладенец, с. Калитиново, с. Преславен, с. Борилово, с. Еленино, с. Змеево, с. Люляк, с. Малко Кадиево, с. Могила, с. Старозагорски бани, с. Казанка, с. Ново село, с. Остра могила, с. Пряпорец, с. Руда, с. Сулица, с. Хрищени.

12. Чирпанска община със седалище гр. Чирпан. В състава на Чирпанската община се включват: гр. Чирпан, с. Винарово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Яворово, с. Яздач, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Осларка, с. Зетьово, с. Златна ливада, с. Целина, с. Ценово, с. Воловарово, с. Свобода, с. Изворово, с. Рупките, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово.


ТОЛБУХИНСКИ ОКРЪГ

1. Балчишка община със седалище гр. Балчик. В състава на Балчишката община се включват: гр. Балчик, с. Бобовец, с. Ляхово, с. Момчил, с. Стражица, с. Храброво, с. Гурково, с. Брястово, с. Тригорци, с. Дропла, с. Змеево, с. Кремена, с. Оброчище, с. Кранево, с. Рогачево, с. Църква, с. Сенокос, с. Безводица, с. Дъбрава, с. Пряспа, с. Соколово, с. Карвуна.

2. Генералтошевска община със седалище гр. Генерал Тошево. В състава на Генералтошевската община се включват: гр. Генерал Тошево, с. Къпиново, с. Люляково, с. Петлешково, с. Писарово, с. Пленимир, с. Присад, с. Равнец, с. Житен, с. Сноп, с. Градини, с. Кардам, с. Йовково, с. Огражден, с. Снягово, с. Чернооко, с. Красен, с. Изворово, с. Краище, с. Росен, с. Преселенци, с. Малина, с. Пчеларово, с. Дъбовик, с. Зограф, с. Узово, с. Росица, с. Лозница, с. Спасово, с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичево, с. Рогозина, с. Сираково, с. Сърнено, с. Василево, с. Балканци, с. Великово, с. Калина, с. Конаре, с. Средина.

3. Каварненска община със седалище гр. Каварна. В състава на Каварненската община се включват: гр. Каварна, с. Божурец, с. Поручик Чунчево, с. Раковски, с. Селце, с. Топола, с. Хаджи Димитър, с. Белгун, с. Било, с. Нейково, с. Септемврийци, с. Травник, с. Българево, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Вранино, с. Видно, с. Иречек, с. Крупен, с. Могилище, с. Челопечене.

4. Крушарска община със седалище с. Крушари. В състава на Крушарската община се включват: с. Крушари, с. Бистрец, с. Загорци, с. Земенци, с. Лозенец, с. Северци, с. Полковник Дяково, с. Добрин, с. Орлово, с. Коритен, с. Абрит, с. Александрия, с. Капитан Димитрово, с. Поручик Кърджиево, с. Северняк, с. Телериг, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново.

5. Тервелска община със седалище гр. Тервел. В състава на Тервелската община се включват: гр. Тервел, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, с. Кочмар, с. Полковник Савово, с. Попгруево, с. Честименско, с. Безмер, с. Гуслар, с. Мали извор, с. Зърнево, с. Коларци, с. Ангеларий, с. Балик, с. Брестница, с. Оногур, с. Сърнец, с. Нова Камена, с. Главанци, с. Градница, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Професор Златарски, с. Орляк, с. Жегларци.

6. Толбухинска община със седалище гр. Толбухин. В състава на Толбухинската община се включват: гр. Толбухин, с. Бранище, с. Врачанци, с. Плачидол, с. Попгригорово, с. Приморци, с. Рилци, с. Бенковски, с. Божурово, с. Ведрина, с. Долина, с. Ново Ботево, с. Одринци, с. Орлова могила, с. Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите, с. Димитър Ганево, с. Генерал Колево, с. Котленци, с. Методиево, с. Полковник Свещарово, с. Дончево, с. Богдан, с. Драганово, с. Опанец, с. Житница, с. Камен, с. Крагулево, с. Лясково, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна, с. Карапелит, с. Поручик Гешаново, с. Дряновец, с. Енево, с. Медово, с. Подслон, с. Фелдфебел Дянково, с. Ловчанци, с. Миладиновци, с. Сотирово, с. Овчарово, с. Добрево, с. Ломница, с. Свобода, с. Паскалево, с. Росеново, с. Стефан Караджа, с. Царевец, с. Смолница, с. Алексеево, с. Златия, с. Козлодуйци, с. Малка Смолница, с. Стефаново, с. Батово, с. Одърци, с. Пчелино, с. Славеево, с. Стожер, с. Дебрене, с. Прилеп, с. Соколник, с. Хитово, с. Алцек, с. Воднянци.

7. Шабленска община със седалище гр. Шабла. В състава на Шабленската община се включват: гр. Шабла, с. Горичане, с. Горун, с. Езерец, с. Пролез, с. Тюленово, с. Ваклино, с. Божаново, с. Крапец, с. Смин, с. Твърдица, с. Черноморци, с. Дуранкулак, с. Граничар, с. Захари Стояново, с. Стаевци.


ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪГ

1. Антоновска община със седалище гр. Антоново. В състава на Антоновската община се включват: гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Девино, с. Долна Златица, с. Малоградец, с. Моравица, с. Орач, с. Пиринец, с. Черни бряг, с. Шишковица, м. Банковец, м. Богомолско, с. Букак, с. Длъжка поляна, м. Дъбравица, с. Крайполе, с. Къпинец, с. Малка Черковна, с. Мечово, м. Свободица, м. Стара речка, м. Тиховец, м. Халваджийско, м. Яребично, с. Добротица, с. Присойна, с. Разделци, с. Язовец, с. Изворово, с. Кьосевци, м. Поройно, м. Стойново, с. Китино, с. Коноп, с. Любичево, с. Моравка, с. Трескавец, с. Вельово, м. Глашатай, с. Капище, с. Пчелно, с. Таймище, с. Малино, м. Великовци, м. Голямо Доляне, м. Градинка, м. Греевци, м. Калнище, м. Крушолак, м. Манушевци, м. Равно село, м. Свирчово, с. Слънчовец, м. Старчище, с. Стеврек, м. Стройновци, м. Чеканци, м. Черна вода.

2. Омуртагска община със седалище гр. Омуртаг. В състава на Омуртагската община се включват: с. Беломорци, с. Бостан, с. Великденче, с. Горна Хубавка, с. Горно Козарево, с. Долно Козарево, с. Козма презвитер, с. Красноселци, гр. Омуртаг, с. Паничино, с. Станец, с. Тъпчилещово, с. Веренци, с. Висок, с. Петрино, с. Зелена морава, с. Пъдарино, с. Първан, с. Горско село, с. Змейно, с. Птичево, с. Илийно, с. Средище, с. Железари, с. Камбурово, с. Царевци, с. Долна Хубавка, с. Панайот Хитово, с. Росица.

3. Поповска община със седалище гр. Попово. В състава на Поповската община се включват: с. Гагово, гр. Попово, с. Априлово, с. Конак, с. Марчино, с. Долна Кабда, с. Глогинка, с. Бракница, с. Горица, с. Манастирица, с. Кардам, с. Медовина, с. Посабина, с. Паламарца, с. Заветно, с. Звезда, с. Светлен, с. Баба Тонка, с. Берковски, с. Долец, с. Иванча, с. Славяново.

4. Търговищка община със седалище гр. Търговище. В състава на Търговищката община се включват: гр. Търговище, с. Давидово, с. Васил Левски, с. Стража, с. Разбойна, с. Момино, с. Божурка, с. Братово, с. Пайдушко, с. Бистра, с. Съединение, с. Голямо Соколово, с. Ралица, с. Вардун, с. Черковна, с. Копрец, с. Пролаз, с. Кралево, с. Певец, с. Лиляк, с. Александрово, с. Пресиян, с. Цветница, с. Горна Кабда, с. Подгорица, с. Здравец, с. Преселец, с. Драгановец, с. Търновца, с. Руец, с. Беячево, с. Овчарово, с. Пробуда.

5. Опаканска община със седалище с. Опака. В състава на Опаканската община се включват: с. Опака, с. Гърчиново, с. Люблен, с. Горско Абланово, с. Крепча.

6. Водишка община със седалище с. Водица. В състава на Водишката община се включват: с. Водица, с. Осиково, с. Цар Асен, с. Ковачевец, с. Голямо Градище.

7. Садинска община със седалище с. Садина. В състава на Садинската община се включват: с. Садина, с. Захари Стояново, с. Зараево, с. Козица, с. Ломци, с. Дриново, с. Еленово, с. Помощица, с. Тръстика.

8. Дралфска община със седалище с. Дралфа. В състава на Дралфската община се включват: с. Дралфа, с. Голямо Ново, с. Кошничари, с. Кръшно, с. Маково, с. Миладиновци, с. Росина.

9. Макариополска община със седалище с. Макариополско. В състава на Макариополската община се включват: с. Макариополско, с. Мировец, с. Буйново, с. Пресяк, с. Твърдинци, с. Алваново, с. Буховци, с. Надарево, с. Дългач, с. Ловец, с. Осен, с. Острец.

10. Обителска община със седалище с. Обител. В състава на Обителската община се включват: с. Обител, с. Врани кон, с. Българаново, с. Величка, с. Веселец, с. Могилец, с. Голямо Църквище, с. Малко Църквище, с. Церовище, с. Чернокапци, с. Плъстина, с. Горно Новково, с. Долно Новково, с. Кестеново, с. Рътлина, с. Угледно.


ХАСКОВСКИ ОКРЪГ

1. Димитровградска община със седалище Димитровград. В състава на Димитровградската община се включват: Димитровград, с. Бодрово, с. Брод, с. Бряст, с. Великан, с. Голямо Асеново, с. Горски извор, с. Длъгнево, с. Добрич, с. Долно Белево, с. Здравец, с. Злато поле, с. Каснаково, с. Крепост, с. Крум, с. Малко Асеново, с. Меричлери, с. Радиево, с. Райново, с. Светлина, с. Скобелево, с. Сталево, с. Странско, с. Филево, с. Черногорово, с. Ябълково, с. Воден.

2. Любимецка община със седалище гр. Любимец. В състава на Любимецката община се включват: гр. Любимец, с. Белица, с. Васково, с. Вълче поле, с. Георги Добрево, с. Дъбовец, с. Йерусалимово, с. Лозен, с. Малко градище, с. Оряхово.

3. Маджаровска община със седалище гр. Маджарово. В състава на Маджаровската община се включват: гр. Маджарово, с. Габерово, с. Бориславци, с. Малки Воден, с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем, с. Златоустово, с. Малко Брягово, с. Румелия, с. Ръженово, с. Селска поляна, с. Сеноклас, с. Брусевци, с. Малко Попово, с. Тополово, с. Голяма долина.

4. Маришка община със седалище гр. Марица. В състава на Маришката община се включват: гр. Марица, с. Дряново, с. Калугерово, с. Константиново, с. Навъсен, с. Пясъчево, с. Свирково, с. Троян, с. Тянево.

5. Свиленградска община със седалище Свиленград. В състава на Свиленградската община се включват: Свиленград, с. Варник, с. Генералово, с. Дервишка могила, с. Димитровче, с. Капитан Андреево, с. Костур, с. Левка, с. Лисово, с. Маточина, с. Мезек, с. Михалич, с. Младиново, с. Момково, с. Мустрак, с. Пъстрогор, с. Равна гора, с. Райкова могила, с. Сива река, с. Сладун, с. Студена, с. Чернодъб, с. Щит, с. Пашово.

6. Харманлийска община със седалище гр. Харманли. В състава на Харманлийската община се включват: гр. Харманли, с. Бисер, с. Болярски извор, с. Браница, с. Българин, с. Върбово, с. Доситеево, с. Дрипчево, с. Иваново, с. Изворово, с. Коларово, с. Богомил, с. Лешниково, с. Надежден, с. Овчарово, с. Орешец, с. Остър камък, с. Поляново, с. Преславец, с. Рогозиново, с. Славяново, с. Смирненци, с. Черна могила, с. Черепово, с. Шишманово.

7. Хасковска община със седалище гр. Хасково. В състава на Хасковската община се включват: гр. Хасково, с. Александрово, с. Ангел войвода, с. Балкан, с. Боян Ботево, с. Брягово, с. Брястово, с. Бял кладенец, с. Винево, с. Воденци, с. Войводенец, с. Войводово, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Гледка, с. Големанци, с. Горно Войводино, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. Гълъбец, с. Динево, с. Долно Ботево, с. Долно Войводино, с Долно поле, с. Долно черковище, с. Елена, с. Жълти бряг, с. Зимовина, с. Зорница, с. Караманци, с. Кладенец, с. Клокотница, с. Козлец, с. Книжовник, с. Колец, с. Конуш, с. Корен, с. Кралево, с. Криво поле, с. Момино, с. Любеново, с. Лясковец, с. Маджари, с. Малево, с. Малък извор, с. Мандра, с. Манастир, с. Маслиново, с. Минерални бани, с. Николово, с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Подкрепа, с. Поповец, с. Пчелари, с. Пътниково, с. Рабово, с. Родопи, с. Светослав, с. Силен, с. Сираково, с. Спахиево, с. Стамболийски, с. Стамболово, с. Стойково, с. Сусам, с. Сърница, с. Татарево, с. Текето, с. Тракиец, с. Тънково, с. Узунджово, с. Царева поляна, с. Широка поляна.


ШУМЕНСКИ ОКРЪГ

1. Върбишка община със седалище гр. Върбица. В състава на Върбишката община се включват: гр. Върбица, с. Божурово, с. Крайгорци, с. Маломир, с. Станянци, с. Чернооково, с. Бяла река, с. Нова Бяла река, с. Тушовица, с. Иваново, с. Ловец, с. Методиево, с. Сушина, с. Менгишево, с. Конево, с. Кьолмен.

2. Венецка община със седалище с. Венец. В състава на Венецката община се включват: с. Венец, с. Борци, с. Дренци, с. Осеновец, с. Изгрев, с. Буйновица, с. Черноглавци, с. Габрица, с. Ясенково, с. Капитан Петко, с. Боян, с. Деница, с. Страхилица, с. Черна.

3. Каолиновска община със седалище гр. Каолиново. В състава на Каолиновската община се включват: гр. Каолиново, с. Дойранци, с. Браничево, с. Гусла, с. Загориче, с. Средковец, с. Климент, с. Наум, с. Сини вир, с. Долина, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Омарчево, с. Тъкач, с. Тодор Икономово, с. Пристое.

4. Каспичанска община със седалище гр. Каспичан. В състава на Каспичанската община се включват: гр. Каспичан, с. Могила, с. Плиска, с. Върбяне, с. Златна нива, с. Мадара, с. Кюлевча, с. Марково, с. Косово.

5. Новопазарска община със седалище гр. Нови пазар. В състава на Новопазарската община се включват: гр. Нови пазар, с. Енево, с. Зайчино ореше, с. Стан, с. Стоян Михайловски, с. Жилино, с. Правенци, с. Памукчи, с. Сечище, с. Мировци, с. Бежене, с. Писарево, с. Преселка, с. Тръница, с. Войвода, с. Избул.

6. Николакозлевска община със седалище с. Никола Козлево. В състава на Николакозлевската община се включват: с. Никола Козлево, с. Цани Гинчево, с. Вълнари, с. Пет могили, с. Векилски, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Хърсово, с. Крива река, с. Ружица, с. Църквица.

7. Преславска община със седалище гр. Преслав. В състава на Преславската община се включват: гр. Преслав, с. Мостич, с. Имренчево, с. Миланово, с. Драгоево, с. Мокреш, с. Златар, с. Суха река, с. Осмар, с. Кочово, с. Хан Крум, с. Троица.

8. Смядовска община със седалище гр. Смядово. В състава на Смядовската община се включват: гр. Смядово, с. Кълново, с. Веселиново, с. Александрово, с. Риш, с. Янково, с. Бял бряг, с. Желъд, с. Ново Янково, с. Черни връх.

9. Хитринска община със седалище гара Хитрино. В състава на Хитринската община се включват: гара Хитрино, с. Близнаци, с. Върбак, с. Добри Войников, с. Каменяк, с. Сливак, с. Тимарево, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Калино, с. Становец, с. Развигорово, с. Длъжко, с. Единаковци, с. Звегор, с. Трем, с. Байково, с. Висока поляна, с. Студеница, с. Тервел.

10. Шуменска община със седалище гр. Шумен. В състава на Шуменската община се включват: с. Белокопитово, с. Градище, с. Панайот Волов, с. Струйно, с. Дибич, с. Благово, с. Васил Друмево, с. Илия Блъсково, с. Костена река, с. Овчарово, с. Радко Димитриево, с. Друмево, с. Кладенец, с. Новосел, с. Средня, с. Черенча, с. Царев брод, гр. Шумен, с. Лозево, с. Салманово, с. Мараш, с. Ивански, с. Вехтово, с. Ветрище.


ЯМБОЛСКИ ОКРЪГ

1. Боляровска община със седалище гр. Болярово. В състава на Боляровската община се включват: гр. Болярово, с. Ружица, с. Вълчи извор, с. Горска поляна, с. Воден, с. Странджа, с. Малко Шарково, с. Крайново, с. Голямо Крушево, с. Мамарчево, с. Шарково, с. Ситово, с. Златиница, с. Иглика, с. Попово, с. Дъбово, с. Стефан Караджово, с. Денница, с. Оман, с. Камен връх.

2. Войнишка община със седалище с. Войника. В състава на Войнишката община се включват: с. Войника, с. Александрово, с. Зорница, с. Недялско, с. Люлин, с. Богорово, с. Първенец, с. Правдино, с. Тамарино, с. Саранско, с. Каменец, с. Поляна, с. Леярово.

3. Елховска община със седалище гр. Елхово. В състава на Елховската община се включват: гр. Елхово, с. Малък манастир, с. Пчела, с. Изгрев, с. Трънково, с. Бояново, с. Борисово, с. Жребино, с. Кирилово, с. Стройно, с. Гранитово, с. Мелница, с. Малко Кирилово, с. Вълча поляна, с. Лесово, с. Маломирово, с. Добрич, с. Чернозем, с. Славейково, с. Раздел, с. Лалково, с. Голям Дервент.

4. Скалишка община със седалище с. Скалица. В състава на Скалишката община се включват: с. Скалица, с. Ботево, с. Меден кладенец, с. Савино, с. Межда, с. Бояджик, с. Гълъбинци, с. Златаре, с. Овчи кладенец, с. Генерал Тошево, с. Голям манастир.

5. Стралджанска община със седалище гр. Стралджа. В състава на Стралджанската община се включват: гр. Стралджа, с. Лозенец, с. Маленово, с. Атолово, с. Воденичане, с. Зимница, с. Чарда, с. Джинот, с. Иречеково, с. Палаузово, с. Търнава.

6. Теневска община със седалище с. Тенево. В състава на Теневската община се включват: с. Тенево, с. Ханово, с. Окоп, с. Каравелово, с. Генерал Инзово, с. Крумово, с. Видинци, с. Маломир, с. Дряново, с. Драма, с. Коневец, с. Симеоново, с. Асеново, с. Сламино, с. Робово, с. Победа, с. Челник, с. Миладиновци.

7. Тополовградска община със седалище Тополовград. В състава на Тополовградската община се включват: Тополовград, с. Орешник, с. Чукарово, с. Доброселец, с. Планиново, с. Княжево, с. Срем, с. Синапово, с. Орлов дол, с. Светлина, с. Каменна река, с. Владимирово, с. Радовец, с. Филипово, с. Присадец, с. Устрем, с. Мрамор, с. Дуганово, с. Хлябово, с. Българска поляна, с. Сакарци.

8. Ямболска община със седалище гр. Ямбол. В състава на Ямболската община се включват: гр. Ямбол, с. Безмер, с. Веселиново, с. Завой, с. Могила, с. Дражево, с. Кабиле, с. Хаджидимитрово, с. Калчево, с. Кукорево, с. Чарган, с. Козарево, с. Стара река, с. Роза, с. Болярско.


Заключителни разпоредби

§ 1. В съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за народните съвети (изм., ДВ, бр. 97 от 1978 г.) от 12 декември 1978 г. се считат за закрити създадените до тази дата общини.


§ 2. Този указ влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


§ 3. Изпълнението на указа се възлага на председателя на Министерския съвет.

Издаден в София на 22 декември 1978 г. и подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките