Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 28.IX

УКАЗ № 185 ОТ 20.09.2013 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ

 

УКАЗ № 185 ОТ 20.09.2013 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ

Обн. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2013г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Венелин Димитров Лазаров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 20 септември 2013 г.

Подпечатан с държавния печат.