Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 35 от 15.V

УКАЗ № 79 ОТ 07.05.2015 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ ИВАНОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 79 ОТ 07.05.2015 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ ИВАНОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов с орден "Стара планина" първа степен за значителния му принос при подготовката на проектите, строителството и въвеждането в експлоатация на отделните участъци на метрото.

Издаден в София на 7 май 2015 г.

Подпечатан с държавния печат.