Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 16.X

УКАЗ № 213 ОТ 13.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА УСТАВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА УСТАВА НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

 

УКАЗ № 213 ОТ 13.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА УСТАВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА УСТАВА НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

Обн. ДВ. бр.89 от 16 Октомври 2020г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията, приет от 44-то Народно събрание на 7 октомври 2020 г.

Издаден в София на 13 октомври 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.