Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 14.I

УКАЗ № 2 ОТ 11.01.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИЧКОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

 

УКАЗ № 2 ОТ 11.01.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИЧКОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2022г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.

Издаден в София на 11 януари 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.