Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 14.I

  • ЗАПОВЕД № РД-05-662 ОТ 15.12.2021 Г. № З-ЦУ-3566 ОТ 20.12.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-22 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - КОМАНДИР" Виж повече
  • УКАЗ № 2 ОТ 11.01.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИЧКОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (Одобрено с Решение № 781 от 11 ноември 2021 г. на Министерския съвет. В сила от 8 декември 2021 г.) Виж повече